2014-01-16

Historieförfalskarna av Gunnar Stensson

Alliansregeringen presenterade på en presskonferens nyligen en demokratiskrivelse för att tillkännage sin avsikt att tillsätta en demokratiutredning.
   Anne-Marie Pålsson, f d moderat riksdagsledamot, påpekar i ett inpass i Sydsvenskan med rubriken ”Engagemang för demokratifrågan är svårt att finna”, att detta är ett klassiskt sätt att avlägsna en besvärlig fråga från den politiska dagordningen, samtidigt som hon framhåller, att det finns ett antal demokratifrågor som förtjänar att belysas, framför allt det demokratiska underskottet i EU.
   Men tyngdpunkten i hennes inpass är konstaterandet, att skrivelsens inledning innehåller en förfalskning av historien om införandet av allmän rösträtt. Där hävdar alliansregeringen, att Moderaternas föregångare Allmänna valmansförbundet ”fick en avgörande roll för att i riksdagen driva fram den reform som ledde till införandet av allmän rösträtt för män 1909.”
   Allmän rösträtt för män infördes inte 1909. Tvärtom. Högern kämpade hela tiden mot den allmänna rösträtten, eftersom den visste, att den skulle förlora makten, om Sverige blev demokratiskt. Allmänna valmansförbundet framtvingade i stället en kompromiss som garanterade fortsatt makt åt de välbärgade. I kommunalvalen fick de rika, alltså Valmansförbundets väljare, upp till 40 röster i stället för en, samtidigt som så kallade utskyldsstreck fråntog flertalet låginkomsttagare rösträtt i kommunalvalen.
   Kommunalvalen var i sin tur utslagsgivande för de indirekta valen till Första kammaren, som hade vetorätt i grundlagsfrågor. Så räddade högern för några år kapitalets diktatur i Sverige och förvandlade rösträtten till en skamlig parodi.
   Men inte för evigt. 1921 kunde högerdiktaturen inte försvaras längre. Trots högerns förbittrade motstånd infördes då allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Moderaterna har länge förfalskat historien. Skandalen härom året, när en ung moderat partisekreterare påstod, att högern gått i spetsen för kampen för allmän rösträtt, kvinnlig rösträtt och välfärdspolitik samt varit pådrivande för avskaffandet av apartheid var inte någon olycklig tillfällighet, som den moderata partiledningen försökte få oss att tro genom att avskeda henne.
   Per T Ohlsson visade i sin söndagskolumn i Sydsvenskan den 15 december att historieförfalskningarna i själva verket inleddes av Carl Bildt redan på 1990-talet.
   Och nu har Moderaterna fått med sig C, KD och FP i lögnkampanjen.
   För hundra år sedan kämpade liberalerna mot högern för allmän rösträtt. Det är tragiskt att Alliansregeringens demokratiskrivelse, som Birgitta Ohlsson, FP, med stolthet presenterade vid presskonferensen, inte bara ljuger om rösträttskampen utan också förtiger liberala insatsen.
   Så står de där med tomma ansikten, historieförfalskarna Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund.

Inga kommentarer: