2014-01-16

Kuba en knutpunkt i världen av Bertil Egerö

Så skakade en USA-president på besök i Sydafrika hand med sin kollega från Kuba, en handling helt i linje med den bortgångne Nelson Mandelas visioner. Mötet var knappast någon slump, snarare en signal till offentligheten om de förändringar i USAs politik mot Kuba som nu är på gång. Kanske får vi se Obama innan han avgår lyfta den ”fatwa” mot Kuba som nu varat i femtio år. Det kunde bli en öppning för att äntligen stänga Guantanamolägret, detta fruktansvärda arv efter hans krigsivrare till företrädare.
   Så meddelar nr 4/2013 av tidskriften Kuba (med Financial Times som källa) att Brasilien deltar i bygget av en ny hamn väster om Havanna, med kapacitet att ta emot mycket stora containerfartyg. Verksamheten ska skötas av Singapores hamnmyndighet. Projektet passar väl in i Nicaraguas planer att i samarbete med Kina bygga en ny ’Panamakanal’ med större kapacitet än den gamla. Sydsyd-samarbete rätt under näsan på USA, och i trots av USA-blockaden. Börjar USA känna sig snuvad?
   Så läser jag i SvD i söndags 12.1 att Nederländerna nu öppnar för politisk dialog med Kuba, och därmed spräcker EU-linjen som villkorar sådant samarbete med krav på politiska förändringar på Kuba. Rotterdam är inkörselport för kubanska varor till Europa, och den holländske utrikesministern motiverar avtalet med Kuba med att han ser Kuba som en viktig knutpunkt mellan Europa och Amerika. Med på besöket på Kuba fanns holländska företagare intresserade av att investera i landet.
   Kanske även vår riksdag och regering, med sin något mossiga hållning till Kuba, har anledning att känna sig akterseglad?

Inga kommentarer: