2018-11-15

Noterat

Ända in i kaklet
”Nu fick Åkesson chansen att banka in budskapet att alliansen är död - och att ett nytt konservativt block bestående av M, KD och SD  har fötts.”
Olle Lönnaeus, SDS 15/11.”De amerikanska idealen vilar på social rättvisa och ökad ekonomisk jämlikhet, vilket idag måste inbegripa åtgärder mot klimatförändringarna eftersom den globala uppvärmningen drabbar fattiga hårdare än rika... Idag äger den rikaste procenten nästan hälften (av den amerikanska förmögenheten)... Demokraternas huvudbudskap de närmaste två åren bör vara att i ett samhälle för de allra rikaste, en plutokrati, är alla andra förlorarna.”
Ian Buruma, Vägen fram är att fokusera mindre på identitet – sexuell, etnisk och könslig – och mer på ekonomi. SDS 15/11

Trumps krig mot de fattiga. 5000 vandrande migranter från El Salvador, Honduras och Mexiko har nu nått USA:s gräns vid Rio Grande där tusentals beväpnade amerikanska soldater förskansat sig för att ”försvara” gränsen.

”Skidbackehuset” i Arenastaden vid Klostergården blir färdigt 2019 när de lägsta delarna byggs ut. Den visuella effekten från Arenatoppen i norr till de lägre husen närmast Klostergården är redan uppnådd, trots att ”skidbacken” är styckad i flera huskroppar. Det kompakta bostadsområdet kontrasterar dramatiskt mot Klostergårdens höga träd bakom vilka de tegelröda kvarteren skymtar.         

Inga kommentarer: