2015-10-22

Räntebidraget är absurt av Sven-Hugo Mattsson

Jag tror att räntebidraget infördes någon gång på 20-talet. Argumentet var väl att även de med låga inkomster skulle ha råd att köpa sin bostad. Då var det kanske rätt, idag är räntebidraget fel. Sydsvenskan visar i en artikel i måndags hur räntebidraget slår i olika Skånska kommuner. En genomsnittlig Vellingebo får 11 000 i bidrag. Den som bor i Östra Göinge får ”bara” knappt 3 000 i bidrag. En Vellingebo får i snitt nära 4 ggr mer i bidrag, jämfört med Östra Göinge. Lägg till detta att det finns skillnader inom kommunerna. Det är de rikaste som tar hand om större delen av bidraget.
 

Bilden är lånad från Aftonbladet
 
En annan absurditet är att det här bidraget bara är åtkomligt för de rikaste, de som beviljas lån. För att få barnbidrag måste du ha barn. För att få socialbidrag måste du vara utblottad. Du måste väl tom sälja din bil om du har? För att få bostadstillägg, som bara går till pensionärer skall du ha så låg pension att du inte kan överleva utan bidrag. Dessa bidrag är klart reglerade, så inte räntebidraget. Du går till banken och får låna, i dagens läge generöst. Sen behöver du inte ens ansöka om räntebidrag, det löser sig automatiskt. Samma gäller för RUT- och ROT-bidragen, samt bilbidrag. Du bestämmer, i stort sett, hur mycket du vill ha av dessa bidrag och rekvirerar från staten. I sanning en upp och nervänd ordning.

Gökunge
När statsbudgeten läggs vet man, på miljonen när, hur mycket man behöver reservera för barnbidrag, bostadstillägg, garantipension med flera statliga bidrag. Men hur mycket man skall reservera i räntebidrag är en gissning. Hur mycket kommer människor att rekvirera, hur hög blir räntan?

Debatten
Jag hör just nu i radion en debatt om räntebidraget. Radion (SR) tar upp är hur fattiga familjer med lån kommer att klara sig om räntebidraget tas bort. 65 000 hushåll är beroende av räntebidragen för att inte gå under fattigdomsgränsen. En konstig debatt. Debatten förs som om räntebidraget skulle tas bort med en gång, det är fortfarande en majoritet emot i riksdagen. Debatten förs som om det finns något parti som skulle besluta om räntebidragets borttagande utan att kompensera just dessa hushåll och många andra hushåll som befinner sig i en utsatt situation. Inte ens någon i Alliansen skulle göra detta.
 
Ett förslag
Med de 27 miljarder, storleken på subventionen, skulle man kunna göra mycket bra. En del till kommunerna för att förstärka välfärden. En del för att höja upp garantipensionen och bostadstillägget. Så en del till att höja upp grundavdraget. Man skulle få ett mer jämställt och jämlikt samhälle och därtill en bättre välfärd. Bara genom att ta bort osunda subventioner till de rikaste.

Inga kommentarer: