2014-05-15

Samtal om de palestinska flyktingarnas situation!

Söndagen den 18 maj kl 15-17 på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B, Malmö.
Talare
Catharina Hempel Kipp, f.d. generalkonsul i Jerusalem och f.d. ambassadör i Syrien och Libanon, har också arbetat med bl.a. den s.k. israelisk-palestinska fredsprocessen, Libanon, Syrien och mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv.
Helen Rask, frilansjournalist, som de senaste 15 åren arbetat med flyktingar i Mellanöstern bland annat för UNRWA i Gaza och på Västbanken, för UNHCR i Syrien och Sudan, samt varit chef för Sidas enhet för Mellanöstern och Nordafrika i Stockholm.
Bakgrund
Det pågår en flyktingkatastrof i Mellanöstern. Bland dessa flyktingar finns en grupp som varit på flykt sedan slutet av 1947, då FN föreslog att Palestina skulle delas. Över 700000, ca 75 % av palestinierna tvingades på flykt. När Israel ockuperade Västbanken och Gaza 1967 blev många flyktingar en andra gång. I dag lever majoriteten palestinier utanför Palestina i flyktingläger i Mellanöstern och i övriga världen. En mindre del finns i läger på Västbanken, i Gaza och Östra Jerusalem. 
   De palestinska flyktingarna har drabbats hårt av de konflikter som utspelar sig i Mellanöstern, t.ex. under kriget i Irak 2000-talet, invasionen av Kuweit 1990, massakern i Sabra och Shatila i Libanon 1982, Svarta September i Jordanien 1970-71 och nu senast i Syrien, särskilt i flyktinglägret Yarmouk i Damaskus där människor svultit ihjäl.
   FN:s beslut från december 1948 (resolution 194) om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation är en av frågorna i fredsprocessen mellan palestinierna och den israeliska regeringen.
Arrangörer: Palestinanätverket i Malmö och Palestinagruppen i Lund i samarbete med ABF Malmö

Inga kommentarer: