2007-04-19

Du sköna nya värld – av
Bertil Egerö

Apropå att svensk-somalier tillfångatas av Etiopien och sedan behandlas som terrorister:

Det är lätt att glömma vad som föregick Etiopiens senaste invasion av Somalia. Efter åratals sönderslitande klanstrider hade ett nytt och fredligt Somalia börjat växa fram, i kraft av de Islamska domstolarna. USA stördes av utvecklingen. Med en helt egen logik som inte verkar ha väckt protester öppnade USA för Etiopien att mot bindande FN-sanktioner köpa militär utrustning från skurkstaten Nordkorea. Etiopien invaderade, oprovocerat och i strid med internationell rätt. USA följde upp med egna trupper på marken. Inga protester från EU eller AU, inga krav på tillbakadragande från FNs säkerhetsråd.
Logikens fortsättning är fullt begriplig. Den av befolkningen uppskattade rörelsen för fred, de islamska domstolarna, terroriststämplas, de som samarbetat med den blir misstänkta terrorister. Omvärlden verkar inte riktigt uppfatta scenbytet, som pumpas ut via okritiska media. När säkerhetsrådet i slutet av mars uttalar sig om det våld som på nytt breder ut sig i Somalia nämns orsaken – den etiopiska invasionen – inte vid namn.
När svensk-somalier på besök i Somalia tas till fånga och förs till Addis Ababa börjar SÄPO agera – till synes på uppdrag av den amerikanska underrättelsetjänsten snarare än av UD. SÄPO-folk besöker de etiopiska fängelser UD säger sig ha svårt att nå fram till, och pumpar krigsfångarna – inte om de etiopiska aggressionerna och brotten mot mänskliga rättigheter, utan om deras liv i Sverige. Söker dessutom upp en i Sverige boende bror till en fånge, begär samarbete – om vad? – med både morot och piska. UD tiger still.
Även AU – den afrikanska unionen – verkar köpt. Inga röster höjdes i protest mot invasionen när AU strax därefter sammanträdde i Addis (!). Tvärtom inleddes försök att få medlemsstater att sända egna trupper till Somalia, lyckligtvis med ringa resultat.
Den etiopiska invasionen har lanserats som ett legitimt stöd för en av externa krafter konstruerad interimsregering utan politisk bas i Somalia. I kraft av den konstruktionen kunde de islamska domstolarna stämplas som en terrororganisation. USA och dess medlöpare kan nu härja fritt.
Så görs verkligheten om. Med ’den tredje statsmaktens’ – medias – hjälp görs svart till vitt. Orwell skulle le stort.

Inga kommentarer: