2008-01-17

Nuders tur av Gr

Före jul hudflängde vi Mona Sahlin. Nu är det dags för Pär Nuder, den man som Göran Persson föredrog som sin efterträdare.
Vi hörde nämligen radions lördagsintervju med honom. Han påpekade där att svenskarna hade fått det bättre tolv år i sträck, och det stämmer väl om man ser till den materiella levnadsstandarden. Men hur märktes förbättringen? Jo, den märktes runt alla våra städer, berättade Nuder, där det har vuxit upp Ica Maxi, Bauhaus och Bilema.
Alltsammans exponenter för de bilberoende externa köpcentra som utarmar stadskärnorna. Detta är alltså utvecklingens mål och mått, enligt Nuder. Arma fosterland!

Inga kommentarer: