2018-11-29

Noterat

Den svenska skolan måste förstatligas & återdemokratiseras
Sverige har världens mest privatiserade skolsystem. Den svenska modellen, med en kombination av skolpeng, fritt skolval och etableringsrätt för även de mest befängda privatskolor och därtill obegränsat vinstuttag, är unik i världen.
   Följaktligen har den svenska skolan försämrats i rasande takt under de knappt två decennier som privatiseringsprocessen pågått. Vänsterpartiet är systemets enda motståndare...
   Så långt är ingenting sakligt kontroversiellt. Allt detta är kända fakta.
   Men om man ska förstå varför Sverige envisas med en bevisligen skolförstörande politik blir det svårare. Vi är ju ensamma i världen om denna dumhet. Vi genomför den dessutom med öppna ögon, ingen kan undgå att se vad som sker. Tills helt nyligen var vi två länder inne på denna linje. Det andra landet var Chile. Men där har man nu slagit till bromsarna eftersom skadeverkningarna blev uppenbara.
Jan Guillou, AB 25/11 2018

Fyrspåret Malmö-Lund borde ha varit byggt för länge sedan... Det som särskiljer Skåne från andra delar av Sverige är att här finns tåg i fyra hastigheter: sävliga godståg, långsamma pågatåg, halvsnabba Öresundståg och helsnabba X2000-tåg.
Karin Svensson Smith. MP, SDS 29/11

Om flyktingmottagande. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.
Jesus, Matteusevangeliet 25:31-46

Inga kommentarer: