2010-06-10

Synen på Israel, två exempel av Lars-Anders Jönsson

Trots att bilder och ljudupptagningar visar hur de första israelitiska soldaterna attackerades och sårades är det israeliterna som döms som mördare. Kan vara lämpligt att komplettera med några omdömen jag fann på nätet.
Vitahusjournalisten Helen Thomas har i en bandad intervju avslöjat sin syn på konflikten. Israeliterna borde ”get the hell out of Palestine,” och föreslog att de skulle resa hem till Tyskland, Polen eller USA. Den tidigare högt respekterade journalisten har nu dragit sig tillbaka.

En kommentator från Polen skriver i Aljazeera; ”Israel has as much right to exist as Nazi Germany had.”

För mig är det fortfarande så att en tvåstatslösning borde kunna fås att fungera men då behövs internationella åtaganden. Men jag är ju inte heller riktigt radikal vänster.

1 kommentar:

Unknown sa...

Lars-Anders Jönsson:

Nej, du är, som du lyckligtvis verkar ha insett, varken särskilt radikal eller särskilt vänster. Man frågar sig därför varför du skriver i Veckobladet?

Vad som också är uppenbart är att du inte kan särskilt mycket om vare sig dagens Mellanöstern, den politiska situationen där eller regionens historia. "Istaeliter" som du skriver om finns inte idag, däremot israeler (=israeliska medborgare). Israeliter har inte funnits på 2000 år, och det är de invånare som bodde i det gamla historiska Israel, som försvann c.à. 70 år efter Jesu födelse.