2007-03-07

Bältesanvändning i bussar
av Ulf Nymark

Polisen verkar inte bry sig
Den tragiska utgången av kollisionen mellan två bussar i Uppland sätter frågan om användning av säkerhetsbälten i bussar i fokus. Visserligen är risken för olyckor med allvarliga skador för busspassagerare statistiskt sett väldigt låg jämfört med persontransporter med bil. Även om risken är liten så kan resenären, om olyckan är framme, ändå minska skadeverkningarna påtagligt genom att använda säkerhetsbältet. Vilket lagstiftaren insett, eftersom man utanför tätort måste använda bältet, om det finns sådana, i bussen.
Hur det ser ut med användningen av bälten i Uppland kan jag inte ha någon uppfattning om. Men i Skåne ser jag dagligen att andelen bussresenärer som använder bältet är skrämmande låg. Endast några ynkliga procent av passagerarna använder bältet! Inte ens nu efter Upplandsolyckan tycks bältesnyttjandet ökat nämnvärt.
Skånetrafiken tar lätt på det lagstadgade uppdraget att informera om skyldigheten att använda bältet – enbart små diskreta lappar påminner om bältesanvändning.
Att använda bältet är naturligtvis ytterst varje enskild resenärs ansvar. Men för att få alla att ta detta ansvar har naturligtvis också polisen en viktig funktion att fylla. En reell risk att bötfällas för att inte använda bältet skulle säkerligen avsevärt öka bältesanvändningen. Men den risken är i dag försumbar. Polisen verkar inte bry sig. Har någon någonsin hört talas om att polisen kollat bältesanvändningen i bussar? Eller att någon bötfällts?
Så länge Skånetrafiken och polisen struntar i hur bälteslagen efterlevs, så länge struntar de flesta bussresenärerna också i det.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jo, bältesanvändningen skull nog öka om polisen brydde sig mer. Men hur hade du tänkt dig? Om polisen skulle stoppa bussar för att kontrollera att alla har bälte på så skulle ju bussen få svårt att hålla tidtabellen, vilket i sin tur skulle göra resandet mindre attraktivt. Då tror jag mer på att förarna ska informera om det. Jag åkte nyligen med länsbuss 6 mot Ystad. (Det finns både stadsbuss och länsbuss med detta nummer. Jag vet inte varför samma nummer används dubbelt trots att det finnns så många lediga siffror att välja på.) När vi lämnade staden Lund sa föraren ett meddelande till passagerarna: Att lagen om bälte även gäller buss. Det var ganska många som satte på sig bältet då. Jag tror att detta är effektivaste sätt för ökad bältesanvändning i buss. Det måste väl vara möjlig beordra förarna om när de sak ge meddelanden. Finns det sensorer i sätena som känner av om där sitter någon utan bälte blir det ännu lättare.

Sven-Inge Cederfelt