2007-06-07

En återställare
av Sten H.

Det är dags för det årliga budgetsammanträdet i Lunds kommunfullmäktige. Det blir som vanligt två dagar, torsdag och fredag i nästa vecka. Som bekant blev det borgerlig majoritet i Lund i förra valet, inte för att borgarna i Lund har nån bra politik, utan för att folk var så trötta på Göran Persson. Men man får väl försöka svälja den värsta bitterheten och i stället presentera oppositionspolitiken genom det budgetförslag vänsterpartiet talar för. Formellt är det en reservation till kommunstyrelsen, undertecknad Mats Olsson och Marta Santander. Den överensstämmer med socialdemokraternas på ett antal punkter, men inte på alla. Vi saxar:


På många viktiga punkter har vänsterpartiet och socialdemokraterna dock gemen­samma förslag till budget. Det gäller Högevallsbadet, oförändrad taxa i Kulturskolan, under­hållet av våra idrottsanläggningar, modersmålsstödet, demokratiutvecklingen, insatser inom psykiatrin, missbruksvård och arbetsmarknadsåtgärder, säkrandet av vuxenutbildningen samt park- och gatuunderhållet.


Några av vänsterpartiets särskilda förslag är följande:
1. Satsning på skola och förskola. Vänsterpartiet återställer fullt ut borgarnas nedskärningar inom skola och förskola 2007 och 2008, på sammanlagt två procent av nettobudgeten. Dessa pengar behövs för att nå målet för barngruppernas storlek i förskolan (normen är högst 11 barn i småbarngrupperna, 16 i 3–5 åringarnas). De behövs också för kvaliteten i grundskolan och gymnasium, för modersmålsstödet, förberedelseklasserna samt vuxenutbildningen. Vänsterpartiets budgetförslag innebär totalt 39 miljoner kronor mer än majoritetens till de tre utbildningsnämnderna 2008 (socialdemokraterna ligger 10,5 mkr över majoriteten). Borgerligheten har därtill redan nu lagt in en riktad åtstramning på ytterligare 3 miljoner kronor på just förskolorna från och med 2009. Därmed har Lunds borgerlighet medvetet och definitivt övergett kvalitetsmålet med små gruppstorlekar i förskolan.

2. Sänkt busstaxa till 10 kronor. Den borgerliga majoriteten vill öka taxan till 15 kronor, socialdemokraterna vill ha oförändrat 12 kronor. Vänsterpartiet resonerar så att om vi ska ta klimathotet på allvar måste mindre miljöskadliga transportsätt gynnas på alla sätt. Det måste löna sig att åka kollektivt. Lunds tiokrona var i många år en symbolisk och reell markering, av en kommun som tar miljöpolitiken på allvar. En låg taxa i kollektivtrafiken har dessutom viktiga effekter socialt och vad gäller jämställdhet mellan män och kvinnor, eftersom den grupp som ofta i det längsta undviker att sätta sig i bussen är högavlönade män. Vårt förslag beräknas kosta 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 öre av kommunalskatten.

3. Vi vill anslå ytterligare 500 tusen kronor för att utveckla Lunds miljöstrategiska arbete, vilket motsvarar det som borgerligheten skar ner på denna verksamhet redan i sin förra budget. Vi vill också satsa 1 miljon kronor på trädplantering i kommunen.

4. Nej till nedskärningar och privatiseringar inom äldreomsorgen. Den borgerliga budgeten innebär att ytterligare 10 miljoner tas från omsorgen av Lunds gamla, vilket kommer att medföra försämringar av omvårdnaden alldeles oavsett om verksamheten privatiseras eller ej. Dessa 10 miljoner kronor lägger vänsterpartiet tillbaka till äldreomsorgen i sitt budgetförslag.

Vänsterpartiet ser också möjligheter att göra besparingar i det borgerliga budgetförlaget. Om kommunen avstår från att investera drygt 100 miljoner kronor i den nya motorvägsavfarten minskar kapitaltjänstkostnaderna med 5 miljoner kronor 2008 och därefter med 10 miljoner kronor om året. Partiet föreslår också att den enda egentliga nysatsningen i den borgerliga budgeten, ytterligare en miljon i informationsstöd till Lunds redan välmående näringsliv, utgår. Likaledes vill vi avbryta tilltaget från 2007 att för kommunala pengar (1,5 miljoner koronor!) inrätta en ”näringslivslots”.
Under kommunstyrelsemötet skedde ytterligare en oroväckande markering från borgerlighetens sida. År 2007 tas det tredje steget i den satsning på jämställda löner som startades av de rödgröna för två år sedan. Den medvetna satsningen har varit en succe och i oktober skall de sista 7 miljoner kronorna enligt planen fördelas till Kommunals kvinnodominerade yrkesgrupper. Nu vill borgarna ändra dessa förutsättningar, så att de sju miljonerna behandlas som en del av det generella lönepåslaget, vilket betyder stopp på satsningen på jämställda löner. Innan valet bedyrade de borgerliga att de ville fortsätta vad de rödgröna påbörjat inom detta område. Det tog bara ett drygt halvår att frångå detta löfte.

Jag tycker det är en bra reservation, ännu ett tecken på den goda nivå som faktiskt finns i vänsterpartiet i Lunds kommunalpolitiska arbete. Det är den klassiska linjen där ställningstaganden i konkreta dagsfrågor hela tiden utgår från idémässiga överväganden om ett socialt rättvist samhälle. Inget annat parti kopplar ideologi och praktik så nära.
Jag var med och bedrev kommunalpolitiskt arbete under första halvan av 1980-talet när vänsterpartiet var den stora förnyaren i Lunds kommunalpolitiska liv och gick till storms mot socialdemokraternas dåvarande passivitet. Nyckeln bakom dåvarande vpk:s framgångar var Kompol, det kommunalpolitiska utskottet som sammanträdde varje måndag så där 48 veckor om året. Efter snart tjugo års bortovaro har jag suttit in på ett antal sammanträden nu i höst. Jag kan försäkra: Kompol är lika bra och det politiska trycket inte alls dåligt. Jag ser fram mot en valrörelse om några år då vi kan gå till vals under parollen: Bryt borgarväldet i Lund!

Sten H.

Inga kommentarer: