2014-01-16

Möte om kommunalskatten av Sven-Hugo Mattsson

Gunnar Stensson har redan skrivit om mötet Demokratiskt vänster hade om kommunalskatten. Jag skall här komplettera.
   Vi var överens om att k-skatten är progressiv och att en höjning av skatten också blir progressiv. Detta är en konsekvens av grundavdragets konstruktion. Grundavdraget är alltid störst i procent ju lägre inkomsten är. Detta innebär att de med högst inkomster betalar en stor del av den totala k-skatten. De med låga inkomster betalar bara en liten del. Eftersom alla samhällsgrupper har ungefär lika stor nytta av den kommunala verksamheten innebär det, med andra ord, en stor överföring av resurser från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Grundavdraget är ett ”vänsteravdrag” och den kommunala verksamheten är ”vänsterverksamhet”. Om detta kan man göra historier om.
   Noteras skall också att kommunalskatten nära nog lever sitt eget liv. Olika avdrag påverkar inte k-skatten eftersom riksdagen, som har beslutat om avdragen, kompenserar kommunerna. Det innebär att lundaborna inte betalar all k-skatt.

Ännu högre k-skatt?
Alliansen i både kommunen, Lund, och Regionen har just höjt k-skatten med 70 öre. Men de Rödgröna kommer att behöva ytterligare höjningar för att finansiera den verksamhet man vill ha. V behöver runt 1 kr mer, S ligger runt 50 öre, i bägge fallen för både Lunds kommun och Regionen. Jag tror det är bra att ligga kvar där någonstans, att förklara ännu större höjning kan vara svårt. Det finns en rad skäl att höja skatten ytterligare i Lund, sådana höjningar som inte ens Alliansen kommer ifrån.
   Ändrade regler för hur utjämningen mellan kommunerna kommer att drabba Lund. Lagstiftning kommer förmodligen om högre personalnumerär i olika verksamheter. Vi får kanske finansiera det mesta av spårvagnen själv.

Alliansens retorik
Alliansen, i Lund och Regionen, har höjt taxor, i vissa fall kraftigt. En taxa är lika stor, i kronor och ören, för låg som hög. En tågresa för 50 kr drabbar den lågavlönade betydligt hårdare än den med hög inkomst. Trots att taxor slår hårdare mot lågavlönade har Alliansföreträdare mage att i sin retorik påstå att en k-skattehöjning särskilt drabbar de med låga inkomster. Man påstår tom att k-skatten är platt, vilket är en ren osanning. Påståendena kan bero på okunnighet. Men när man påstår att en höjning av k-skatten ”slår särskilt hårt mot de med låga inkomster” och samtidigt höjer taxor så är det krokodiltårar. Ingen kan vara okunnig om att taxor slår hårt mot låginkomsttagare, ingen kan vara okunnig om att det främst är de med låga inkomster som drabbas när man höjer kollektivtrafiktaxan. Om detta måste vi, från vänstern berätta.

Inga kommentarer: