2016-08-25

I det postdemokratiska samhället

Crouch förklarar drivkrafterna bakom det postdemokratiska samhället bland annat med den enorma koncentrationen av makt och rikedom till de multinationella företagen, som kan utöva politiskt inflytande utan att egentligen delta i den demokratiska processen och med mycket goda förutsättningar att styra den allmänna opinionen om så krävs skriver
Kjell Östberg (Marknad, medier och marketing i stället för massrörelser, Aftonbladet 18/6).
 
Sven-Eric Liedman gör en liknande iakttagelse i sin stora biografi över Karl Marx:
 ”Också i 2010-talets värld är det bankerna, börskungarna och deras likar som har den yttersta makten... Vi lever i en reviderad juli-monarki.” (s. 329).

Inga kommentarer: