2015-12-03

Musik i Helgeandskyrkan

Lördagsmusik
5 dec kl 15 och 17
Piano- och stråksalongen

Advents- och julkonsert
Söndag 6 dec kl 15
Malmö kammarkör
Dan-Olof Stenlund, dirigent

Inga kommentarer: