2018-03-01

Händer i Lund

Digitala medier och demokrati
Var femte över 65 saknar digital teknik: Är det ett problem? Digitaliseringen i samhället drivs på för att effektivisera verksamheter och öka servicen till allmänheten. Men minst 20 % av Sveriges befolkning saknar helt apparater som gör internetanvändning möjlig. För dessa är livet som före datorn och internet. Vilka konsekvenser får det? Tobias Olsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap.
Tid2018-03-06 18:00
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården

Gröna finanser och lokala valutor
För att komma till rätta med koldioxidutsläpp, miljöförstöring och klimatförändring krävs att ekonomin förändras. Hur kan det finansiella systemet bidra till en sådan ”grön” omvandling? Vilken roll kan lokala valutor spela i en sådan transformation? Och vilka exempel finns det historiskt och i nutid, både i Sverige och omvärlden?
Föreläsning och diskussion med Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap vid Copenhagen Business School och Anders Ögren, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.
Tid2018-03-07 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Inga kommentarer: