2020-01-23

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Aktion Malmö: klimatkollaps!

 

Vem kan delta? Alla!
Nu är det mer än bråttom. Vi befinner oss i ett planetärt klimatnödläge.
   Johan Rockström: ”Fönstret för att undvika de stora katastroferna är fortfarande öppet, men bara på glänt.”
    George Monbiot: ”Only rebellion will prevent an ecological apocalypse.”
    Göran Greider: “Det enda som betyder något är: Många människor på gatorna […], sociala rörelser. Inget annat hjälper.”
   Samling på Kungsgatan 6, i parken, Rörsjöstaden. Där har vi ett delegatmöte mellan 10.00-11.00. Swarming pågår mellan 11.00-14.00. Vi avslutar med en debriefing och en fika tillsammans.

Syfte:
Vi kommer svärma i Malmö stad och sprida budskapet om att läget är kritiskt.
   Nu håller vi trycket uppe och ser till att ingen kan ignorera att vi är på väg mot en klimatkollaps. Vi kräver politiskt agerande på klimatkrisen. Omedelbar och handlingskraftig sådan.
Läs mer på Facebook »

Januarisol 21 januari av Gunnar Stensson

Efter veckor av regn och dimma dyker solen äntligen fram bortom de vita balkongerna på Sunnanväg 18 och fyller plötsligt mitt vardagsrum med ljus och värme. De meterhöga bladväxterna tränger sig mot fönstrens persienner och kastar skuggor på bokhyllan, liksom vartenda litet dammkorn på golvet. Vid tretiden glider solen in bakom Socionomhuset för att efter ett par minuter återkomma från en helt ny vinkel och blänka i väggens fotografier när dess reflexer studsar från fönsterraderna på Sunnanväg 18. De slocknar fort och rummet mörknar plötsligt.
   En sista gång återvänder solljuset, denna gång från norr, genom köksfönstret, då Arenatoppen plötsligt flammar upp som en röd eld bortom parkträdens svarta grenverk. Sedan blånar himlen, skymningen faller och de vita gatlyktorna tänds.
   Det slår mig att man skulle kunna räkna ut min exakta plats i solsystemet om man hade tillgång till solstrålarnas och solreflexernas exakta vinklar i det ögonblick då de når mina ögon.

V-seger i riksdagen räddar skolor och förskolor i Lund och Malmö


 
Fem miljarder till välfärden, lovade Magdalena Andersson, S, i förrgår, pressad av Jonas Sjöstedt, V.
   Det räcker inte på långa vägar, kontrade Ulla Andersson, V, och krävde tillsammans med Elisabeth Svantesson, M, och Ebba Busch, KD, ytterligare 2,5 miljarder.
   På så sätt räddade de skolorna i Malmö undan besparingar och neddragningar. I Malmö stöder L skolsatsningen.
   I Lund kräver Anders Almgren, S, att de 42,4 miljoner som beräknas tilldelas Lund oavkortat ska gå till förskolor, skolor och välfärd.
   Dessutom vill han anslå ytterligare 50 miljoner till äldreomsorg, socialtjänst och kultur med pengar från kommunens stora budgetöverskott på 141 miljoner.
   Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg, L, vill inte säga vad Lund ska använda sina välfärdsmiljoner till. Han står närmare den mer extrema nyliberala falangen i sitt parti än partikollegan i Malmö.
   Vi får se vartåt det lutar när Barn- och skolnämnden behandlar sin internbudget i veckan.
 

 

Att socialdemokraterna skulle prioritera skattesänkningar för rika män före välfärden kunde ingen tro, kommenterade Ulla Andersson.
   Det gör åtminstone inte socialdemokraterna i Lund och Malmö.         

FNL vill skära ner på bostadsbyggandet i Lund – Är det hela styrets uppfattning? av Ulf Nymark

Vill Lunds kommunstyre minska på bostadsbyggandet? Leder minskat bostadsbyggande till bättre kvalitet? Svaret på dessa frågor är ”ja”, i varje fall enligt det blivandet kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL) Därtill hävdar han att ”flera partier” i den s k kvintetten delar hans uppfattning. Det är verkligen oroväckande påståenden. Med anledning av Annerstedts uttalande har jag till kommunfullmäktige lämnat in en s k enkel fråga till för plan- och byggfrågor ansvarigt kommunalråd Fredrik Ljunghill (M). Frågorna till Ljunghill lyder som följer:

Frågorna till Ljunghill (M)
I ett uttalande i tidningen Sydsvenskan den 21 januari säger tekniska nämndens ordförande, Jan Annerstedt (FNL) att ”vi vill minska takten i utbyggnaden” av bostäder. Annerstedt menar också att bostadsbyggandet generellt sett under flera år haft bristande kvalitet. Minskat byggande leder till bättre kvalitet säkras, enligt Annerstedt.
   Jag vill med anledning av dessa uttalanden från tekniska nämndens ordförande ställa följande frågor till dej:
 1 Delar du uppfattningen att Lunds kommun ska minska bostadsbyggandet eller står du kvar vi de målsättningar som fullmäktige uttalat i samband med såväl Översiktsplan som Utbyggnads- och boendestrategi?
 2 Anser du att senare års bostadsbyggande i allmänhet haft kvalitetsbrister? I så fall på vilket sätt? Delar du uppfattningen att minskat byggande är nödvändigt för att säkra högre kvalitet?
Ulf Nymark, Miljöpartiet de gröna

Yaa Gyasi skriver om historien av Gunnar Stensson

Historien har förfalskats och jag har själv i min historieundervisning spridit den falska berättelse, där 17- och 1800-talets imperialism framställs som utbredning av civilisation och upplysning, när det i själva verket var fråga om svåra övergrepp, miljöförstörelse i gigantisk skala och folkmord. I Nord- och Sydamerika dog minst 50 miljoner människor.
   I förra numret av Vb presenterade jag Andreas Malms omvärdering av den industriella revolutionen, som med sitt fossilberoende fört oss till klimatkatastrofens rand.
 

 

Grundförutsättningarna skapades redan tidigare av slavhandel och bomullsproduktion i den så kallade ”triangelhandeln”. Brittiska skepp seglade till Afrikas guldkust, fylldes med slavar som skeppades till Amerika och såldes till bomullsplantagerna, varpå de fraktade bomull till Storbritannien för att sedan återvände till Afrika på jakt efter nya slavlaster. Den gigantiska profiten blev det kapital som investerades i den industriella revolutionens ångmaskiner, ångmaskiner som snart också användes i ångbåtar som accelererade utsugningen.
   Romanen Vända hem av den amerikanska svarta författaren Yaa Gyasi skildrar triangelhandelns verklighet och det amerikanska slavsamhället ur slavarnas och deras efterlevandes perspektiv.
   Yaa Gyasi härstammar från Ghana, det afrikanska land på Afrikas västkust som var ett centrum för slavhandeln redan för Portugal och Spanien, sedan för Storbritannien och snart också för andra nationer, inklusive Sverige.
   Hon skildrar sin släkts historia i Afrika och USA genom sju generationer från 1700-tal till nutid. Berättelsen är tät. Avgörande episoder skildras i intensiva texter. Berättelsen om H Black, den före detta slaven som i början av 1900-talet tvångsarbetar i en amerikansk kolgruva, ger en intensiv bild av fossilkapitalets härjningar och proletariatets kamp. Boken finns i pocket.

Fritt Palestina en illusion? av Gunnar Olofsson

Över hela världen sägs att en tvåstatslösning (i konflikten Israel / Palestina) förblir vägen till en överenskommelse. Jag måste nu säga till er att detta inte är en ståndpunkt som hjälper någon. Två stater är en illusion. Orden är Gideon Sa´ars – den främste utmanaren till premiärministern Benjamin Netanyahu om makten i högerpartiet Likud i Israel.
   Budskapet är tyvärr inte förvånande. Sedan Netanyahu 2009 i ett berömt tal vid Bar-Ilan universitetet tydligt förklarade sitt stöd för en palestinsk stat vid sidan om Israel, har den israeliska ståndpunkten vridits kraftigt åt höger så att man numera inte talar alls om någon palestinsk stat – utan möjligen vissa palestinska områden med begränsat självstyre i gemenskap med grannlandet Jordanien.
   Enligt Sa´ar skulle en palestinsk stat vara ett allvarligt hot som riskerar att ”allvarligt skada” både Israels och USA:s nationella säkerhet - på vilket sätt förklaras dock inte – och Trumpadministrationen i USA har ju redan svarat på detta ”hot” genom att förklara de olagliga israeliska bosättningarna på det ockuperade Västbanken som lagliga, tillerkänna Israel ensamt rätten till Jerusalem som huvudstad, flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem och stänga den palestinska representationen i Washington.
   Det konstiga är ju inte att extrema politiker gör extrema utspel, utan att en värld där 136 länder – inklusive Sverige – erkänt staten Palestina och dess rätt till frihet, låter detta sägas utan att protestera. Anser man också inom den svenska regeringen och riksdagen numera att ett fritt Palestina är en ”illusion”? Om inte är det dags att ta bladet från munnen och tala ut. Och se till att den sedan länge beslutade tvåstatslösningen äntligen blir verklighet. Vad väntar man egentligen på?

Veckan i riksdagen: Kärnkraft, terrorism och nordisk vänsterparti-träff av Hanna Gunnarsson

Nu har det gått en vecka sedan Jonas Sjöstedt berättade för medlemmarna att han inte kommer ställa upp till omval på kongressen i maj. Det var ett besked som gjorde mig lite ledsen, och stämningen i riksdagsgruppen var lite dämpad dagarna efter beskedet. Det är otroligt fint att se att så många medlemmar, väljare, andra politiker och journalister har uttryckt hur mycket de tycker om Jonas. Vi har alla såklart såklart full förståelse för att Jonas väljer att kliva av politiken och flytta till familjen som nu bor i Vietnam. Jonas har lett vårt parti på ett otroligt bra sätt de senaste åtta åren, vi har utvecklat vår politik och vår kommunikation, nya medlemmar har strömmat in och vi har nått väljarstöd som är bland partiets högsta någonsin. Det är stora skor som nu ska fyllas av en annan partikamrat.

I veckan har riksdagen fattat två ganska stora beslut, som båda har gått i rätt riktning ur vänsterpartiets synvinkel. I båda fallen vann S, V, Mp och C omröstningar som vi ska vinna i riksdagen, med en enda rösts majoritet som denna konstellation har mot borgarna och Sd. Det var kvittningsförbud i omröstningen igår onsdag, vilket betyder att alla måste vara på plats. Endast två personer var borta, till skillnad från en vanlig omröstning då upp emot 40 ledamöter är “utkvittade” för resor eller liknande. Omröstningen handlade om att inte stänga Ringhals två reaktorer (M, Kd, L, Sd ville tvinga Vattenfall att ha dessa igång) och att inte kriminalisera medlemskap i terroristorganisation. I det första, om kärnkraften, är Vänsterpartiets linje tydlig sedan gammalt. I den andra, om terroristorganistioner, anser Vänsterpartiet att både samröre med och medlemskap/ deltagande inte bör kriminaliseras, eftersom vi anser att gränsdragningen är svår och den grundlagsstadgade föreningsfriheten är så viktigt. Detta är såklart svåra frågor, men vi menar att vi redan har lagstiftning som kan användas bättre, utredningar måste göras snabbare och bevis samlas in, men att vi såklart måste satsa på förebyggande verksamhet mot brott. Läs Vänsterpartiets motion i frågan här.

I övrigt har det ju varit en mycket bra vecka i och med att vi, tillsammans med M och Kd, har fått igenom 7,5 miljarder till välfärden! Vi pressade först regeringen att ge 5 miljarder och sedan förhandlade Ulla Andersson fram ytterligare 2,5 miljarder med M och Kd. Detta är ett ovanligt samarbete, men det parlamentariska läget i riksdagen är ju ovanligt… Vi gör allt vi kan för just mer resurser till välfärden. Nu gäller det att kommuner och regioner använder pengarna till det som de är avsedda för: Skolan, äldreomsorgen, sjukvården och det sociala arbetet.

På försvarsområdet (mitt politikområde) har det den senaste tiden varit hektiskt. I mitten av januari var det den stora konferensen Folk- och Försvar i Sälen, tre mycket innehållsrika och bra dagar. Och just nu håller partierna och minister på att försöka lösa lite “strul” som har uppstått i försvarsbudgeten. Jag har även hunnit med ett studiebesök i Östersund.
 
 
Under helgen som kommer åker hela Vänsterpartiets riksdagsgrupp till Oslo för att träffa våra nordiska systerpartier från Norge, Finland, Danmark, Island och kanske även Färöarna. Det ska bli väldigt intressant och roligt, våra nordiska partier är ju väldigt lika och arbetar med samma frågor. Extra roligt just nu att Vänstern har statsministerposten i Danmark och utbildningsministerposten i Finland, medan vi i andra länder är i opposition. Vi har många erfarenheter att utbyta och diskutera. 

Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot (v)           

Verklighet som överträffar dikten

VB tar ofta upp material från The Guardian. Nedan-stående artikel kommer från The Sun, en tidning med ett betydligt sämre rykte. I det här fallet hoppas man nästan att det inte är sant.
 

Workers are paid £2 a day to fillet and re-freeze the fish before it is shipped 5,000 miles back to Britain ten weeks later
 

A CODYSSEY: Fresh fish caught off Britain goes on 10,000-MILE round trip before being sold in UK supermarkets Ben Leo, 20 Jan 2020, 1:25
FISH caught off Britain are being sent on gas-guzzling 10,000-mile treks to China and back before being sold in UK supermarkets.
   Cod caught in the North Atlantic is sent to China for processing and then shipped back to Britain.
   Catches are shipped through the Channel, Med, Suez Canal, Arabian Sea, Bay of Bengal and Gulf of Thailand to China.
   Tesco, Asda and Iceland all sell Atlantic, Pacific and Alaskan fish via Chinese plants.
   They say Chinese workers are “expert filleters” and their British counterparts simply do not have the skills or facilities to match.
   But eco experts have blasted the practice, which produces thousands of tonnes of harmful CO2 emissions each year.
   Bob Ward, of the Centre for Climate Change Emergency and Policy at the London School of Economics, said the environmental damage was “huge”.
   He blasted: “They send to China because labour is cheaper – about a pound a day.
“Frankly it’s damaging the environment and also disadvantageous to better paid workers who might be able to do the same job in the UK or in Europe.
   “It makes no sense.”         

Oxfam: Antalet dollarmiljardärer har fördubblats på tio år

I en årlig rapport inför Världsekonomiskt forum i Davos lyfter Oxfam fram att obetalt och underbetalt hushålls- och omsorgsarbete utfört av kvinnor och flickor bidrar med tre gånger mer till ekonomin varje år än teknikindustrin. Enligt rapporten jobbar kvinnor i världen varje dag 12,5 miljarder timmar utan att få betalt. Denna arbetsinsats beräknas skapa värden för 10800 miljarder per år.

Pomperipossabeskatta miljardärerna och betala kvinnorna som jobbar utan att få betalt!
Läs rapporten »

Visionen av stationen av Gunnar Stensson


 
Visionsbilden av Klostergårdsstationen, som illustrerar Alexander Kuprijankos artikel i Sydsvenskan 18/1, är på många sätt uppmuntrande för dem som oroar sig för hur den planerade Källby-staden ska påverka Klostergården.
   Hela stationsbygget ligger väster om spåren. En rejäl bullervall skyddar Klostergården från tågtrafikens störningar.
   På bilden är dessutom de härliga Korpfotbollsplanerna, omgivna av lindallén längs Västanväg och det gröna stråket, helt befriade från störande byggnader.
   De finns för att ge luft och ljus;
   är kanske inte det tillräckligt?
   August Strindberg påpekade det nu akuta behovet av luft och ljus redan för 137 år sedan i sin dikt Esplanadsystemet. Vi fruktar att Lunds kommunalpolitiker tycker annorlunda.

Ska ingenting byggas då?  Jojomensan! Var så säker, det byggs i Klostergården!
   Arenastaden på fyra minuters gångavstånd från den framtida stationen är det tätaste höghusområdet i hela Lund, Sockerbruksområdet inräknat. Man kan hänga tvättlinor mellan husen, precis som i Lady och Lufsen.
   Byggnadsverksamheten pågår sedan flera år. Höga kranar staplar färdiggjutna betongblock på varandra. Där

kommer tusentals högavlönade, välutbildade unga proffs att bo. Många finns redan där och längtar efter stationen, som ska spara ett par minuter av deras restid till Malmö eller för den delen till Lunds centrum, om de inte orkar promenera dit genom stadsparken.
   Alexander Kuprijankos som vanligt välinformerade artikel handlar mest om vad stationen får kosta, 215 miljoner eller 151 eller 95. Nu föreslås en kompromiss som Philip Sandberg, L, förespråkar: 118, 2 miljoner. Kommunstyrelsen ska ta ställning på måndag.

Visionsbilden visar en elegant triangulär stationsanläggning vid Åkerlunds och Rausings väg. Det är den dyra version som ska göras lite billigare. På bilden myllrar det av ivriga resenärer framför Åkerlund&Rausings höga kontorsbyggnad.
   Det är bildens mest orealistiska inslag. Som alla vet bor inte en enda människa där. Södra företagsområdet är det ödsligaste i stan. Och av allt att döma kommer det att förbli lika ödsligt de närmaste tio, femton åren.
   Myllret av passagerare kommer 2024, när stationen är färdig, finnas öster om spåren, på den sidan där Arenastaden och Klostergården ligger. På bilden ser det ganska folktomt ut där.

En tunnel för bussar, cyklister och gående ska också byggas, söder om stationen, i Sunnanvägs förlängning. Det är kontroversiellt eftersom den kommer att inkräkta på det gröna stråket mellan Lund och Höje å.
   Kanske kan man hoppas att trafiken där blir gles, åtminstone åren fram till 2035 eller -40. Det är ju folktomt väster om järnvägen och kommer att så förbli så länge det stora reningsverket ligger kvar.
   En pumpstation ska anläggas intill järnvägen vid Höje å. Den kommer sannolikt sätta stopp för de gamla planerna att förlänga Åkerlunds och Rausings väg till väg 108. Hellre en pumpstation än Höje å stationsområde!

2020-01-16

Nytt år, dags för 46:e årgången


Dags för 20 talet. Vad skall det få för eftermäle den här gången? Inte blir det väl det glada igen, nåt har vi väl lärt sen sist. Det fäljdes ju av två årtionden som inte direkt var någon höjdpunkt i mänsklighetens historia.
   Inrikespolitiskt började årtiondet i moll. Ett gäng partiledare försökte i riksdagen överträffa varann i eländesbeskrivningar av tillståndet i landet. Om Sverige som Storbrittanien hade haft en skuggministär hade det blivit en hård kamp om posten som "eländesminister".
   Att vi som lever i det här landet har det fantastiskt bra om man vågar se utanför landets gränser är ett perpektiv som helt verkar ha försvunnit ur alla debatter.
   Elände är det som gäller. Dagligen spekuleras det om Socialdemokraterna kan lösa sitt elände med skifte på partiledarposten.
   Vad gäller Vänsterpartiet så råder ingen eländes-stämning alls men det blir en ny partiledare. Det vet vi redan nu eftersom Jonas Sjöstedt redan nu aviserat att han inte vill bli omvald vid kongressen i maj (Se hans text på Facebook nedan). Där skall man dessutom anta ett nytt partiprogram som man kan ta del av på partiets hemsida.
  Visst finns det ämnen att analysera och kommentera så jag hyser gott hopp för den 46:e årgången. Hoppas skribenter och läsare håller med.
Göran Persson (red)

Friday for Future alla fredagar


 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Jonas Sjöstedt av Lucifer

Några rader bara. Jonas Sjöstedt tänker lämna partiledarposten i maj. Han är i sin fulla rätt och han har gjort ett bra jobb. Han har varit hederlig och varit rak och tydlig. Det blir inte lätt att hitta någon att ersätta honom och han kommer att saknas.
   Vad har han inte haft? Ja, väljarna har ju strömmat till, men visst borde det varit fler. Vad som inte har funnits är den känslomässiga tyngd som kanske är det mest attraktiva för väljarna. Han har varit sval och nykter, vädjat mer till förnuft och mindre till känslor. Jag tror att många kommer att finna att han har varit ett viktigt inslag i den svenska politiska debatten, liksom huvudet högre än sina kollegor i andra partier.

Samhällelig Schizofreni av Marie-Louise Steiner

Skånetrafikens busshållplatser pryds just nu med ”informativ” reklam: Flyg mer. (se bild nedan)
   Det är i samma vecka som mitt biljettpris på stadsbussen i Lund höjts med 25 %.
   Är det i Skånetrafikens intresse att uppmana oss att flyga mer?
   Är det i Skånetrafikens intresse att få fler att avstå från att åka kollektivt?
   Kanske är det helt mitt i prick att Skånetrafiken döpt detta nya betalsystem för Las Vegas? Spela och förlora. Medan världen brinner. Den samhälleliga schizofrenin når nya höjder.
 


Jonas Sjöstedt på Facebook 200115


I slutet på maj samlas vänsterpartister från hela Sverige till kongress i Västerås. Kongressen kommer att fokusera på framtiden, anta ett nytt partiprogram och med framtidskommissionens arbete som bas lägga grunden för ett större och starkare vänsterparti.
   På kongressen kommer partiet också att välja ny partiordförande. Efter mer än åtta år som ordförande är det dags för mig att kliva åt sidan och ge plats för en ny ordförande.
   För mig har det varit ett svårt beslut. Att få vara ordförande för Vänsterpartiet är det viktigaste och roligaste uppdrag jag kan tänka mig. Det är en stor förmån att få företräda en rörelse som är den tydligaste rösten för ett mer jämlikt Sverige, för feminism och klimatet. Det är en glädje att träffa alla fina kämpande socialister runt om i Sverige, att få påverka politiken och att ständigt få lära sig nya saker. Jag kommer att sakna det, det vet jag.
   Men även det som är det roligaste och mest meningsfulla jag kan tänka mig har sitt slut. Det är en bra tid för Vänsterpartiet att välja en ny ordförande i god tid före valet 2022. Partiet har vuxit och utvecklats kraftigt på senare år, nya människor och idéer kan fortsätta det arbetet. Jag har alltid tänkt mig att åtta år är en ganska lagom tid för mig att vara ordförande. Nu ska jag ta vara på varje dag som ordförande fram till kongressen i maj.
   Jag är också säker på att detta är rätt beslut för min familj. Jag vill ha mer tid för att vara en bra och närvarande pappa, make och vän. Min familj bor sedan flera månader tillbaka i Vietnam. I sommar kommer jag att lämna mitt uppdrag som riksdagsledamot och flytta till min familj i Hanoi.
   Fram till kongressen i maj kommer jag att fortsätta företräda Vänsterpartiet i den politiska debatten som ordförande och resa runt i landet på lokala besök. Jag ser fram emot att kampanja för mer resurser till skola, sjukvård och äldreomsorg istället för skattesänkningar för de rika. Jag vill prata om vikten av trygga jobb och rimliga hyror så att vi kan stoppa regeringens planer på att slå sönder anställningstryggheten och införa marknadshyror. Jag ser fram emot att få träffa er därute!
   Jag har varit aktiv i Vänsterpartiet under lång tid, även om jag lämnar rikspolitiken i sommar så ser jag fram emot många år som aktiv medlem i Vänsterpartiet och att få delta i den politiska debatten.          

Jonas Sjöstedt i riksdagenFrån Malmö och Lund i söder till Kiruna i norr försvinner tjänster i skolan och omsorgen. Det snålas på allt från socialtjänst till barnpsykiatri.
(Skolnämnden i Lund måste spara 47 miljoner.)          

Därför är amerikaner klimatidioterAmerikanska medier och organisationer präglas i en mycket hög grad av propaganda från en stor mängd stiftelser och tankesmedjor med namn som American Enterprise Institute, Heartland Institute, från de stora olje- och kolbolagen som Exxon, Peabody Energy och Cloud Peak Energy (två kolbolag som på senare år haft stora ekonomiska problem), eller rika personer som matematikern, miljardären och maskingevärssamlaren Robert Mercer eller Charles och David Koch, med intressen i fossilsektorn och som även stödjer den amerikanska ultrahögern.
   Sverker Sörlin, Till bildningens försvar. Natur&Kultur 2019. Sid 97.
   Sverker Sörlin är en av åtta medlemmar i Sveriges klimatpolitiska råd. Boken rekommenderas!          

On Fire av Gunnar Stensson


Himlen förmörkas i Nya Zeeland, aska och luftföroreningar gör luften illaluktande och farlig att andas, de berömda glaciärerna färgas gula och smälter, temperaturen stiger flera grader, havsvattnet värms, fisk och sjögräs skadas, fiskarsamhällen förlorar sin försörjning.
   Varför?
   Därför att Australien brinner. Smutsig luft och aska stiger högt upp och fångas av starka jetvindar som snabbt når ända till Nya Zeeland 2000 kilometer bort.
   Luftföroreningar känner inga gränser. De skadar globalt. Himlen är missfärgad också i Chile.  Australiens ansvarslöshet drabbar länder på den amerikanska kontinenten. Rökmolnen färdas jorden runt på 80 dagar och drabbar till slut åter Australien, där redan en miljard djur omkommit.
   Nya Zeeland kan komma att begära skadestånd för skador och kostnader från Australien, vars högerregering förnekar klimatuppvärmningen och baserar landets ekonomi på kolbrytning samtidigt som fossilkapitalet styr Australiens medier.
   I den aktuella On Fire. The Burning Case for a Green New Deal beskriver Naomi Klein motsvarande nödläge sommaren 2017 i sin hemtrakt vid Vancouver i kapitlet Season of Smoke.

Källa: Jim Salinger, Australia´s bushfires mean New Zealand has become the land of the long pink cloud. The Guardian 8/1 22
Läs artikeln »

Nytt nummer av Politiken


En artikel från Politiken:

Inte bättre förutsättningar uteserveringar
Uteserveringar är ett viktigt inslag i stadsbilden. Därför röstade vi på fullmäktigemötet i november ja till ett förslag från Socialdemokraterna om att de ska vara avgiftsfritt med uteserveringar ifall ägaren tar på sig ansvaret för renhållning och sköter detta på ett bra sätt.
   SD och Lunds högerstyre röstade nej till förslaget.

Action i Mellanöstern. Huvudscener: av Gunnar Stensson

President Trump beordrar mord på den iranske general Soleimani. Den 3 januari 2020 sprängs Soleimani i sin bil av en amerikansk drönare på flygplatsen i Iraks huvudstad Bagdad.  Irak kräver att de amerikanska soldaterna lämnar landet.  Iranska missiler avfyras mot amerikanska baser i Irak. Ingen amerikan skadas. Trump twittrar att han liksom IS vill förstöra iranska kulturminnen. Massdemonstrationer mot USA i Teheran. En iransk robot spränger av misstag ett ukrainskt passagerarplan på flygplatsen i Teheran. Samtliga 176 passagerare dödas. Hälften av dem är iranier. Massdemonstrationer mot Irans prästregim. USA:s utrikesminister Pompeo förklarar att mordet på Soleimani är ett led i en större strategi av riktade mord för att avskräcka USA:s fiender. IS förbereder sin återkomst.
   Fortsättning följer. Publiken väntar.

En överdriven actionserie på Netflix? Nej, amerikansk utrikespolitik. Det handlar om makten över oljan. Och spelet började för mer än 70 år sedan.
 

Prime Minister Mohammed Mosaddegh rides on the shoulders of cheering crowds in Tehran's Majlis Square, outside the parliament building, after reiterating his oil nationalization views to his supporters.
 
Då valde majlis, Irans riksdag, Mossadeq till premiärminister för att han skulle nationalisera Irans oljetillgångar som exploaterades av västländer. USA reagerade direkt, krossade Irans demokrati genom en militärkupp 1973, fängslade Mossadeq och gjorde shah Mohammad Riza till diktator.
   Shah Mohammad Riza säkrade västs oljeprofiter genom att utrota den demokratiska oppositionen med hjälp av sin hemliga polis SAVAK. En av SAVAKS tortyrmetoder var att spärra in sina offer nakna i stålburar som sedan glödgades. Samtidigt blev shahen och hans hustru Farah Diba populära genom amerikansk propaganda, bland annat i damtidningar.


   I Iran blev de rika allt rikare och de fattiga fattigare – och fler. Folkmängden fördubblades. En underjordisk studentrörelse, mujahedin, växte fram vid sidan av en stark shia-muslimsk väckelse. Hundratals progressiva studenter flydde till Lund. Där finns de än, som pensionerade akademiker.
   Massiva demonstrationer tvingade shahen på flykt 1979.  Ayatolla Khomeini återvände i triumf från sin exil i Paris och Iran utropades till islamisk republik. Den amerikanska ambassaden ockuperades under mer än ett år, vilket ledde till att en filmcowboy, Ronald Reagan, valdes till USA:s president. Han var besluten att hämnas.
   Reagan utrustade Iraks president Saddam Hussein med amerikanska vapen och uppmanade honom att invadera Iran. I vapenleveranserna ingick den stridsgas som användes i massmorden på den kurdiska minoriteten.
   1980 invaderade irakiska trupper Iran. Det blodiga kriget pågick under åtta år. Olof Palme försökte medla, men mördades innan kriget tog slut. Hundratusentals irakiska och iranska liv offrades.
   Saddam Hussein misstolkade lärdomarna från sin bundsförvant USA och invaderade två år senare Kuwait för att få tillgång till dess olja. Men den oljan förfogade USA över och president Bush mobiliserade en väldig Nato-armé som kastade ut irakierna ur landet. Den tilltufsade Saddam Hussein fick dock fortsätta att styra Irak.
   President Bush den yngre ville befästa makten över oljan och hittade på en historia om att Saddam förberedde kärnvapen. Denna lögn gav honom ett gångbart skäl för invasionen 2003. USA vann kriget och skapade kaos i Irak, vilket beredde marken för IS. Man spårade också upp en illa medfaren Saddam Hussein, uppvisade honom triumfatoriskt för världen och hängde honom.
   1 maj 2011 lyckades ett amerikanskt Navy Seal-kommando mörda Usama bin Laden i ett hus i Pakistan åt president Barack Obama. Samtidigt växte IS Islamiska stat fram.
   President Trump imiterar president Bush genom att påstå att Iran utvecklar kärnvapen, samtidigt som han saboterar den internationella överenskommelse som skulle avvärja kärnvapenhotet. Det är bakgrunden till de spektakulära händelserna 2020.

Genom massakrer och anarki i Mellanöstern försöker Donald Trump stärka USA:s makt över oljan, öka sina chanser till omval och dölja det verkliga hotet mot mänskligheten: klimatnödläget, som orsakats och snabbt förvärras av den fossilkapitalism han representerar.

US Publishes Report on Its Role in 1953 Iran Coup

Feministiskt initiativ överklagar val av koncernbolagsstyrelse av Ulf N

Det händer märkliga saker i politiken i Lund. Märkliga beslut fattas på ett märkligt sätt, dvs på ett synnerligen okonventionellt sätt. Ibland också möjligen, men bara möjligen, på ett sätt som strider mot kommunallagen. Detta till och med i den förnämsta demokratiska församlingen i kommunen: fullmäktige. Vid fullmäktiges sammanträde i december fattades två beslut i form av personval helt i strid mot fullmäktiges egen arbetsordning. Men det struntade majoriteten helt och hållet i.

Oannonserade val
Hur gick då detta till närmare bestämt? Jo på fullmäktiges ärendelista som ska annonseras (”tillkännages” som det heter på lagspråk) på kommunens digitala anslagstavla en vecka före aktuellt möte och ingå i kallelsen till fullmäktigeledamöterna fanns bland annat två ärenden som hade rubrikerna ”Evenemang- och mötesorganisation” respektive ”Koncernbildning i Lunds kommun”. Det var hela informationen om ärendet. Men enligt kommunallagen ska det också i kallelsen och på anslagstavlan också finnas en kort information om vad ärendet gäller. Det fanns det alltså inte om dessa ärenden.

Koncernbildning
Av de ganska omfattande handlingarna som skickats ut till ledamöter och som lagts ut på annan plats än anslagstavlan på hemsidan framgick dock att det förstnämnda ärendet handlade om att bilda ett nytt kommunalt bolag som skulle ha hand om att ragga evenemang och möten till kommunen. I det sistnämnda fallet, koncernbildningen, handlade det om att Lunds kommuns samtliga helägda bolag skulle ingå i en bolagskoncern. LKF, parkeringsbolaget, det nya evenemangsbolaget m.fl skulle alltså bli dotterbolag i en bolagskoncern. Det kloka i detta kan en förstås ha olika politiska synpunkter på. Det hade också fullmäktige. Mot koncernbildningen röstade MP, V, FI och SD. Detta beslut var alltså i och för sej kontroversiellt men följde gängse beslutsregler.

Valberedningens förslag bestämt i förväg av fullmäktige
Det märkliga beslutsgången i dessa båda ärenden var i stället att under respektive ärende skulle det också väljas styrelse till dels det nybildade evenemangsbolaget, dels till koncernen. Och till styrelse i båda fallen föreslogs kommunstyrelsens arbetsutskott. Att det skulle väljas styrelser hade inte framgått av ärendelistan. Valen var heller inte förberedda av fullmäktiges valberedning, vilket alla val enligt fullmäktiges arbetsordning ska vara. Fullmäktige ajournerades och skickade ut valberedningens ledamöter för att föreslå just kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter till styrelserna. Alltså, tänker er: valberedningen ges i uppdrag att lägga förslag som fullmäktige i förväg har bestämt! I vilken annan demokratisk sammanslutning skulle detta var möjligt!

Brott mot fullmäktiges egen arbetsordning
Hur som helst: valberedningen kommer efter en god stund tillbaka och sa att de inte var beredda att lägga något förslag. I det läget beslutade en majoritet att bryta mot arbetsordningen och förrätta val utan att valberedningen berett ärendet. Detta var alltså fallet i båda ärenden. Brott mot arbetsordningen, val utan beredning. Denna hantering röstade MP, V, FI och SD emot. Men majoriteten, som alltså bestod av den s.k. Kvintetten och S ville att val skulle företas och bröt därmed mot arbetsordningen. 

FI överklagar
Nu hör till saken att kommunallagen inte kräver att personval ska vara beredda i förväg. Så i detta avseende nöjde sig fullmäktige med att två gånger bryta mot sin egen arbetsordning. Vilket i sej är märkligt. Än märkligare är att fullmäktige genom att förrätta val utan att detta i förväg annonserats på ärendelistan. Efter fullmäktigesammanträdet mumlades det lite varstans i MP, V och FI-leden om att överklaga besluten om att genomföra oannonserade val. Detta förfaringssätt kan vara ett brott mot kommunallagen.
   FI har nu gjort slag i saken och lämnat in ett överklagande till förvaltningsrätten i Malmö. FI:s partiföreträdare Maja Grubelic som är den som står bakom överklagandet yrkar att rätten prövar om val av styrelse i evenemangsbolaget och den nybildade koncernen tillkommit på ett korrekt sätt.

Nya ärenden
Slutklämmen i FIs inlaga till förvaltningsrätten lyder:
”De ovan nämna valen till styrelser för de båda nybildade kommunala bolagen bör därför vara att betrakta som nya, dvs icke tillkännagivna, ärenden. Kommunallagens bestämmelser om tillkännagivande av uppgifter om ärenden kan därför inte anses vara uppfyllda.”
Det ska bli spännande att se vilket utslag rätten gör så småningom! Oavsett resultat: detta är det tredje kommunala ärendet på kort tid som överklagas. Tidigare har undertecknad överklagat kommunstyrelsens beslut att omorganisera chefstrukturen i kommunen och göra kommundirektören till chef över samtliga förvaltningar och deras chefer. Socialdemokraterna har enligt uppgift överklagat fullmäktigeordföranden beslut att vägra ta upp ett S-förslag om att öka budgetramen för barn- och skolnämnden.
   Mängden överklaganden tyder under alla omständigheter på att det borgerliga styret hanterar ärendena i kommunen på ett sätt som av oppositionen inte anses anständigt ur demokratisk synpunkt.

PS. Sverigeetnokraterna har också lämnat in ett överklagande gällande den tvivelaktiga hanteringen av valärendena vid fullmäktiges decembersammanträden.  Grunden för deras överklagande är att fullmäktige brutit mot sin egen arbetsordning. Det är som jag ser det en - till skillnad från FIs överklagande - en bräcklig överklagningsgrund. Men en vet förstås inte ... DS

Den globala uppvärmningens historiska rötter
av Gunnar Stensson

Klimatnödläge råder. Människans tidsålder närmar sig sitt slut på grund av den globala uppvärmningen. Marknadsekonomins krav på privatisering, konkurrens och ständig tillväxt har fört oss till dagens katastrofsituation. Historien om de två senaste seklernas framsteg måste skrivas om.
   Andreas Malm analyserar i sin bok Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming den industriella revolutionen och fossilkapitalismens uppkomst.


Den globala uppvärmningen inleddes
under 1700-talets industriella revolution i Storbritannien genom de utsläpp av koldioxid som förbränningen av fossila bränslen orsakade, utsläpp som sedan dess hela tiden ökat och efter millennieskiftet accelererat mer än någonsin.
   Industrialiseringen startade under 1700-talet när ny mekanik för att spinna och väva bomull infördes i Storbritanniens textilindustri. Maskinerna drevs till att börja med av vattenkraft och fabrikerna var lokaliserade vid floder på landsbygden Vattenkraften var beständig, ren och billig, men förutsatte organiserat samarbete längs flodsystemen.
   När Watt uppfunnit ångmaskinen blev kol den nya energikällan. Man fick möjlighet att satsa på fabriker i växande städer med tillgång till billig arbetskraft. Övergången från vattenkraft till kol var den kanske mest ödesdigra historiska förändringen någonsin.
   Storbritannien var redan ett kapitalistiskt samhälle där en liten elit ägde produktionsmedlen. Det var den kapitalistiska samhällsordningen som drev fram valet av kol. Ångmaskinen gav ägaren möjlighet att öka kontrollen över arbetare och uppnå större profit genom att höja tempot. Miljön i de nya industristäderna blev rökig och sotig, ett förebud om den förgiftning av atmosfären som vi nu ser i global skala.
   Malm använder termerna stock och flow. Stock är den energi som under årmiljoner lagrats i form av kol och olja. Flow är sol, vind och vatten. Det är en outtömlig energikälla. En timmes solstrålning ger mer energi än människorna konsumerar under ett år. Vind och vattenkraft är egentligen omvandlad solenergi.


Det kapitalistiska samhället gjorde det ödesdigra valet av stock för att kol kunde privatiseras och kontrolleras. I vår tid är marknadskapitalismen ett förhärskande globalt system som fortfarande grundar sig på fossil energi. Finanskapitalet i USA, Kanada, Europa och Australien känner inga gränser. Under 2000-talet har Kina blivit världens skorsten. Där finns kol och effektiv, billig arbets-kraft. Det har lett till att finanskapitalet investerar där.
   Vi måste överge beroendet av stock och övergå till flow, sol, vind och vatten. Det är en fullt möjlig övergång, men den är svår och måste ske snabbt, inom de närmaste decennierna. Vi är passagerare på ett tåg som rusar mot en avgrund.

Time to Pull the Plugs är rubriken på bokens sista kapitel. Den anspelar på den generalstrejk som skakade Storbritannien 1842. Det var den brittiska arbetar-klassens största revolt under 1800-talet. En halv miljon arbetare strejkade i fabriksområdena i 32 counties och de stora industristäderna.

Plug riots in Preston, from the London Illustrated News 20 August 1842
Strejken blev känd som The Plug Plot eller The Plug Riots. När de strejkande marscherade genom fabriksområdena stoppade de ångmaskinerna genom att systematiskt tömma deras vattencylindrar. De drog ur proppen.
   Strejken bidrog till rimligare arbetsvillkor, kortare arbetstid och begränsning av barnarbete. På sikt ledde den så småningom till allmän rösträtt i Storbritannien. En svensk motsvarighet är gruvstrejken i Norrbotten för 30 år sedan.
   Det krävs en internationell folklig resning mot fossilkapitalet för att dra ur proppen och stoppa tåget innan det rusar ut i avgrunden.

PS. Fossil Capital är en stor bok som jag ägnat flera veckor åt att läsa. Ovanstående är bara ett kort referat av själva huvudtemat. Den har utsikter att bli en klassiker.           

Ett steg närmare rättvisa i Palestina? av Gunnar Olofsson

Chefsåklagaren vid den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, Fatou Bensouda, har beslutat att inleda en utredning av krigsbrott begångna under den nuvarande israeliska ockupationen av Palestina. Beslutet grundas på en fem år lång förberedande undersökning av situationen i området - där den preliminära bedömningen är att brott mot krigets lagar begåtts och fortsätter att begås, och att det inte finns anledning att tro att ”en utredning inte skulle tjäna rättvisans intresse”. Utredningen, om den genomförs, riktar sig mot både den israeliska ockupationsmakten och mot olika väpnade palestinska motståndsgrupper.

Medan den palestinska sidan förklarat sig villig att samarbeta med utredningen, har den israeliska hittills inte kommit med något tydligt svar. Ledande israeliska politiker, som premiärminister Benjamin Netanyahu, har förklarat att ICC inte har någon rätt att undersöka Israel/Palestinakonflikten över huvudtaget - Israel tillhör den minoritet stater som inte anslutit sig till ICC – och ser inte de ockuperade områdena som ockuperade, utan ”omstridda”. Enligt Israels justitiekansler Avichai Mandelblit ”finns ingen existerande palestinsk stat”, och premiärminister Netanyahu för sin del anser domstolens yttrande som ännu ett utslag av ”hyckleri” från ett FN som hela tiden försöker komma åt Israel – ”den enda demokratin i Mellanöstern”. I USA har Trumpadministra-tionen sedan tidigare förklarat att försök från ICC att åtala amerikaner eller israeler för olika brott kommer att få allvarliga konsekvenser, inte minst för domarna i dom-stolen personligen. Man talar här om stängda bank-konton, indragna visum och reserestriktioner bland annat.

I sak har den israeliska regeringen fel. Även om Israel inte undertecknat Romstadgan för ICC så har den av 136 länder erkända staten Palestina - som har observatörsstatus i FN och medlemskap i olika FN-organ - gjort det, och det är just Palestina som anmält ärendet till ICC. De misstänkta krigsbrotten har dessutom inte ägt rum i Israel, utan i Palestina.

Enligt Romstadgan utgör såväl ”uppsåtligt dödande” som ”tortyr”, ”olaglig och godtycklig förstörelse eller tillägnelse av egendom” och ”ockupationsmakts förflyttning direkt eller indirekt av en del av sin egen civilbefolkning till det område som den ockuperar” krigsbrott (artikel 8). Alltså brott som man inte behöver vara jurist för att se att Israel hela tiden begår mot den palestinska civilbefolkningen. Även ”uppsåtligt riktande av angrepp mot civilbefolkning”, som väpnade palestinska grupper anklagats för, faller under denna artikel i Romstadgan.

Initiativet i ICC kan vara ett första steg närmare rättvisa i Israel/Palestinakonflikten. Men det återstår att se om ICC förmår att gå vidare med sin utredning. Man har efter domare Bensoudas yttrande satt en period på 120 dagar för att klarlägga domstolens rätt att döma i frågan, och de olika parterna skall under denna tid förklara sina ståndpunkter. Därefter vidtar en regelrätt, och sannolikt ganska långdragen, juridisk process under vilken misstänkta krigsförbrytare – inte minst en stor del av den nuvarande och tidigare politiska och militära ledningen i Israel - kan få det svårt att resa i de 139 stater som anslutit sig till ICC, utan att bli arresterade.

I ljuset av fortsatta pågående misstänkta krigsbrott – Netanyahu har bland annat planer på annektering av stora delar av det ockuperade Västbanken! – och de öppna hoten från USA, är det ytterst viktigt att länder som Sverige, som står bakom såväl FN-stadgan som ICC, tydligt försvarar ICC:s integritet och ger sitt stöd till Fatou Bensoudas och de andra domarnas självklara rätt att fritt och självständigt, utan påverkan utifrån, kunna genomföra det arbete rörande krigsförbrytelser som man är tillsatta att göra. Sverige, och dess regering, måste göra ett offentligt uttalande i frågan och försöka få med alla EU-länder bakom ett sådant.

Romstadgan för ICC »

2019-12-12

Tack för i år!


Så var ännu ett VB-år till ända. Tänk så många det blivit, lika häftigt och förvånande, varje gång.
   Tack till alla läsare, skribenter och övriga vänner för att ni gjort detta möjligt.
   Förhoppningsvis så syns vi igen 2020 för en 46:e årgång!
red

Friday for Future alla fredagar


 
Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 


Julsånger på stan


 

Lördagen den 14/12 sjunger vi julsånger i centrala Lund, kl. 13.15 vid fontänen på Bantorget & kl.14.00 på Stortorget
Körledare: Inger Ohlen
   I Spontankören kan vem som helst oavsett ålder sjunga- alla som kan andas och prata är välkomna! Då är man fullt kvalificerad - ingen körvana behövs alltså - och vi sjunger helt utan noter!! Vi sjunger för att det är roligt och nyttigt och vi vill alltid bli fler.
   Gå gärna in på spontankören.se och läs om hur du kan börja sjunga med oss!
Arrangör: Spontankören, Vinterlund och Lunds kommun

Musik och Makt – Röda Kapellets decemberkonsert

Röda Kapellet bjuder in till en musikalisk och politisk resa genom 1900-talet.
   Dirigent: Ludvig Nordgren
   Presentatör: Staffan Gerdmar
Lördag 14 december 2019 kl. 18:00

Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4, Lund
Affisch »

Falska förnyare av Lucifer

Härom veckan fick jag i min brevlåda ett flygblad från FNL - “ditt lokala parti” som det stod, riktat ”Till dig som vill förnya Lund”. På framsidan var en bild av partiets fullmäktigeledamöter. Alla hade cyklar, det här var minsann riktiga Lundabor. Det var en snygg och välskriven liten broschyr, med text om partiets vallöften 2018 och vad som har hänt med dem under året.

Fromma förhoppningar
Dvs. nog var det en blandning där det finns både fromma förhoppningar och ärenden där FNL inte precis haft någon ledande roll .”Inga resor till Cannes.” Nej, Vänsterpartiet har sagt nej till dem i många år, liksom resor till jippot i Almedalen. Det senare lyckades vi dock inte avstyra. ”Inga nya dyra spårvägslinjer” Nej, men det är faktiskt ingen som har förordat det. ”Gräv ner järnvägen genom Lunds centrum!” Ja, vad kostar det, ska staten bjuda på det? “Fler jobb på framtidens arbetsplatser!" Ja, det kan man ju önska sig. “Nej till skattehöjningar!” Visst, där känner man igen den borgerliga linjen. Det hela ser ut som det dåvarande Folkpartiets förslag, Tove Klettes klassiska linje. Man är för allt som är trevligt och bra, men det får inte kosta pengar. “Mindre barngrupper i förskolan!” Ungefär vad V har sagt sedan 1960.talet. Om man menar allvar kan man inte som FNL ansluta sig till borgarna.
   Det är nämligen just det FNL gjort. “Efter intensiva förhandlingar bildades Lundakvintetten där FörNyaLund tillsammans med Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna utgör kommunens styre.” Ja. Detta är själva hjärtpunkten i FNL:s politik i Lund och det borde nog stå i stora bokstäver i det lilla upplysningshäftet.

Cynikerna har fått rätt
Jag tillhörde de som såg positivt på FNL:s framträdande i Lund och hånades mycket riktigt av mer cyniska partikamrater. Och det är verkligen häpnadsväckande att man påstår sig stå för förnyelse i Lund när man omedelbart ansluter sig till den borgerliga Lundakvintetten med partier som har styrt Lund i huvuddelen av de senaste femtio åren. Det skulle förvåna om de 6 870 lundabor som röstade på FNL i kommunalvalet 2018 återkommer i valet 2022 Det måste bli en huvuduppgift för V att tala om för lundaborna hur FNL faktiskt använder sina röster.

Nästan som i Paris
När detta skrivs får jag i brevlådan Lokaltidningen som i en stor rubrik meddelar mig, “Klostergården är lite likt Paris” Jaha, har taket brunnit på Klostergårdskyrkan, har upprörda bönder från Sandby blockerat tillfartsvägarna och har Klostergårdsborna (som ju som vi alla vet älskar sin stadsdel) rest sig som en man mot Gunnar Stensson som väl antar president Macrons plats. Ja, Lund ligger närma kontinenten.

Gängen gör pengar på allt av Gunnar Stensson

”Skolans tystnadskultur går ut över undervisningen, skolmiljön, eleverna och kollegorna.”
Jakten på vinst förutsätter tystnad. Affärshemligheter måste skyddas när man ska lura konkurrenter och konsumenter. Nedan några exempel.
   Finansbolaget Allras styrelses gjorde medvetet dåliga affärer för att tjäna pengar, men alla kunde inte hålla tätt. Därför hotas de nu med långa fängelsestraff.
   Skolor i Stockholm har lagt ut en miljon på terrorövningar som arrangeras av privata företag. Företagens marknad gynnas av varje skjutning på gatorna.
   Vinstjagande kriminella gäng är en del av samma kultur och tillämpar tystnadsplikten brutalt, vare sig de sysslar med knark eller avokado. Det kan kosta livet att vara lösmynt.
   Farligast är tystnadskulturen förstås i de globala fossilföretagen. Förnekargängen där tiger, ljuger, mutar forskare och anstiftar krig för sin profit och för att skydda sin osynliga hand.

För några år sedan nådde tystnadskulturen de svenska skolorna. När de hamnade på marknaden förvandlades eleverna till på samma gång vinstfaktorer och konsumenter. Skolpengen gjorde det nödvändigt att tiga om sådant som kunde skada de stora skolkoncernernas vinstintressen, exempelvis betygsinflation, segregerande urvalssystem, mobbning, stora klasser, avsaknad av hjälpmedel och andra problem.
   Även icke vinstdrivande kommunala skolor drabbades.

Tystnadskulturen innebär att lärare som uppmärksammar problem och påkallar åtgärder straffas med trakasserier, dåliga arbetsvillkor, sämre lön eller förlorar jobbet. Lärare som skryter med skolan och tiger om bristerna belönas.
   Fyra av tio lärare uppger i en undersökning som Skolvärlden genomfört att de straffats för att de brutit mot tystnadskulturen.
   55 procent av lärarna har övervägt att byta arbetsplats för att slippa tystnadskulturen.
   Sveriges lärarbrist är inte förvånande.

Utbildningsminister Anna Ekström, S, är bekymrad. Hon skriver:
   ”Om lärare förväntas marknadsföra snarare än informera sakligt och opartiskt, och om lärare förväntas tala väl om sin skola snarare än larma om missförhållanden så går det ut över undervisningen, skolmiljön, eleverna och kollegorna. Den utvecklingen arbetar jag för att bryta.”
   2054 av Lärarnas Riksförbunds medlemmar tillfrågades i undersökningen. 981 personer deltog, vilket motsvarar 48 procent. Källa TT.

Mänskliga rättigheter måste gälla även Israel!
av Gunnar Olofsson


 
Mänskliga rättigheter är satta på undantag i Israel och de av Israel kontrollerade palestinska områdena. Inte minst gäller det tillgången till hälso- och sjukvård. Det skriver israeliska ”Läkare för Mänskliga Rättigheter” (PHR-I) i en sammanfattning med anledning av FN:s dag för mänskliga rättigheter 10 december.

På det ockuperade Västbanken hindrar Israel med hjälp av militärposteringar, murar och vägspärrar aktivt palestinierna från att söka och få den vård de behöver. Människor blockeras från att nå sjukhusen och det händer att man föder barn eller dör i vägspärrarna. I Gaza avslås omkring hälften av alla ansökningar att söka vård utanför den inringade enklaven, och cancersjuka avlider då de inte får den vård de behöver.

Till detta kommer fysiska övergrepp av den israeliska armén, nattliga raider och arresteringar, husrivningar, förstörelse av egendom och mord på människor som fredligt demonstrerar mot ockupationen. Personer som fängslas på ockuperat område, även barn ner till 12 års ålder, torteras och spärras efter summariska rättegångar in i fängelser inne i Israel, där de inte kan få besök av anhöriga. Enligt officiell israelisk statistik sitter i nuläget omkring 5.400 palestinier, varav 187 barn, i israeliska fängelser. Den vanligaste anklagelsen mot barnen är stenkastning mot israeliska soldater och militärfordon – ett brott som kan ge många års fängelse! 413 personer hålls i ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom.

Inne i Israel nekas asylsökande tillgång till både arbete och hälsovård och tvingas leva utan skydd mot att utnyttjas av kriminella element. En några år gammal lag, ”Deposit law”, tvingar migranterna att varje månad lämna 20% av det de tjänat till myndigheterna, något som driver dem in i hunger och fattigdom. I de israeliska fängelserna handläggs sjukvården av Israel Prison Service, en organisation som egentligen inte har någon medicinsk kompetens, och det händer att fångar dör av vanvård och brist på medicinsk tillsyn.
 

 

Enligt FN:s ”Allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna” (antagen 10 december 1948) har varje individ rätt till ”liv, frihet och personlig säkerhet” (artikel 3). PHR-I pekar här speciellt på rätten till hälso- och sjukvård på lika villkor – en princip som Israel grovt bryter mot. Hela ockupations- och bosättningspolitiken utgör fundamentala brott mot grundläggande internationella konventioner, vilket konstaterats i ett stort antal FN-resolutioner - och senast i Säkerhetsrådets resolution 2334 (23 december 2016). Ändå får det inga konsekvenser? När USA:s utrikesminister Mike Pompeo nyligen, för Trump-administrationens räkning, deklarerade de israeliska bosättningarna som ”inte nödvändigtvis illegala” – och därmed öppnade ännu en dörr för palestinierna ner till helvetet - har inte heller det väckt någon större uppståndelse.

Hur långt tänker världens ledare, inklusive EU och vår egen regering, låta det gå innan man på allvar sätter ner foten och gör någonting åt de ständiga övergreppen i Israel / Palestina? I samband med FN: s dag för mänskliga rättigheter är det absolut rätt tillfälle att ställa den frågan.

Dear friends of the Palestinian people

Israel just announced its plans to raze the historic Shuhada Street market in Hebron to build a new Jewish settler neighborhood on top of its rubble.
   It’s a disgusting political move by (interim) Defense Minister Naftali Bennet to win support for ultra-nationalist parties with yet more elections potentially on the way.

But make no mistake: this is ONLY happening because the Trump administration just proclaimed that Israeli settlements in the West Bank don’t violate international law.
   The clock is ticking – the community has been told it only has till Dec. 31 to “comply” or face the consequences – and we need to help create a huge public outcry against this atrocity:
 

 

Shuhada Street was already a glaring and painful example of Israel’s apartheid policies. 20 years ago it was the bustling busy commercial center of Hebron – now shops are shuttered and welded shut, entrances to homes are bricked up, and cars are banned.
   Why? Hebron is home to a few hundred notoriously militant radical Jewish settlers, and – you can’t make this up – after a Jewish settler massacred 29 Palestinians in 1994, it was Palestinians living and working on Shuhada Street who were forced to leave their homes and businesses in the name of “security.”

25 years later the Israeli government is taking yet another step in its apartheid control of Palestinian lives in Hebron.
   Join our campaign in solidarity to create a huge international outcry against this outrageous decision:
Add your name: Stand with Shuhada Street

Dags för decennieskifte

Inte lika spektakulärt som ett millenieskifte men ändå en sorts milstolpe. Visst borde VB med sina kvalificerade läsare och skribenter kunnat precentera lite trovärdiga förutsägelser inför 20-talet. Det förra 20-talet blev ju ganska spektakulärt med epitetet "det glada" i början till "depressionens" i slutet.
   Tyvärr har vi inte hunnit putsa kristallkulan den här gången. Bristen på nya förutsägelser gör att vi får nöja oss med det näst bästa; att ta fram rödpennan och läsa en 20 år gammal förutsägelse från de då så populära "Millenie-konsulterna". VB valde att anlita konsulerna Grr och Lucifer för att förutse det nya milleniet. 20 år är en futtig det av ett millenium men ett litet delfacit låter sig kanske göras.Millenniekonsulterna från VB nr 38/1999
Nu har de samlats, Veckobladets båda millenniekonsulter, signaturerna Lucifer och Grr för att utbyta tankar kring det gångna året, århundradet och årtusendet. Utrustningen är 2000-säkrad och parallellt med samtalet genomfördes en djuptestning av milleniechampagnen.

Lucifer: Varför är vi här, i denna trista stad, i denna trista tid? Det måste ha varit Lund Baudelaire tänkte på när han skrev om "la tristesse d' une ville sans fleuve". Inte ens politiken är rolig här.

Grr: Floden är på väg! Eller åtminstone vattnet. Dethar jag förutspått flera gånger förr, men nu har det stått i Science att havsisen i Arktis smälter med rekordfart (vilket med 98 procents sannolikhet beror på växthuseffekten) och att nordpolen blir isfri sommartid inom ett par decennier. Därmed stiger havet obönhörligen och når så småningom Lund. Och därmed blir även politiken roligare här för det blir en mängd nya problem att ta ställning till. Kanske inte i vår privata livstid men i barnbarnens, och så här inför årtusendeskiftet borde vi kunna lyfta blicken. Lunds befolkning har hundradubblats under det nu slutande millenniet, fortsätter den trenden blir våra efterkommande tio miljoner på hösten 2099. Härliga tider, strålande tider!
Läs mer (sid 2) »

Lästips

 
Intressant artikel till frågan om Israels existens vs anti-sionismen.
Kh Tjatte
 

Counterpunch December 12, 2019
Renouncing Israel on Principle
by Steven Salaita

When anti-Zionists discuss the Middle East, the topic of Israel’s existence rarely arises.  It’s almost exclusively a pro-Israel talking point. We’re focused on national liberation, on surviving repression, on strategies of resistance, on recovering subjugated histories, on the complex (and sometimes touchy) relationships among an Indigenous population disaggregated by decades of aggression. That a colonial state—or any state, really—possesses no ontological rights is an unspoken assumption.

“Do you recognize Israel’s right to exist?” pretends to honor the downtrodden, but it is an altogether different proposition, transforming sophisticated ideas of liberation into a crude test of political respectability. Prioritizing the state as worthy of relief, as something to which we automatically owe deference, subsumes life to the imperatives of capital.
Läs hela artikeln »

Skolpolitik: Klotter och minnesfragment 1991 till 2006
av Gunnar Stensson

När jag härom kvällen rensade en byrålåda med gamla protokoll, broschyrer och annat skräp fick jag tag i en dammig svart anteckningsbok fylld med osammanhängande klotter.

9/9 95. Samling vid flygbåtarna. Jaha. September 95. Det var ett par månader efter folkmordet i Srebrenica. Jag var upprörd då, påmindes om protesterna mot Handkes nobelpris nu.
   Flygbåtarna? Det var före Västra hamnen och Öresundsbron och Turning Torso.
   På en annan sida några adresser. Castle Hotel, Castle Green, Taunton, Somerset 11-13/9. Mats Hammarström MP. Äppelträden i Taunton, fulla med äpplen och med nät kring stammarna för att fånga upp dem när de föll. Ulrika Holgersson, S. Staden Street. Lars Granath, skolchef.
   Ja, det var skolstyrelsens resa till England. Jag hade inte ägnat den en tanke på 24 år. Nu plötsligt minnen. Jag ska inte dra dem - vem vill veta? - men när jag lagt mig på tisdagskvällen sorterade jag några av dem, försökte sätta dem i kronologisk ordning. Här kommer historien om Skolstyrelsen och Utbildningsnämnden 1991 till 2006. Jag vet inte om den är sann i alla delar.

När jag blev invald i Lunds skolstyrelse 1991 hade den ansvar för alla skolor i Lunds kommun. Den nya styrelsen inledde mandatperioden med en heldags bussresa till varenda skola för att lära sig omfattningen av ansvarsområdet. Men kommunens ansvar begränsat eftersom skolan var statligt reglerad.
   Sedan kommunaliserade Göran Persson skolan. Vänsterpartiets stöd i riksdagen var nödvändigt och Göran Persson lyckades pressa fram det. Lärarna blev kommunaltjänstemän i stället för statsanställda. En stor protestdemonstration genomfördes av lärarfacken på Kyrkogatan i Lund.
   Kommunaliseringsbeslutet motiverades bland annat med demokratiskäl; decentraliseringen skulle föra skolan närmare människorna. Få hade insett att kommunaliseringen innebar segregation.

   När Carl Bildt, M, ett par år senare genomförde friskolereformen, samtidigt som han investerade i blodig oljeutvinning i Sudan, hamnade den svenska skolan på marknaden. Det dröjde nästan två årtionden innan de fulla konsekvenserna blev uppenbara.

I september 1995 reste alltså skolstyrelsen till England. Vi besökte skolor i London och i städerna Taunton och Street i Somerset.
   Flera ledamöter, som Lars V Andersson, C, och Lars Andrae, S, (var någon av dem med på resan?) övergick till den nya Utbildningsnämnden. Mats Hammarström röstade mot fria skolmåltider. Ansvaret för grundskolan övertogs av kommundelsnämnder. Klostergården tillhörde kommundel Söder med Kajsa Theander, V, som ordförande. Under kommundelsperioden ökade Klostergårdens byalag sin aktivitet. Jag medverkade som
sekreterare, men mitt största engagemang var i Eritrea-grupperna.
   1995 genomfördes Operation Dagsverke som samlade in några miljoner till stöd för skolor i Eritrea. Vi försökte göra Asmara till Lunds vänkommun. Lektor Bereket Yebio vid lärarhögskolan i Malmö byggde upp en studieverksamhet i Eritrea. Eritreas ambassadör besökte Tetrapak för att undersöka möjligheten att förpacka och sälja eritreansk apelsinsaft.
   Elsa Grip, kommunstyrelsens ordförande Larry Andow och jag reste till Asmara och talade med representanter för Eritreas regering 1997.  Utsikterna verkade ljusa, men följande sommar bombade Etiopien Asmaras flygplats och ett krig utbröt som inte avslutades förrän den nye etiopiske premiärministern Abiy Ahmed erkände Eritreas gränser förra året, något som han tilldelades Nobels fredspris för.

2002 blev jag oväntat ordförande i Utbildningsnämnden. Skoldirektör var den kompetente och engagerade Sten-Bertil Olsson. Jag hade under mer än ett decennium lärt känna personalen på Utbildningskansliet och flera skolledare och hade själv 30 års lärarerfarenhet. Dessutom hade jag barn och barnbarn i Spyken, Katte, Vipan och Polhem. Under mandatperioden byggdes Polhems dramatiska aula som fullmäktige nu använder för sina sammanträden. Utbildningsnämnden gjorde också en studieresa 2005 till Saskatoon i Saskatchewan och Vancouver i British Columbia.
   I november 2006, strax efter valet då Demokratisk Vänster kom in i fullmäktige och de borgerliga partierna tog makten, kritiserade jag planerna på att införa skolpeng i gymnasiet. Vissa moderater blev upprörda. En av dem rev dramatiskt min skrivelse i bitar.
   Så blev det jul. I januari införde de borgerliga partierna skolpengen. Jag ordnade ett par protestmöten i Klostergården. Så var det slut.
   Men jag kommer alltid att minnas september 1995 och äppelträden i Somerset. Bilderna blir alltmer detaljerade och levande.
 

En önskan om goda vilsamma helger!


 
En illustration av skillnaden mellan då och nu.
Då var VB:s värld svartvit med orginal illustrationer, denna av Manne.
Nu är VB färggrann med mycket bilder som oftast lånats från "nätet".
Same, same, but different skulle man kunna säga, om man ville.
 

Denna Jul- och nyårshälsning som ritats av Manne har används
många gånger genom åren, debuten var i nr 43 1978.
De konstnärliga kvalitérna gör att den fortfarande står sig trots att hammaren och skäran
inte står lika högt i kurs som de engång gjort.

2019-12-05

Friday for Future alla fredagar


 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Träffa Jonas Sjöstedt


 
Därför ska vi inte sälja Öresundskraft
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommer till Helsingborg 10 december!
   Den 12 januari 2020 är det folkomröstning i Helsingborg om energibolaget Öresundskraft ska säljas eller stanna kvar i kommunal ägo.
   Vänsterpartiet kommer rösta nej för att:
    • Medborgarna ska äga sitt energibolag
    • Privatiseringar ökar priserna
    • Vi behöver ett hållbart samhälle nu
   Kom på detta öppna mötet för att lyssna vad Jonas tycker!
   Det kommer också att finnas tid för att ställa frågor till Jonas på slutet.
När: 10 december 2019
Tid: 18:30. Insläpp kl. 18:00
Var: Hörsalen Helsingborgs Stadsbiblioteket, Stadsparken, Bollbrogatan 1.
Begränsat antal platser, kom i tid!

Läs mer »

Julsånger på stan


 

Lördagen den 14/12 sjunger vi julsånger i centrala Lund, kl. 13.15 vid fontänen på Bantorget & kl.14.00 på Stortorget
Körledare: Inger Ohlen
   I Spontankören kan vem som helst oavsett ålder sjunga- alla som kan andas och prata är välkomna! Då är man fullt kvalificerad - ingen körvana behövs alltså - och vi sjunger helt utan noter!! Vi sjunger för att det är roligt och nyttigt och vi vill alltid bli fler.
   Gå gärna in på spontankören.se och läs om hur du kan börja sjunga med oss!
Arrangör: Spontankören, Vinterlund och Lunds kommun

Musik och Makt – Röda Kapellets decemberkonsert

Röda Kapellet bjuder in till en musikalisk och politisk resa genom 1900-talet.
   Dirigent: Ludvig Nordgren
   Presentatör: Staffan Gerdmar
Lördag 14 december 2019 kl. 18:00

Magle Konserthus, Magle stora kyrkogata 4, Lund
Affisch »

Lästips


Arbetarklassen orienterar sig mot höger men socialdemokratin är för ängslig för att kritisera de reaktionära tongångarna, menar Olle Svenning.
 
Vill varmt rekommendera läsning av Olle Svennings artikel om arbetarklassens, och enligt mitt förmenade även socialdemokratins och vänsterns, högersvängning bort från den marxistiska idéläran.
Kh Tjatte


Arbetarklassens extrema högersväng

Försvaret för demokratin och de mänskliga rättigheterna kan bli socialdemokratins sista stora strid
av Olle Svenning 2019.12.03
Läs hela artikeln »

Om partisympatier

Läser i DN hur den stackars partisekreteraren (ja, det är synd om alla partisekreterare i sådana lägen) tolkar SCB.
   "Jag tolkar den här mätningen som att väljarna skickar en signal till oss om att de vill se mer social-demokratisk politik, säger Lena Rådström Baastad."
Stig Henriksson citerar DN på Facebok