2014-01-16

En passiv och oskicklig kommunledning av Lucifer

Cecilia Nebels och Sydsvenskans hårda ord om läget på Lund C var befriande för många och satte igång en störtflod av kritik över järnvägen och Lund. Det blev också en illustration över vad en tidning kan åstadkomma om den bryr sig. Det är det Sydsvenskan inte har gjort på länge.

Järnvägseländet
För det är ju så att det länge har funnits en kritik t.ex. mot SJ:s nedläggning av biljettförsäljningen i Lund. Den har t.ex. artikulerats i kommunfullmäktige i form av kritik och frågor till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Men att kolla och följa upp fulmäktige är inte Lundaredaktionens bästa gren. Det intryck man får är att intresset för kommunalpolitiken där är mycket begränsat.
   Vad gäller SJ och dess hållning finns bara en sak att säga: det är en skandal. Skulden är emellertid inte SJ:s utan statsmakternas som i sin kortsynthet och dumhet avreglerat och brutit upp järnvägssystemet så att det som förr var ett företag nu är ett fyrtiotal som vart och ett ska sköta sitt. Ett system fungerar inte om det bryts sönder i sina delar. Man kan inte åstadkomma en bra järnvägsdrift om banunderhållet, godstrafiken, biljettförsäljningen etc. inte får samverka som ett system.
   Vilken uppgift har då SJ? Att vidmakthålla en infrastruktur, att se till att det finns en väl fungerande trafik för rikets alla delar? Ack, nej, SJ:s uppgift är att ge avkastning på statens nerlagda kapital. Då blir det t.ex. ointressant att köra nattåg, det är inte lönsamt nog. Då kan man lägga ner SJ:s biljettförsäljning på Lund C, det blir billigare om man kan få folk att skaffa biljetter på andra sätt eller ev. åka med någon annan.
   Kan man då inte protestera? Vi har ju valda representanter, t.ex. kommunstyrelsens ordförande som skulle kunna argumentera med SJ. Nu säger han att han har försökt men det hjälpte inte.

Att hävda Lunds intressen
Då krävs alltså starkare medel och där närmar vi oss några av Lunds problem med nuvarande styre. Lund har förlorat på åtminstone tre områden under detta styre och visat sig inte kunna hävda kommunens intressen.
   Det första är järnvägen. Vi har redan avhandlat SJ:s agerande och vi skulle kunna spå på det med den (temporära?) indragningen av SJ-tågen till Göteborg. En kommun som Lund har tillräckligt mycket kraft att påverka utgången. I värsta fall kan invånarna gå ut och hota med att stoppa SJ-tågen tills vidare. En mildare variant är att kommunen betalar SJ för de extrakostnader det innebär att SJ har personer som säljer biljetter. Det går att göra något om man vill.
   Det andra är Universitetssjukhuset i Lund. Ett sjukhus stort nog för att rymma alla specialiteter utom de mest exklusiva. Det beslöt man slå ihop med Malmö, varvid ett antal välrenommerade kliniker som ögonkliniken och urologen skulle försvinna. Det var urbota dumt och ett direkt slag mot sjukvården och invånarna i Lund och det blev inte bättre därför att det var Lundastyrets egna partivänner som drev igenom det. Man har sen dess tvingats backa på flera punkter, men mycken skada är skedd.
   Slutligen det sammanslagna landstingets, regionen olika organ och tjänstemän. Där har under den senaste perioden två tredjedelar av jobben i Lund försvunnit. Det är till Malmö jobben har flyttats och där finns nu 60 procent av regionjobben, allt enligt Sydsvenskan.

Byt ut dem!
Kort sammanfattat: Den nuvarande kommun ledningen har på tre centrala områden inte förmått hävda Lunds intressen. Denna oförmåga måste läggas till alla de övriga brister den visat upp. Man får hoppas att den kan bytas ut efter valet i höst.

Inga kommentarer: