2015-11-12

Använd f d Historiska institutionen till flyktingboende!
av Gunnar Stensson

Före detta Historiska institutionen ligger mitt i gamla Lund i ett kvarter som vetter mot Stora Tomegatan mellan Magle Stora och Lilla Kyrkogata. Den fyrkantiga byggnaden upptar hela kvarterets bredd och omsluter en inre gård. Den är helt tom, frånsett en mindre del på nedre botten som fungerar som kontor för universitetet.
   I våras föreslogs att byggnaden skulle bli Lunds nya kulturhus. Den har tillgång till föreläsningssalar och rum i olika storlekar och ligger centralt, nära stadsteatern, ABF, domkyrkan, stadshallen och Kino. Den kringbyggda gården öppnar många möjligheter för musik, teater och kaféverksamhet. Ett verkligt Kulturhus.
   Eftersom kommunen skjutit upp detta på obestämd framtid står huset tomt!

Använd huset till flyktingboende!
De närmaste åren är behovet av flyktingbostäder oändligt. Ett par hundra flyktingar skulle kunna få ett anständigt boende där. För att så småningom utvecklas till riktiga lundabor. Kalla det gärna Lunds Kulturhus.
Gunnar Stensson

PS. Vår sparsamma kommun lägger ner Stenkrossen, men det säger man inte. I stället säger man att stadshallen blir Lunds nya kulturhus. Delar av Stenkrossens verksamhet flyttas till foajén på gatuplanet i stadshallen. Där finns inte plats för så mycket kultur, men det ökade öppethållandet ger lundaborna bättre tillgång till stadshallens utmärkta toaletter.

Inga kommentarer: