2018-11-22

Äntligen riktiga beslut i riksdagen! av Hanna Gunnarsson

Det har nu gått nästan precis två månader sedan riksmötet 2018/2019 öppnades och riksdagens nyvalda ledamöter tog plats i bänkarna. Den första tiden har varit lugn. Det osäkra parlamentariska läget har gjort att mycket arbete gått på sparlåga. Övergångsregeringen kan inte lägga fram nya politiska förslag utan vi får jobba med det som förbereddes innan valet. Men nu har vi äntligen fattats beslut om riktiga politiska frågor!

Regingsbildningen
Men först: Statsministeromröstningen, talmansrundorna, presskonferenserna och spekulationerna. 14 november gjordes den första omröstningen om statsminister, när talmannen föreslog för riksdagen att Kristersson (m) skulle bilda regering. Som ni vet gick inte förslaget igenom, vilket vi också visste innan omröstningen skedde när alla partier hade redovisat sina beslut.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp diskuterar det politiska läget på varje gruppmöte (tisdagar kl 16), men det är partistyrelsens verkställande utskott som fattar de avgörande besluten om hur partiet ska agera. På gruppmötena går vi såklart också igenom de ärenden som ska beslutas under veckan, men vi har också ett speciellt tema på varje möte där vi går igenom en aktuell fråga mer i detalj. Vi har till exempel diskuterats LSS och IPCC:s rapport (klimatpanelen).

Besluten
Mitt i allt detta “parlamentariska läge” fattar riksdagen faktiskt också politiska beslut. Ärenden debatteras på onsdag förmiddag och voteringar sker på eftermiddagen (framöver även på torsdagar). Ett av de beslut som rapporterats mest är det om att radio- och tv-avgiften har avskaffats och ersatts med en avgift som dras i deklarationen. Det har utretts länge, med start i ett domslut om att en student i Lund inte behövde betala avgift för sin dator (han hade inget tv). Avgiften blir ungefär som idag, med viss progressivitet. Personer med låga inkomster kommer få lägre avgift än idag.
   Vi har även beslutat att valsedlar ska tillhandahållas utan insyn vid nästa val, så som många kommuner gjorde även vid detta val. Att valsedlarna förvaras öppet i vallokalerna har kritiserats länge, och nu har alltså en förändring beslutas.
   Ett mycket glädjande beslut är att Sverige nu har ett totalförbud mot barnäktenskap. Detta är något Vänsterpartiet har arbetat för länge, när frågan var uppe senast, 2014, var vi det enda partiet som ville ta bort dispenserna (bland annat om personerna i äktenskapet har koppling till ett annat land än Sverige).
   Riksdagen har även beslutat om en strategi för forskningsanläggningen ESS i Lund (där jag även var på studiebesök nyligen), en rymdstrategi och en förändring i läkarutbildningen där AT-tjänstgöringen ersätts med en bastjänstgöring. Samma dag som Veckobladet kommer ut kommer riksdagen även att debattera “framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan”. Alla debatter går att se både direkt och i efterhand på riksdagens hemsida. Om man ser debatter i efterhand kan man klicka sig fram till olika inlägg, om man inte vill lyssna på hela debatten. Gör gärna det!
   Nu börjar också våra motioner som läggs under den allmänna motionstiden (AMT). Varje höst kan riksdagsledamöterna skriva motioner om alla möjliga olika ämnen. Under resten av året kan vi bara skriva motioner som svar på de propositioner som regeringen lägger. Även dessa motioner finns på riksdagens hemsida.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! Jag nås på hanna.gunnarsson@riksdagen.se
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot för valkretsen Skåne läns södra

Inga kommentarer: