2018-11-29

Veckans beslut i riksdagen: Inget stopp för fossila investeringar i AP-fonderna av Hanna Gunnarsson

Här kommer en kort rapport om några av de beslut som riksdagen fattade i veckan. Det är voteringar varje onsdag eftermiddag, och framöver även torsdagar. Än så länge har vi ju inte så många beslut att fatta.
   Övergångsregeringen lägger inte fram nya propositioner (mer än några fåtal som anses okontroversiella och akuta) och vi fattar nu beslut om ärenden som har förberetts innan S-Mp-regeringen röstades bort.
   Först beslutade vi om en ny läkarutbildning, en fråga som såklart är relevant för Lund som universitetsstad. Den som är intresserad får själv läsa detaljerna, men i korthet blir utbildningen en termin längre (från 5,5 till 6 år) samtidigt som AT-tjänstgöringen ersätts med en ny bastjänstgöring, där det ska finnas lika många platser som antalet studenter.
   En kvalitetsplan för framtidens äldreomsorg, om bland annat den demografiska och tekniska utvecklingen, beslutades. Även denna finns att läsa på riksdagens hemsida.
   Vänsterpartiet förlorade sedan tyvärr en viktig votering om att ställa hårdare krav på AP-fondernas investeringar, för att stoppa investeringar i fossilindustrin (kol,olja och fossilgas) och att de fossilinvesteringar som finns ska vara lämnade inom fem år, samt att andra oetiska investeringar och investeringar i företag i skatteparadis inte ska tillåtas. Vänsterpartiet ville också ha en oberoende uppföljning och utvärdering. Riksdagens beslut var bara att AP-fondernas investeringar ska vara “ansvarsfulla”.
Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot

Inga kommentarer: