2006-12-07

Judendomen, en andlighet som bekräftar allt livs helighet
av Gunnar Stensson

Jag delar dina värderingar och ditt engagemang för en rättvis fred mellan Palestina och Israel, Lars-Anders Jönsson, men du har förbisett en hel del i min text (vb nr 29) och missförstått annat.
Redan av första meningen i texten framgår att den försvarar den storslagna judiska religionen mot fundamentalister i Texas och Israel som rättfärdigar sina egna våldshandlingar genom att hänvisa till våldet i gamla testamentets äldsta delar. Det är viktigt att minnas att bibeln också är de kristnas heliga skrift och att framför allt fundamentalistiska amerikanska kristna gör sig skyldiga till denna förvanskning, som i sin tur möjliggör en förödande amerikansk utrikespolitik.
Jag framhöll att den judiska religionen genom årtusenden av lidande och reflektion utvecklats till en universell världsåskådning. Men hur gick det till?

Och det var mycket gott
Nebukadnessar förstörde Jerusalem och förde bort den judiska eliten till Babylon. Den babyloniske guden Marduk hade besegrat den judiske Jahve. Vad skulle man bygga den judiska livsåskådningen på när Israel var förhärjat?
Judarna vände sig inåt, samtidigt som de vidgade sitt gudsbegrepp. En person eller grupp skrivkunniga nedtecknade och omtolkade berättelser som tidigare traderats muntligt. En av dem var skapelseberättelsen.
Det är fascinerande att tänka sig att en förvisad jude sådär 500 år fvt satt i en palmdunge vid Eufrats strand i närheten av Babylon mitt i det som idag är Irak och skrev ner myten om hur gud skapade världen. Jag utgår från att alla känner till den.
Texten hamnade först i bibeln, som första kapitlet i första mosebok. Den är inte bara en myt utan innebär också ett språng i det mänskliga tänkandet. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika."
När det bara finns en gud finns det också bara en mänsklighet. Stamguden har ersatts av en universell gud. Också babylonierna var människor, oavsett att de besegrat judarna. Sedan gud skapat alla fiskar, alla djur och alla fåglar, som i sig har en levande själ, gav han dem gröna örter att äta.
"Och gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott."
Detta är en gud som älskar världen och människorna, en livsbejakande gud. Det är en helt annan gud än den herren som befallde Israel att utrota allt levande i hela landet.
Karen Armstrong skriver: "De landsflyktiga prästernas och profeternas stora bedrift var avvisandet av en religion baserad på hämndlystnad och vedergällning och skapandet av en andlighet som bekräftade allt livs helighet." (Karen Armstrong, The Great Transformation. The world in the time of Buddha, Socrates, Confucius and Jeremiah.

Judisk tanke i vår tid. Hannah Arendt.
Det var från denna grund det judiska tänkandet utvecklades under 2500 år in i vår egen tid. Den kanske viktigaste gestalten under 1900-talet är Hannah Arendt, född i Köningsberg (Kaliningrad), flykting undan Hitler, engagerad först i sionismen, sedan i grupper som försökte åstadkomma fredlig samlevnad med palestinierna.
När högerextremisten Begin besökte USA 1948 författade hon ett uttalande som Albert Einstein och ett antal andra judiska kulturpersoner undertecknade. I uttalandet heter det: "Ett av vår tids mest upprörande politiska fenomen är skapandet av ´Frihetspartiet´ i den nytillkomna staten Israel, ett politiskt parti som i sin politiska organisation, sina metoder, sin politiska filosofi och sin samhälleliga målsättning är besläktad med nazist- och fascistpartierna."
En av Hannah Arendts viktigaste skrifter är Människans villkor. Vita activa.
Hannah Arendt dog 1975 och slapp uppleva det som hände sedan.

Fundamentalistisk dödsdyrkan
Hur har då fundamentalisterna skadat Israel?
En avgörande brytpunkt blev mordet på premiärminister Yitzhak Rabin den 4 november 1995, för nästan exakt elva år sedan. Sedan Rabin undertecknat Oslo-fördraget om fred mellan Palestina och Israel utsattes han för en besinningslös fundamentalistisk hets.
En av de mest upprörande händelserna under månaderna före mordet på Rabin var massakern på 29 bedjande muslimer i Hebron som utfördes av New York-juden Baruch Goldstein, som dyrkades som en profet av sina anhängare.
Yitzhak Rabin deltog den 4 november i ett fredsmöte med tusentals judiska fredsaktivister. Man sjöng sånger. Rabin talade om freden och fördömde dem som ville förhindra den.
När han steg ner från podiet blev han skjuten till döds av den unge fundamentalisten Yigal Amir.
Därmed öppnades vägen för Benjamin Netanjahu, Ariel Sharon, fortsatta bosättningar, muren, angreppen i Gaza och invasionen i Libanon. Det är bara elva år sedan. Det fanns hopp om fred då.

Rättvis fred
Liksom du, Lars-Anders, hoppas jag att den nuvarande vapenvilan ska bestå och en lösning av konflikten bli möjlig. Det förutsätter att båda sidor, den palestinska och den israeliska, den muslimska och den judiska, tillämpar den tolerans och respekt för livet som är grunden för båda civilisationerna, båda religionerna.
I ett längre och större perspektiv är detta nödvändigt för att vi ska kunna rädda den jord, som vi nu liksom gud kan se i dess helhet, svävande i en oändlig rymd, och för att vi om livet på den jorden även i framtiden ska kunna säga att det är mycket gott.

Inga kommentarer: