2007-02-08

Solidariskt Uddevalla - Solidariskt Lund?

"Solidariskt Uddevalla - Solidariskt Lund?" under denna rubrik håller Ewy Gahnström, f d kommunalråd för (v) och förstanamn på "Solidariskt Uddevallas" valsedel i kommunalvalet i höstas en diskussionsinledning vid Demokratisk vänsters årsmöte den 14 februari.
Ewys inledning startar kl. 19.00. Moderator är Henrik Smith, ordförande i Vägval Vänster Skåne. Det handlar förstås om erfarenheter och framtidsperspektiv för den valsamverkan mellan v, mp och oberoende kandidater som gjorde kommunalvalet i Uddevalla till något av en riksangelägenhet.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna till denna del av årsmötet, som hålls i Högevallsbadets konferenssal (andra våningen).
Efter denna programpunkt följer sedvanliga årsmötesförhandlingar, som också är offentliga.
Allså: välkomna till Högevallsbadets konferenssal den 14 februari kl. 19.00!

Inga kommentarer: