2013-11-28

Mini-arkar seglar från Gazaremsan

På lördag den 30 november 2013 kommer hundratals palestinska barn att sjösätta mini-arkar som symboliskt seglar ut från Gazaremsans stränder, mot den omvärld som blockaden separerar dem från. Fram till dessa kommer en stödkampanj att drivas bland Gazas arks stödorganisationer inom Freedom Flotilla Colaition, däribland Ship to Gaza Sverige. 


Mini-Arkarna är 40 cm långa modellbåtar i trä som symboliserar fartyget Gazas ark som just nu håller på att byggas om för att under våren kunna bryta blockaden inifrån lastad med palestinska exportprodukter.
   Syftet är att aktionen skall fästa världens blickar på den hårdnade blockaden, och på exportaktionen Gazas ark. Men den skall också uppmärksamma situationen för barnen i Gaza vars uppväxt och framtidshopp sedan mer än sju år hämmas av den illegala och inhumana blockaden.
   För att bidra till såväl denna aktion som till vårens blockadbrytaraktion så kan sympatisörer världen över sponsra en hel mini-ark för 50 dollar en andel för 25 dollar. Det kan man göra via Gazas arks hemsida.

Inga kommentarer: