2015-05-07

Hjärup till Lund – Burlöv till Malmö av Gunnar Stensson

Redan när jag läste kulturgeografi vid Sölvegatan 1969 fick jag veta att kommungränser och andra administrativa gränser i Lundatrakten var feldragna.
   Hjärup borde till exempel höra till Lund, inte till Staffanstorp. Televerkets gränsdragning mellan Lund och Malmö var lika galen. Folk som bodde i Flackarp hade 040-nummer, folk i Klostergården 046. Att ringa till Flackarp var rikssamtal. Dyrt.
   En av kulturgeografins huvuduppgifter är att se till att gränser anpassas efter sociala och ekonomiska nätverk som skolor, sjukhus, arbete, fritid och kultur.
   Andreas Ekström föreslog i Sydsvenskan för ett par veckor sedan att kommungränserna borde ritas om. Bland annat borde Hjärup föras från Staffanstorp till Lund. Vilket många Hjärupsbor också önskar.
   Klostergårdens byalag upptäckte den problematiska gränsdragningen när vi började engagera oss för Flackarps mölla som, trots att den ligger på gångavstånd från Klostergården, hör till Staffanstorp.
   Reportagen om våra planer beträffande möllan placerade Sydsvenskan på Staffanstorpssidan och de blev därför okända för flertalet lundabor som läser en annan sida.
   Nå, nu har Flackarps invånare bildat en förening för sin mölla vilket gjort våra ansträngningar överflödiga. Utmärkt! Vi hade knappast de resurser som krävdes för att ta ansvar för den, i synnerhet med tanke på det administrativa krånglet.
   Nu ska vi tillsammans med Flackarps mölleförening arbeta för att göra möllan känd för lundaborna som det fascinerande kulturminnesmärke den är.

Örestad
Andreas Ekström perspektiv är förstås betydligt mer storslaget än Klostergårdens byalags.
Han återuppväcker den gamla Örestadsvisionen, åtminstone till en del: en sammanslagning av Lund och Malmö.
   När jag 1970 började undervisa i Heleneholmsskolan utrustades jag med ett påkostat ljudbildband som skildrade den påbörjade utvecklingen mot ett mäktigt Örestad, som omfattade Malmö, Lund, Helsingborg, Helsingör och Köpenhamn. Det fanns ingen bro på den tiden, men i framtidens Örestad skulle det finnas flera. Varven i Malmö var världsledande, vi gjorde studiebesök där. ”Om man placerade Lunds domkyrka i lastrummet skulle bara toppen av kyrktornen synas.”
   Vi gjorde en del skolresor för att studera det framväxande Örestad. Kul!
   Så kom varvskrisen och depressionen och Malmö blev ännu en gång stukat av historien, precis som 1914. De mer än tjugofem år jag undervisade där var staden i kris. Till slut kom bron och Västra hamnen.
   Nu dyker alltså visionen upp igen. Jag är djupt involverad: En av mina döttrar bor med sin familj i Hjärup, en annan i Burlöv och dessutom har jag vuxna barnbarn i Helsingborg, Lund och Malmö samt en svåger från Köpenhamn.
   Det är kulturgeografiska fakta.

Inga kommentarer: