2018-11-08

Lundakvintetten: Fem fel om Fairtrade City av Ulf Nymark

Det nya borgerliga fempartistyret i Lunds kommun lägger i sitt budgetförslag in att Lund ska lämna Fairtrade City. På detta skulle sparas 200 000 årligen. Sitt förslag motiverar de fem partierna med ”att det är slöseri med skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke. Certifieringen kräver onödigt stora resurser från andra verksamheter…” Här lyckas kvintetten med konststycket att i två meningar framföra inte mindre än fem felaktiga påståenden.

1. Fairtrade är inget varumärke. Det är en oberoende certifiering av produkter från länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-certifieringen har som uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft att själva skapa förändring och utveckling.
2. Lunds kommun certifierar inga produkter över huvud taget, vare sig Fairtrade eller andra rättvisemärkningar. Följaktligen går inte heller ett enda skatteöre till Fairtrade-certifiering.
3. En verksamhet som inte bedrivs – i detta fall certifiering av produkter – kan givetvis inte ta resurser från andra kommunala verksamheter.
4. Fairtrade City råder inte över kommunens inköp av produkter.
5. Fairtrade City är inte en certifiering. Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Verksamheten syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Fairtrade City-bygger på ett brett engagemang mellan kommun, lokalt näringsliv och ideell sektor. I Lunds Fairtrade City samarbete ingår, förutom representanter för Lunds kommun, bland annat Handelsföreningen, Svenska Kyrkan, Världsbutiken Klotet, IM, Ica Tuna och Ica Clemenstorget, ABF, Lunds Universitet och fackförbunden Vision och Kommunal.

Fairtrade Cityverksamheten delfinansieras av Lunds kommun med ca 190 000:- per år. Huvuddelen av detta är kostnaden för en 20 %-ig samordnartjänst. Resten av summan går till utåtriktade arrangemang och information samt avgift till Fairtrade Sverige för diplomering.

Det är beklagligt att det nya styret i Lund nu vill bryta den samverkan mellan kommun, näringsidkare och ideell sektor som etablerades när Lund som andra svensk kommun diplomerades som Fairtrade City år 2007. (I dag är drygt 70 svenska kommuner Fairtrade City-diplomerade). Att avsluta samarbetet är desto mer beklagansvärt, när förslaget uppenbarligen bygger på missuppfattningar om vad Fairtrade City egentligen innebär. Att bryta detta samarbete kommer att skada förtroendet för kommunen hos alla de verksamheter, organisationer och enskilda lundabor som gemensamt engagerat sig för att sprida information om rättvis handel och etisk konsumtion. Ytterst kommer odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom att drabbas, om Lund inte längre ska arbeta för rättvis handel och etisk konsumtion.
Ulf Nymark, F d ordförande i Lunds styrgrupp för Fairtrade City 

Inga kommentarer: