2009-02-26

Missförstå mej rätt Lars-Anders!
av Lars-Åke Henningsson

Jag trodde inte att du missuppfattade Jesajatexten som sådan som antisemitisk. Däremot fick jag intrycket att du uppfattade Jesajacitatet i VB som antisemitiskt. Ditt senaste inlägg bekräftar detta. Dessutom tror jag fortfarande att den tolkningen av citatet var en missuppfattning från din sida. Visst kan bibelcitat användas för antisemitiska syften i politiska sammanhang, men tar man det som en självklarhet att de ska tolkas så, blir det absurt. Om någon t ex skulle vilja rikta kritik mot Vatikanens maktutövning och göra det med ett bibelcitat, skulle det vara ett uttryck för katolikhat? Jo, om avsändaren var Ian Paisley eller hans ultranationalister, så vore det en rimlig tolkning, men knappast annars. Eller tänk om någon som känner till de buddhistiska skrifterna skulle hitta några väl valda citat att rikta till regeringen i Sri Lanka. Skulle man uppfatta en sådan som buddhisthatare? Själv skulle jag definitivt inte göra det. Tvärtom skulle jag uppfatta en sådan person som en som tar buddhismens konstruktiva sidor på allvar, och inte reducerar religionen till en fråga om nationalistiskt mobiliserbar etnisk identitet.
Ett ytterligare exempel - kanske lite långsökt men i alla fall, för vem förknippar väl idag Kinas regering med vänsterpolitik? - tänk om någon tog fram ett Marxcitat som handlade om arbetarklassens situation under kapitalismen, och gjorde detta med en anspelning på arbetarnas situation i Kina, skulle det vara ett uttryck för kommunisthat?
När man vill dela in världen i två läger, ett som accepterar allt som Israels regering gör, och ett som är antisemitiskt, då är jag inte med. När högerextremister delar upp sej i antisemiter och islamofober så är det i högsta grad berättigat att hävda en tredje ståndpunkt, en vänsterståndpunkt. Ifrån vänster måste man kunna förhålla sej kritisk till såväl högerkristna som islamister som ultranationalister av vilken religion eller nationalitet som helst.

Inga kommentarer: