2018-11-08

Ojämlikhet: Kina och Indien går förbi av Gunnar Stensson

Samtidigt som ojämlikheten mellan rika och fattiga inom länderna växer, minskar ojämlikheten mellan länderna på grund av tillväxten i Asien.
   1970 var USA:s BNP per capita 20 gånger större än Kinas. 2010 var den endast fyra gånger större och snart kommer Kina ta ledningen.
   Nu börjar den kinesiska tillväxten sakta in, men framför allt Indien har övertagit rollen som den internationella inkomstutjämningens motor. Folkrika nationer som Sydkorea, Filippinerna och Vietnam växer också snabbare än de framskridna ekonomierna.
   Världens ekonomiska centrum flyttas/har flyttats från länderna vid Nordatlanten till Asien. Tyngdpunkten kommer om några år att ligga mellan Kina och Indien.
   Både Kina och Indien står till skillnad från USA bakom Parisavtalet. De är redan nu hårt drabbade av klimatkrisen.
   Frågan är om de kan uppfylla Parisavtalets krav på begränsning av koldioxidutsläppen, samtidigt som de övertar ledningen i den globala ekonomin? Källa: Milanovic, Global ojämlikhet.

Inga kommentarer: