2012-02-23

Årsmöte i byalaget av Gunnar Stensson

Pågatågshållplats och bevarande av seniorernas Träffpunkt prioriteras i Klostergården.
   Måndagen 20/2 genomförde Klostergårdens byalag sitt årsmöte. Det var välbesökt och debatten blev livlig och långvarig.
   Utbyggnaden av järnvägen till Högevalls-badet gör det möjligt att åter bygga en hållplats vid Åkerlund och Rausings väg. Ett litet meningsutbyte handlade om vad den gamla hållplatsen hade haft för namn. Höjebro mölla, var det nog.
   Hållplatsen kommer att ha stor betydelse för Klostergårdsbornas arbetspendling till Malmö, liksom till orter norr om Lund. Den kommer att vara till nytta också vid större arrangemang i Arenan.
   Industriområdet kommer att kunna försörjas med järnvägstransporter.
   Förlängningen av Åkerlund och Rausings väg över Höjeådalen till väg 108 blir onödig och kan stoppas.
   Stort intresse ägnades dessa infrastrukturfrågor.
   Men också nedläggningen av seniorernas Träffpunkt på Vårvädersvägen engagerade. Byalaget beslöt att söka samarbete med PRO och andra organisationer för att stoppa Vård- och omsorgsnämndens beslut att stänga Träffpunkten vid midsommar för att sedan skapa en ny Träffpunkt med ett mer centralt läge någon gång i framtiden.
   Ett glapp på ett par år skulle drabba de äldre mycket hårt. Besparingen blir bara drygt 200 000 kronor, vilket motsvarar en liten del av den höjning av politikerarvodena som nyligen bestämdes. Politikerna skor sig på allmänhetens bekostnad, var den allmänna meningen.

Inga kommentarer: