2018-11-22

Höje å och dammarna

Höje å vattenråd ska ta fram en ”visionsbild” av området.
Vi besöker också Flackarps gamla kyrkogård som ägs av svenska kyrkan.
Samling söndagen den 25 november klockan 14.00 vid Källbybadet

Byalagsmöte
 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14, måndagen den 26 november klockan 19.00
På dagordningen:
Höje å vattenråd ska ta fram en ”visionsbild” av ån och dammarna till den 12 december. En fördjupad översiktsplan över Källby ska utarbetas av Charlotte Hägg Reader från Lunds stadsbyggnadskontor. Frågan om kassör 2019.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: