2013-09-19

Plaskdammen i Klostergårdsparken renoveras!
av Gunnar Stensson

I Klostergårdens centrum samlades ett trettiotal välkända medborgare runt en engagerad representant för Tekniska nämnden för att delta i kommunens ”Trygghetsvandring” i området. Ett tungt regn hade just fallit men arbetet på Mötesplats Klostergården hade redan kommit igång igen. Kranarna svängde med sina bördor, truckarna körde och tegelmurarna restes.
   Vandringens första uppehållspunkt var cementplattan som en gång varit plaskdamm och fontän. Det var en sorglig syn. Lite skräp flöt på regnvattnet. Alla var eniga om att  något måste göras. En herre föreslog att man kanske kunde bygga en anspråkslös fontän utan plaskdamm – den kunde man fylla med kullersten -  eftersom det var så dyrt med de hygieniska kraven.
   Då levererade mannen från Tekniska förvaltningen vandringens stora nyhet: det skulle äntligen bli en ny plaskdamm, en riktig en, precis som den gamla. Man höll på med planeringen. Det förfallna pumphuset bakom centrum skulle byggas om, ledningarna grävas upp och bytas  och fontänen i dammens mitt restaureras. Det hade de längtat efter under alla år på Tekniska förvaltningen!
   En stilla förnöjsamhet spred sig i gruppen. En äldre dam med vitt hår skrattade högt. Många vände sig mot henne och ögonen lyste. Någon föreslog att PRO och Byalaget tillsammans skulle öppna ett sommarkafé vid dammen.
   Nå, det fanns mycket annat att klaga på. En gul taxi körde i hög fart in i Klostergården från Västanväg, synlig på långt håll. Den återvände strax och lämnade området utan att stänga grinden. En medföljande polis beklagade att han inte hann uppfatta numret på bilen.
   Incidenten var typisk. I många år har de värsta farhågorna varit knutna till trafiken från Västanväg. Det finns stor behörig trafik: färdtjänst, sjuktransporter, sopbilar osv. Men dessutom  omfattande smittrafik. Intensivast är trafiken just när barnen ska till skolan.
   Samtliga var eniga om olycksrisken men det fanns ingen riktig lösning.
   Gruppen rörde sig sakta framåt under intensivt samtal om grönska som skymde gatljusen, dagvattensbrunnar som tåpptes igen av löv, ställen i parken som borde få bättre belysning, tillåten hastighet på olika avsnitt av Västanväg. En riktigt demokratisk promenad! 

Inga kommentarer: