2018-11-08

Manifestation till minne av Kristallnatten


 

Natten mellan 9-10/11 1938 mördades 400 tyska judar av nazister. 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Vi glömmer inte och förlåter inte - låt det inte hända igen.

Vi ses på stortorget 9/11 för att visa att antirasismen är starkare än dagens utveckling. Tal från Ung Vänster & Vänsterpartiet. Glögg och kaffe kommer att finnas.
Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 17:00–19:00
Plats: Stortorget, Lund

1968 – från ideologi till nostalgi


Utställning på Stadsbiblioteket
6 november – 12 december

 
År 1968 innebar startpunkten för många förändringar, både globalt och lokalt. Vad hände i Lund och i världen? Vad protesterade man emot och vad demonstrerade man för?
   Betyder 1968 något idag eller är det bara ett årtal bland andra, har vi gått från ideologi till nostalgi? 

Vernissage 10 november

10 november klockan 14 kommer författaren och historikern Henrik Berggren till Stadsbiblioteket och berättar om boken 1968 som handlar om ett av efterkrigstidens mest mytomspunna och symbolladdade år. Kom och hör om ungdomsrevolt, konst och litteratur, studentliv, fritid och arbete, religiösa strömningar och om det politiska efterspelet av den svenska ”revolutionen”.

Vill du läsa mer om Lund år 1968? Här hittar du tidningsartiklar! (Klicka på artikelns titel och därefter på länken "fulltext" lite längre ner på sidan.)

Polskor och protester


 
Röda Kapellets decemberkonsert: Polskor och protester. Årets avslutande konsert handlar om folkets musik. Om traditionell och nyare folkmusik. Om folkmusik som folklig yttring mot samhällsförhållanden.
   Det blir folkmusik från Sverige och från olika delar av världen. till sin hjälp har Röda Kapellet ett antal fiolspelande spelmän/kvinnor. Ludvig Nordgren dirigerar och Bengt Olle Bengtsson presenterar musiken.Liksom de senaste åren äger det rum på Magle Konserthus kl 18:00. Entréavgift: 150 kronor
Affisch »

Läs mer på facebook »

Projektet Kompassen, boenden för asylsökande, måste förlängas

Bertil Egerös förslag att ge fortsatt stöd till boende för asylsökande ungdomar får stöd av lundaborna. Under den första veckan så var det över 300 som stödde förslaget. Om mer än 100 stöder förslaget så skall det tas upp i kommunfullmäktige så vi får följa ärendets fortsatta hantering där.
Lundaförslaget »

Nedskärningskvintetten: ”Ekologisk mat, nej tack”!
av Ulf Nymark

Ekologisk mat, nej tack! – det är mottot för Nedskärningskvintetten. I sitt förslag till budget för de kommande tre åren vill nämligen det nya styret ”förnya” Lund genom att barn och gamla som serveras mat i kommunens skolor och äldreboenden ska få äta en allt större andel icke-ekologiskt, dvs ohållbar, mat. Lund har under många år legat i topp bland Sveriges kommuner när det gäller inköp av ekologisk mat. (År 2017 var 74 procent av kommunens livsmedelsinköp ekologiska). Nu ska det bli slut på det enligt Nedskärningskvintetten.

Nästa år ska nedskärningar på ekologisk mat göras med 4 miljoner, året därpå med 5 miljoner och år 2021 med hela 7 miljoner! Hur dessa nedskärningar kommer att slå på andelen ekologiska livsmedel är än så länge oklart. Sandberg & Co har nämligen inte brytt sig om att beräkna konsekvenserna av sitt förslag. De har helt enkelt yxat till några siffror. Att det kommer att bli en kraftig minskning av andelen ekologisk mat är dock klart.

Varför vill då kvintetten skära ner på kommunens inköp av ekologisk mat? Egentligen finns ingen motivering från deras sida. I deras budgetförslag säger de bara att det ”finns andra faktorer att ta hänsyn till, till exempel närodlade produkter”. Som om det inte skulle finnas närodlade ekologiska livsmedel, både vegetabiliska och animaliska! Men nog kommer det att bli lite knepigt för Sandberg & Co att få fram tillräckligt med närodlade bananer och kaffebönor.

PS. Det kan inte ligga några ekonomiska skäl bakom neddragningarna på ekologisk mat. I sin budget lägger kvintetten ut inte mindre än 5 miljoner på att utreda kostnaderna för en nedgrävning av spåren vid Lund C under jorden. Det är en utredning som är komplett onödig och om en sådan utredning skulle behöva göras är det givetvis Trafikverket som ska stå för utredningskostnaden. DS

Ojämlikhet av Gunnar Stensson

Textutrymmet i Veckobladet är begränsat. Därför tvingas vi publicera viktig samhällskritik i form av korta notiser, med hänvisning till de artiklar, analyser och böcker från vilka våra uppgifter är hämtade. Vi anger följaktligen alltid källa.
   I veckans nummer rekommenderar vi några texter om ojämlikhet i skola, i global ekonomi, i USA:s politiska system, i Sverige och i USA-valet. Ojämlikheten är vid sidan av klimatkrisen kanske vår tids viktigaste fråga. De har ett nära samband och båda måste lösas.

Ojämlikhet: Vart är Sverige på väg? av Gunnar Stensson

Som sextiotalistisk samhällskritiker var jag inte medveten om att jag lämnade Sverige när ojämlikheten stod på sin lägsta nivå någonsin. Att komma tillbaka och se in i det nya svenska samhället var en chock. Hur kunde Sverige hamna här, klart efter andra utvecklade kapitalistiska länder, i förmögenhetskoncentration, inkomstfördelning och skolutbildning, med mer fattigdom och fler miljardärer än övriga norden?
   Citatet är hämtat ur förordet till Göran Therborns Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande. Arkiv 2018. Bokens klassanalys är full av användbara – och skrämmande – fakta för varje engagerad socialdemokrat eller vänsterpartist.

I skogkanten/Vanaprashta: Ingen Mårtensknäpp i år
av Staffan Lindberg


 
Grått och småkallt
Ingen ljusning i politiken
och ingen kylig eftertanke

I politiken gäller märkliga förvecklingar
Det finns en naturlig lösning i mitten
som samlar en majoritet
men det verkar berörda inte kunna eller vilja bidra till

Mårten blir det i alla fall
Även om det blir tupp, gåsen är för dyr,
så är svartsoppan med kråm det viktiga


Ojämlikhet: Donald Trump och Napoleon III
av Gunnar Stensson


Marx analyserade Napoleon III:s regim i Louis Bonapartes artonde Brumaire och fann att stödet för den auktoritära regimen kom från bönderna, som inte utgjorde någon verklig klass eftersom de levde oberoende av varandra, men utgjorde ”en oerhörd massa”.
   I sin bok En spricka i språket. Marx och Freud – våra samtida, Bonniers 2018, jämför Sven-Erik Liedman och Per-Magnus Johansson Frankrikes andra kejsardöme med Trumps presidentskap. Så här skriver de:
   ”Är det inte så att Trumps väljare också utgör en ”oerhörd massa”? En stor del av dem lever under ensartade förhållanden men utan andra band till varandra än en rad fördomar. De är mot något, men inte för något. De kan gripas av en tillfällig entusiasm för Trump därför att han ger luft åt deras missnöje. Hans intetsägande slogan ”Make America Great Again” tycks lova dem en bit av en växande kaka, samtidigt som afroamerikaner, latinos och muslimer inte får vara med på festen och kvinnorna förvisas till köket.”
   Liedmans och Johanssons idéhistoriska essä känns aktuell idag när utgången av det amerikanska valet till senat och representanthus presenteras och det visar sig att stödet för Trump i huvudsak kommer från det väldiga amerikanska inlandet.

Ojämlikhet: Svensk skola ojämlikast i Norden
av Gunnar Stensson

Grundskolan ökar ojämlikheten bland eleverna i Sverige!
I fjärde klass är skillnaderna i läskunskap större i Tyskland, USA, Storbritannien och Kanada än i Sverige. Utgångsläget är bättre i Sverige!
   Men när den segregerade och segregerande svenska skolan med valfrihet och skolpeng fått ha hand om eleverna fem år till har skillnaderna blivit större i Sverige än i de andra länderna.
   Uppgifterna är hämtade från Emma Leijnse artikel Svaga elever tappar ännu mer under skoltiden (SDS 4/11) som i sin tur bygger på Unicefs rapport om hur olika länder uppfyller FN:s hållbarhetsmål som är att den obligatoriska utbildningen alla barn ska få är gratis, jämlik och bra.
   Läs gärna artikeln eller Unicefs rapport, som vi nämnde i ”Noteringar” i förra numret av VB.

Ojämlikhet: Kina och Indien går förbi av Gunnar Stensson

Samtidigt som ojämlikheten mellan rika och fattiga inom länderna växer, minskar ojämlikheten mellan länderna på grund av tillväxten i Asien.
   1970 var USA:s BNP per capita 20 gånger större än Kinas. 2010 var den endast fyra gånger större och snart kommer Kina ta ledningen.
   Nu börjar den kinesiska tillväxten sakta in, men framför allt Indien har övertagit rollen som den internationella inkomstutjämningens motor. Folkrika nationer som Sydkorea, Filippinerna och Vietnam växer också snabbare än de framskridna ekonomierna.
   Världens ekonomiska centrum flyttas/har flyttats från länderna vid Nordatlanten till Asien. Tyngdpunkten kommer om några år att ligga mellan Kina och Indien.
   Både Kina och Indien står till skillnad från USA bakom Parisavtalet. De är redan nu hårt drabbade av klimatkrisen.
   Frågan är om de kan uppfylla Parisavtalets krav på begränsning av koldioxidutsläppen, samtidigt som de övertar ledningen i den globala ekonomin? Källa: Milanovic, Global ojämlikhet.

Ojämlikhet: USA – från slavägardemokrati till plutokrati
av Gunnar Stensson

Det amerikanska politiska systemet började som en sorts slavägardemokrati för drygt 200 år sedan.
   Maktdelningen i beslutande, lagstiftande och dömande makt är ingen verklig maktdelning. Alla de tre institutionerna behärskas helt av de rikaste.
   Pengar spelar en större roll i amerikansk politik än någonsin tidigare. Kostnaden för president- och kongressval ökade från 3,5 till 6 miljarder dollar mellan 2000 och 2012.
   Valdeltagandet är lågt, och ojämnt fördelat. Bara 40 procent av den fattigaste tiondelen av befolkningen deltar i valet.  Stora tidigare dömda eller frihetsberövade medborgargrupper har fråntagits sin rösträtt. Human Rights Watch uppskattar antalet till 2 procent, varav en tredjedel är afroamerikaner.
   Att valdagen infaller på en tisdag innebär att långt ifrån alla har möjlighet att rösta. Genom att röstlokalerna stängs klockan 19 begränsas möjligheten ytterligare.
   Partisystemet har utvecklats till en sorts duopol.  Många företag stöder både republikanska och demokratiska kandidater – och räknar med stöd för sina intressen sedan de blivit valda. De representanter som valts på folkets mandat gynnar i stället sina finansiärer. Källa: Milanovic, Global ojämlikhet.

Lundakvintetten: Fem fel om Fairtrade City av Ulf Nymark

Det nya borgerliga fempartistyret i Lunds kommun lägger i sitt budgetförslag in att Lund ska lämna Fairtrade City. På detta skulle sparas 200 000 årligen. Sitt förslag motiverar de fem partierna med ”att det är slöseri med skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke. Certifieringen kräver onödigt stora resurser från andra verksamheter…” Här lyckas kvintetten med konststycket att i två meningar framföra inte mindre än fem felaktiga påståenden.

1. Fairtrade är inget varumärke. Det är en oberoende certifiering av produkter från länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-certifieringen har som uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft att själva skapa förändring och utveckling.
2. Lunds kommun certifierar inga produkter över huvud taget, vare sig Fairtrade eller andra rättvisemärkningar. Följaktligen går inte heller ett enda skatteöre till Fairtrade-certifiering.
3. En verksamhet som inte bedrivs – i detta fall certifiering av produkter – kan givetvis inte ta resurser från andra kommunala verksamheter.
4. Fairtrade City råder inte över kommunens inköp av produkter.
5. Fairtrade City är inte en certifiering. Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Verksamheten syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Fairtrade City-bygger på ett brett engagemang mellan kommun, lokalt näringsliv och ideell sektor. I Lunds Fairtrade City samarbete ingår, förutom representanter för Lunds kommun, bland annat Handelsföreningen, Svenska Kyrkan, Världsbutiken Klotet, IM, Ica Tuna och Ica Clemenstorget, ABF, Lunds Universitet och fackförbunden Vision och Kommunal.

Fairtrade Cityverksamheten delfinansieras av Lunds kommun med ca 190 000:- per år. Huvuddelen av detta är kostnaden för en 20 %-ig samordnartjänst. Resten av summan går till utåtriktade arrangemang och information samt avgift till Fairtrade Sverige för diplomering.

Det är beklagligt att det nya styret i Lund nu vill bryta den samverkan mellan kommun, näringsidkare och ideell sektor som etablerades när Lund som andra svensk kommun diplomerades som Fairtrade City år 2007. (I dag är drygt 70 svenska kommuner Fairtrade City-diplomerade). Att avsluta samarbetet är desto mer beklagansvärt, när förslaget uppenbarligen bygger på missuppfattningar om vad Fairtrade City egentligen innebär. Att bryta detta samarbete kommer att skada förtroendet för kommunen hos alla de verksamheter, organisationer och enskilda lundabor som gemensamt engagerat sig för att sprida information om rättvis handel och etisk konsumtion. Ytterst kommer odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom att drabbas, om Lund inte längre ska arbeta för rättvis handel och etisk konsumtion.
Ulf Nymark, F d ordförande i Lunds styrgrupp för Fairtrade City 

Delta i arbetet för utsatta EU-medborgares rättigheter!

Den 22 november släpper Amnesty International rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten handlar om de människor som försörjer sig själva och sina familjer genom att tigga, samla pantburkar och ta ströjobb i Sverige. De flesta är romer från Rumänien och Bulgarien, de är genomgående mycket fattiga och lever under förhållanden som kränker deras mänskliga rättigheter.
   Under 2018-2019 bedriver Amnesty kampanjen Också människa för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare. Vi kommer inte kunna erbjuda dem någon genväg ut ur deras fattigdom. Men vi ska arbeta beslutsamt för att de ska få tillgång till de rättigheter som omfattar oss alla. De ska slippa sova utomhus i kyla och regn. De ska kunna tvätta sig och gå på toaletten. De ska få vård när de är sjuka eller skadade. Och de ska slippa trakasseras av polis.
 

 

Kom till vår kampanjutbildning
Vill du delta i kampanjen, eller kanske bara lära dig mer om de medmänniskor du passerar vid ingången till snabbköpet - kom till vår kampanjutbildning!
   Under utbildningen går vi igenom vilka rättigheter utsatta EU-medborgare har, och vilka som bär ansvaret för att rättigheterna respekteras. Vi diskuterar även hur vi ska arbeta lokalt för att bidra till förändring. Du betalar inget, vi bjuder på lunch och fika.
   Malmö: Lördag 24 november kl 10-16
   Stockholm: Lördag 24 novemer kl 10-16
   Göteborg: Söndag 25 november kl 10-16
   Umeå: Söndag 25 november kl 10-16
Läs mer och anmäl dig här!

After years in the dark, Gaza’s power woes ease

Israel-Hamas deal allowing Qatari fuel into Strip more than doubles the number of hours electricity is provided per day, allowing businesses to operate longer
   The lights are going back on in the Gaza Strip, in a rare piece of positive news from the blockaded Palestinian enclave.
   In recent days, residents say they have received up to 16 hours of power from the grid per day, compared with as little as four previously.
   UN humanitarian officials report an average of between nine and 11 hours per day since October 25.
It is the result of a landmark six-month deal, part of efforts to end unrest along the border between Israel and the Gaza Strip that has raised fears of a fourth war since 2008.
   The deal emerged amid ongoing indirect negotiations between terror group Hamas, which rules the Strip, and Israel, mediated by the UN and Egypt, in hopes of reaching a long-term truce.
 

A tanker delivers fuel to the Nuseirat power plant in the Gaza Strip on October 24, 2018.
(Mahmud Hams/AFP)

 
The fuel agreement, whose first deliveries arrived on October 9, has provided the most power to Gaza residents in years.
   The tentative results are showing in the enclave’s beleaguered economy: companies able to work longer, restaurant costs falling, and even an increase in ice cream.
AFP

2018-11-01

Manifestation till minne av Kristallnatten


 

Natten mellan 9-10/11 1938 mördades 400 tyska judar av nazister. 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Vi glömmer inte och förlåter inte - låt det inte hända igen.
   Vi lever i ett Sverige där rasismen blir allt mer utspridd och normaliserad. Utifrån din etnicitet tilldelas du olika förutsättningar och möjligheter i din vardag. På bostadsmarknaden och arbetsmarknaden får du sämre förutsättningar och mindre makt över ditt liv.
   Idag brinner bostadshus, regeringen sviker flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd samtidigt som murarna kring Europa byggs allt högre och den rasistiska och fascistiska organiseringen på gatorna och i småstäderna gror.

Rasism och fascism får aldrig stå oemotsagd, när den normaliseras och befästs måste vi bygga motståndet starkare.
   Vi vet att det är vår uppgift att bekämpa rasismen överallt, oavsett var den tar sig uttryck, oavsett om den står i en talarstol eller på ett torg. Det är viktigt att vi går ihop och demonstrerar för människors lika värde och mot rasismen som skiljer människor från människor.

Vi ses på stortorget 9/11 för att visa att antirasismen är starkare än dagens utveckling. Tal från Ung Vänster & Vänsterpartiet. Glögg och kaffe kommer att finnas.
Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 17:00–19:00
Plats: Stortorget, Lund

Polskor och protester


 
Röda Kapellet spelar folkets musik tillsammans med en grupp folkmusikspelemän/kvinnor. Ludvig Nordgren dirigerar. Bengt Olle Bengtsson kommenterar mellan låtarna.
Lördag 15 december 2018 kl. 18:00–19:30
Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, 22350 Lund

Läs mer på facebook »

Halloween av Gunnar Stensson

Det ringde på dörren. Utanför stod en person med grisögon, gult hår, feta kinder och sladdrig halvöppen babymun. Det var Donald Trump. Gummimasken var mycket ful. Jag fick höra att efterfrågan på masken var stor och att den var slutsåld på många ställen. Jag överlämnade en påse godis och låste dörren.

Noteringar

WWF-rapporten Living Planet rapporterar att mängden vilda djur minskat med 60 procent sedan 1970-talet.
   ”Om det handlade om människor skulle det innebära att tömma Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Oceanien och Kina på hela befolkningen”, kommenterar rapporten.

Svensk skola icke likvärdig
Sverige har sjunkit till 25:e plats av 45 länder när det gäller likvärdighet. UNICEF kräver mer statlig styrning av svensk skola. Betygen i årskurs 6 sjunker.

Kärnvapen tillbaka i Europa?
Donald Trump har sagt upp avtalet om medeldistansrobotar som slöts mellan Reagan i USA och Gorbatjov i Sovjetunionen 1987 efter en period av intensiv kapprustning som skapade stor oro för ett kärnvapenkrig.
   Gorbatjov kommenterar: ”Trump underminerar alla ansträngningar som gjordes av ledarna för Sovjetunionen och USA att uppnå kärnvapennedrustning.”

I skogkanten/Vanaprashta: I väntan på Godot
av Staffan Lindberg


Vi väntar på något obestämt, som vi inte vet hur det ska sluta. Det är det djupt mänskliga i oss, enligt Samuel Beckett. Att var beredd på det ena eller det andra.
   Vi har så många dystopiska rapporter, om kärnvapnen, klimatet, krigen, hungern som breder ut sig, om Trump och om den nye brasilianske presidenten Bolsonaro. En ny Il Duce?
   Men vi får tolka pjäsen ”Godot” som att vi inte ska sitta och vänta. Allt kan ju förfalla nära oss i väntan.
   Vi måste handla på egen hand, tillsammans, i varandras händer. Det är det trygga för oss.
   Vi är inte en publik som har tråkigt! När det ”onda” tränger sig på, måste vi vara modiga och goda.

Stötta mitt Lundaförslag om fortsatt boende för unga asylsökande av Bertil Egerö

Medan riksdagen antar en sk gymnasielag som tillåter många unga asylsökande att få fortsätta sina studier, saknar kommunen ännu beredskap för att även under 2019 ge ett 30-tal asylsökande afghanska ungdomar ett hyggligt boende. Projektet Kompassen som vi fick politikerna att besluta om i januari avslutas vid årsskiftet. Med en ny "regering" krävs nu ett politiskt arbete för att få fullmäktige att besluta om fortsättning.
   Håll utkik efter mitt Lundaförslag (bör komma inom några dagar) och stötta det. Uppmana alla i dina nätverk att göra detsamma. Det brådskar: jag vill ha det till fullmäktiges bord nu i november.

Lundaförslag: Förläng projektet Kompassen; Ordna boenden för asylsökande ungdomar även under 2019
   Vi uppmanar kommunen att med omedelbar verkan besluta om en förlängning av projektet Kompassen under samma ekonomiska villkor, med start den 1 januari 2019.
 
Kommunfullmäktige tog i januari i år ett mycket viktigt beslut: att erbjuda asylsökande ungdomar som genom Migrationsverkets åldersuppgradering eller på naturlig väg blivit 18 år, ett tryggt boende och därmed en möjlighet till fortsatta studier. Resultatet, projektet Kompassen, har visat att välfungerande boendealternativ kunnat skapas. För många annars hemlösa ungdomar blev beslutet en livlina till fortsatta studier, inkl. till att kunna ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasielagen.

Projektet upphör den sista december i år. För många asylsökande kvarstår dock behovet av ett gott boende, med närhet till skola, läxhjälp och socialt stöd av civilsamhället. Det gäller inte minst de som ansökt om uppehållstillstånd under gymnasielagen och ännu väntar på besked om boende och studiestöd. Vi begär därför att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta verksamheten under 2019, med samma krav på de boende som hittills gällt.

Enligt de ansvariga för Kompassen uppskattas behovet för 2019 vara ca totalt upp till 30 personer, varav ca
hälften i HVB-boende. Mycket beror på hur många som då kan erbjudas boende i värdfamiljer. Fortsatt ersättning är ett måste för att de ska hålla sina hem öppna även under 2019.

Torbjörn Hanö, rektor på Polhemskolan, intygar att hemlöshet i praktiken omöjliggör regelbundna studier; ett bra boende är en förutsättning för att de asylsökande ska kunna studera och avancera genom skolsystemet.

Migrationsverket är fortsatt negativt till att utfärda arbetstillstånd, vare sig för praktik under skolloven eller som ett sätt att på deltid (helger etc) tjäna de pengar en ungdom behöver för sitt uppehälle. De som bor i värdfamilj saknar möjlighet att bidra till att täcka familjens utgifter för kost och logi. Projektet måste därför även fortsättningsvis kunna erbjuda bidrag till både värdfamiljer och ungdomar.

Det handlar i praktiken inte om ett stort antal ungdomar. Civilsamhället deltar på många sätt i att stötta dem i skolgång och anpassning till vårt land och vår kultur. Ett kommunalt beslut om en fortsättning av projektet Kompassen är ett absolut måste om inte de aktuella ungdomarna ska riskera hemlöshet, exponeras för droger och tvingas till olagliga åtgärder för att säkra en basal överlevnad.

Lund den 1 november 2018
Bertil Egerö, docent, ex-god man, numera ombud resp. värdfamilj för två asylsökande ungdomar.

Nedskärningskvintetten: Vi struntar i rättvis handel!
av Ulf Nymark


 
Det nya styret i Lund, Nedskärningskvintetten, föreslår nu att Lund inte längre ska vara en Fairtrade City, vilket Lund har varit i drygt 10 år. Kommunen ses som något av ett föredöme bland de andra av de 72 Fairtradediplomerade kommuner som idag finns i Sverige. (Totalt finns över 2000 Fairtrade City i världen).
Vad innebär är Fairtrade City? Och vad innebär Fairtrade?

Vad är Fairtrade?
Fairtrade handlar om att verka för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.
   Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Vision för rättvis handel
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
   Det handlar alltså inte om bistånd, utan om handel på rättvisa villkor. Fairtrade innebär – för att uttrycka det kortfattat – ekonomisk, social och miljömässig utveckling för producenter och arbetare fattiga länder.

Fairtrade-certifiering
För att en produkt ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
 
 
För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt.
   För till exempel kaffe-, kakao- och sockerodlare med egen mark är istället råvarupriset avgörande. Betalningen ska minst täcka produktions-kostnaden och samtidigt ge möjlighet till hållbara investeringar på både kort och lång sikt.

Fairtrade i Sverige
För den övergripande Fairtradeverksamheten i vårt land svarar Fairtrade Sverige.
   Fairtrade Sverige består av en ideell förening och ett bolag. Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening där ett 40-tal organisationer ingår, t ex Svenska Kyrkan, Scouterna, Röda korset, LO, Konsumentföreningen Solidar i Stockholm m fl. Föreningens inkomster består förutom av medlemsavgifter av stöd från Konsumentverket och Postkodlotteriet. Föreningen har till uppgift att sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade.

Licensieringsföretag
Fairtrade Sverige AB har bl a till uppgift att licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Det är ett icke vinstdrivande företag. Allt eventuellt överskott återinvesteras alltid i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals verksamhet. Bolaget ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska Kyrkan.

Vad är Fairtrade City?
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Brett lokalt engagemang
Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, ges hög prioritet. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig sammansättning från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och arrangeras informationsinsatser om rättvis handel samt att dokumentera dessa.
   I styrgruppen för Fairtrade City i Lund finns representanter för bland annat livsmedelshandeln, Svenska Kyrkan, Lunds universitet, IM, ABF, Handelsföreningen m fl samt förstås Lunds kommun.

Rättvis handel i Lunds kommun
I Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko II, finns målsättningen att kommunen kontinuerligt ska öka andelen upphandlade och inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta. Målsättningen kan förefalla lite lam, men mot bakgrund av att inköpen redan ligger på en mycket hög nivå är det ändå en ganska vass målsättning. Under 2017 låg inköpen av rättvisemärkt kaffe, kakao, bananer, vitpeppar och svartpeppar på 90% eller däröver

Varför vill kvintetten sluta med Fairtrade
Varför vill då Nedskärningskvintetten dra sig ur samverkan för rättvis handel och inte längre vara en Fairtrade City? Det handlar i varje fall inte om att göra stora ekonomiska besparingar. Kommunens kostnader för att vara diplomerad Fairtrade City och delta i det lokala arbetet för rättvis handel var ca 180 000 kronor förra året. Den största posten i den summan utgörs av en 20% tjänst som samordnare för rättvis handel.
   Jag kan inte få det till annat än att Nedskärningskvintetten tycker att det är oväsentligt under vilka villkor kommunens upphandlade varor produceras. Agenda 2030 existerar tydligen inte i kvintettens tankevärld.
   ”Orättvis handel, gärna för oss!” är mottot. Nu gäller det för alla som vill att Lunds kommun fortsatt ska stå för en rättvis och hållbar handel med producenter i länder med utbredd fattigdom, att på alla tänkbara sätt göra sin stämma hörd och protestera mot Nedskärnings-kvintettens förslag om att kommunen ska bli en Unfairtrade City!

PS. En företrädare för Nedskärningskvintetten har förklarat att hen är emot Fairtrade därför att LO ”äger och driver” Fairtrade Sverige. Detta påstående är naturligtvis lika tossigt som att påstå att Kiwa AB, som bl a utför Kravcertifieringar, skulle äga och driva den ekonomiska föreningen Krav. Mera om Fairtrade Sverige »
DS

US Army försvarar USA:s gräns mot migrantkaravanen
av Gunnar Stensson

Ojämlikhet och migration
Ojämlikheten mellan rika och fattiga ökar i de flesta länder och utgör ett växande hot mot demokrati och samhällsekonomi.
   Men ojämlikhet inom länder kan bekämpas politiskt, även om motståndet från plutokraterna är stort.
   Ojämlikheten mellan rika och fattiga länder är ett större och mer svårbemästrat hot.

Jag är född i Sverige, ett av världens rikaste länder. Det innebär att jag är 92 gånger rikare än om jag vore född i Kongo. Jag är en av världens, och världshistoriens, mest privilegierade människor. Fördelen att vara svenskfödd skulle till och med vara ännu större om jag råkade vara låginkomsttagare eller funktionshindrad. Mitt samhälle tar hand om mig, som en rik familj tar hand om en fattig släkting. Jag har inte gjort något för att förtjäna min privilegierade situation. Den beror enbart på att jag råkar vara född här.
   I Global ojämlikhet kallarBranco Milanovic mitt privilegium medborgarskapspremie. Att vara född i Kongo kallar han medborgarskapsstraff.
   Hur uppstod ojämlikheten? Milanovic pekar på västländernas industrialisering, slavhandeln, koloniseringen, koloniernas begränsning till råvaruproduktion, de fattiga ländernas perifera läge, krigen i Mellanöstern och Afrika och de multinationella företagens utnyttjande av olja och metaller i länder som Kongo och Sudan.

Konsekvensen av ojämlikheten är att allt fler krigsflyktingar och människor från krisdrabbade och fattiga länder försöker migrera till rika länder. Målet är att bli medborgare i något av de rika länderna som Tyskland, Sverige, USA och Kanada för att därigenom få del av medborgarskapspremien. De som lyckas migrera kan fördubbla, tredubbla eller tiodubbla sina realinkomster.
   Det finns idag 230 miljoner migranter och antalet växer. Enligt gallupundersökningar som genomförts varje år sedan 2008 skulle ungefär 700 miljoner människor, 10 procent av jordens befolkning,  vilja flytta till något annat land.
   Därtill kommer de klimatflyktingar som tvingas från sina hemländer av översvämningar och ökenbildning.
 

 
Globaliseringen innebär att kapital och varor är rörliga, men inte människor. Befolkningen i de rika länderna vill inte dela med sig av medborgarskapspremien och försöker därför stänga migranterna ute med murar och militärt våld.
   De största hindren mot migration finner vi vid lands- och havsgränserna mellan länder med stora inkomstskillnader.
   Stängslet mellan USA och Mexiko löper hundra mil längs den drygt trehundra mil långa landgränsen. Nu närmar sig tusentals migranter från Honduras, Guatemala och Mexiko USA:s gräns. President Trump har skickat 15000 soldater ur US Army för att ”försvara” gränsen.
   I Medelhavet ”försvarar” en paramilitär styrka kallad Frontex Sydeuropa med en flotta  patrullbåtar som ska spärra vägen för migranterna.
   Muren mellan Israel och Palestina skiljer palestinier och israeler. Inkomstskillnaden är 10 mot 1.
 

En tvåtusen kilometer lång mur håller på att uppföras mellan Indien och Bangladesh.
 

Nationalistiska, främlingsfientliga och  fascistiska rörelser vinner fotfäste i Storbritannien, Frankrike, Österrike, Polen, Tyskland, Danmark, USA, Brasilien och Sverige. 
   Storbritannien lämnar EU, förbundskansler Angela Merkel avgår som partiledare, Trump försöker vinna kongressvalet genom att skicka armén mot migranterna och föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att utvisa barn födda av utländska föräldrar.
   Regeringskrisen i Sverige vill Moderater och Kristdemokrater lösa genom samarbete med ett främlingsfientligt parti.

I boken Global ojämlikhet redovisar och analyserar Branco Milosevic hela detta globala skeende och diskuterar möjligheterna  att lösa de konflikter som är en följd av ojämlikheten.
   Han konstaterar att Världsbanken har fastslagit att ökad migration leder till ökad global BNP och bättre livsvillkor.

FN:s förbud mot kärnvapen av Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser,


 
Så länge kärnvapen finns är det bara en tidsfråga innan de används. Det finns inga kärnvapenkrig med begränsade skadeverkningar. Mänskligheten vill överleva. Nobels fredspris gick därför 2017 till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för arbetet med ett FN-förbud mot kärnvapen. Avtalet antogs i juli 2017 med ett massivt globalt stöd från 122 länder, däribland Sverige, och träder i kraft globalt när det ratificerats av minst 50 länder. Förbudet blir bindande för varje enskilt land som ratificerar.
   Sverige har i det förflutna internationellt haft en pådrivande roll i frågor om nedrustning av kärnvapen. SIFO:s opinionsundersökning från 2017 visade också att 86 % av svenskarna vill att Sverige skriver på och ratificerar kärnvapenförbudet. Vår utrikesminister Margot Wallström har förordat att Sverige skriver på. Saken verkar ju vara klar – vad väntar vi på?
   Jo, vi väntar på en utredning tillsatt av regeringen som ska läggas fram den 31 oktober, vilken ska ge vägledning om Sverige ska skriva på. Tillfällighet eller ej, men utredningen tillsattes efter att USA:s försvarsminister James Mattis öppet hotat Sverige med försämrat försvarssamarbete mellan våra länder om vi skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.
   Sveriges nationella suveränitet och geopolitiska läge kräver ett självständigt svenskt beslut. En överväldigande majoritet av svenska folket önskar att inget land ska behöva agera avfyrningsramp eller måltavla för kärnvapen. Det är bara att låta den svenska demokratin verka.
Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Kärnvapengrupp"

Väntan förtsätter Följande text finns på regeringens webbsida:
Förlängning av utredaren Lars-Erik Lundins uppdrag om kärnvapenförbudskonventionen
Efter samråd med utredaren Lars-Erik Lundin har utrikesminister Margot Wallström beslutat om nytt slutdatum för utredningen om konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 21 januari 2019.
   Bakgrunden till beslutet är att utredarens direktiv innehåller en rad breda komplexa frågeställningar inom tre huvudområden – konsekvenser på andra nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter.
red
Mer att läsa om avtalet:

Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons »

Nuclear Weapons Ban Monitor on the way »

Nuclear Weapons Ban Monitor »

UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (full text) »

Tre palestinier döda i luftangrepp mot Gaza


Bränder i Gaza efter Israelisk luftangrepp
 
Tre palestinier har dödats i samband med ett israeliskt luftangrepp mot Gaza senaste helgen, uppger enklavens hälsodepartement.
   Enligt en talesperson för departementet transporterar räddningspersonal kropparna, som rapporteras vara kvarlevor efter unga tonåringar, till sjukhus i Gaza.
   Den israeliska militären säger i ett uttalande att ett av deras flygplan öppnade eld mot en grupp på tre palestinier som närmat sig Gazas gränsstängsel och "försökt förstöra det och som uppenbarligen försökte placera en hemmagjord sprängladdning intill det".
   Sedan i slutet av mars i år har återkommande demonstrationer hållits vid gränsen mot Israel i protest mot blockaden av Gaza, som inleddes när islamistiska Hamas tog kontroll över området 2007. Ofta har de som protesterat kastat sten, brandbomber, explosiva föremål och granater, mot stängslet samt mot israeliska soldater.
   Minst 217 palestinier har dödats i samband med demonstrationerna, enligt palestinska myndigheter. Även en israelisk soldat har dödats.

TT-AFP 2018-10-28

Tortyren måste upphöra i Israel / Palestina!
av Gunnar Olofsson

Det palestinska ledarskapet spärrar in och torterar personer som opponerar sig mot den förda politiken. Det är slutsatsen i en färsk rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW). Kritiken gäller såväl situationen i Gaza som på det ockuperade Västbanken. Tortyren bedöms som systematisk.

Enligt rapporten, som bygger på två års utredning och nära 150 intervjuer med tidigare dömda, har den palestinska myndigheten internerat runt 220 personer – däribland 65 studenter och två journalister - för deras regimkritiska aktiviteter på sociala media. Enligt en lag från förra året, undertecknad av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, kan fängelsestraff utdömas för den som skadar den ”nationella enheten” eller ”samhällsstrukturen”. I Hamasstyrda Gaza har runt 45 personer internerats för olika nätaktiviteter. Här gäller anklagelserna framför allt misstänkt samarbete med Israel eller med - den palestinska myndigheten!

De anklagade berövas mobiltelefoner och annan möjlighet till kontakt med omvärlden, spärras in i mörka celler, utsätts för slag och sparkar och tvingas stå långa perioder i obekväma ställningar. De hålls sedan inspärrade för kortare eller längre tid utan rättegång eller dom.

På den israeliska sidan har flera rapporter tidigare pekat på liknande övergrepp. Enligt en beräkning från tidigare i år sitter 6.950 palestinier, de allra flesta politiska fångar, i israeliska fängelser. 359 av fångarna är barn, 22 journalister och 10 medlemmar av det demokratiskt valda palestinska parlamentet. 450 fångar sitter i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom.

Fångarna, även barn, utsätts för inhuman och förnedrande behandling. Enligt en rapport från förra året av motsvarigheten till Rädda Barnen, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), arresteras barn ofta i sina hem mitt i natten, framför ögonen på sina familjer, förses med handfängsel och ögonbindlar, och transporteras på golvet i ett militärfordon till en polisstation i en olaglig israelisk bosättning där de misshandlas och förödmjukas. De får ingen information om sina rättigheter eller vad de anklagas för, och föräldrar och syskon får inte veta vart de förts.

Barnen förhörs utan närvaro av någon vuxen de kan lita på och ställs inför en militärdomstol där de får skriva på ett ”erkännande” på hebreiska – ett språk de inte förstår. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning mot soldater och militärfordon – ett brott som enligt ”Militärorder 1651” kan ge 20 års (!) fängelse. De spärras sedan ofta in, bland vuxna, i fängelser inne i Israel, där de inte kan få besök av sina anhöriga. Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstolar. Varje år hanteras runt 700 barn inom det israeliska militära rättssystemet. DCI-P har, hittills utan framgång, krävt att detta måste få ett slut.

Såväl Israel som den palestinska myndigheten har anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr. Israel undertecknade Barnkonventionen 1991. Det är den svenska regeringens, EU:s och FN:s, skyldighet att se till att konventionerna respekteras och efterlevs. I fallet Israel gäller det att allt samarbete inom vetenskap, kultur oc h idrott stoppas, det förmånliga handelsavtalet suspenderas och det militära samarbetet avbryts, tills respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principerer återupprättats, landets rasistiska och diskriminerande lagstiftning avskaffats och ockupationen av palestinskt land upphört. För palestiniernas del bör varje bistånd villkoras med garantier för demokrati och mänskliga rättigheter. För den som verkligen bryr sig om en framtid för israeler och palestinier i fred sida vid sida i två demokratiska stater är det här frågor som inte kan undvikas.