2018-11-29

Motstånd mot rivningar och höga hus av Ann Schlyter

Som väntat tog byggnadsnämnden beslut om att fortsätta planeringen av kvarteret Galten enligt det arkitektförslag som kallas ”Karlsson på taket” med den enda modifieringen att höghuset inte skulle vara riktigt så högt som på bilden. Hur högt nämnden skulle kunna tillåta specificerades inte. Såväl miljöpartiet och socialdemokraterna som liberalerna uttryckte oro för att byggandet inte skulle komma igång om inte markägaren och exploatören fick bygga tätt och högt, och att det viktiga nu var i alla fall att byggs i det sår genombrottet skapade för 50 år sen. Kommunen har inte möjlighet att som markägare påverka eftersom kommunstyrelsen för två år sen direktanvisade den kommunala marken i kvarteret till bolaget Norcap.
   Efter att arga kommentarer om förslagen till bebyggelse på kvarteret Galten publicerats på Facebook kallades till möten för att organisera protesterna. Ett knappt tjugotal hörsammade kallelsen till ett andra möte och kom till Hemgården. Det luftades mycket indignation och det fanns många spridda åsikter. En demonstration mot rivningar och höga hus i samband med invigningen av Bantorget tycktes vara det förslag som vann mest gehör. Fortsatt organisering ska ske på nätet. Hoppas det fungerar. Som politiker i byggnadsnämnden ligger jag lågt. Det ska ju vara en partipolitiskt obunden protest. Det är i alla fall jätteroligt att människor engagerar sig för den byggda miljön.
 


Inga kommentarer: