2018-12-06

Noterat

Världen styrs av marknadskrafter. 
Alan Greenspan, ordförande för USAs centralbank 1987-2006.

Ekonomisk frihet kan bli ett hot mot både sanning, demokrati och andra liberala värden, om den får växa fritt.
Per Molander, SDS 1/12

Vänsterpartiet är det största hotet mot de marknadskrafter som västerländsk politik till viss del har låtit överordna demokratin. 
Jenny Maria Nilsson, SDS 1/12

Enligt Rosling skulle allt ordna sig genom att människor fick högre levnadsstandard. Frågan var bara hur det skulle ske. Begränsade naturresurser äts upp av en alltför snabb befolkningstillväxt. Till det ska läggas de svårigheter som ett allt varmare klimat medför.
Inge Gerremo, SLU Global. SDS 1/12

Migrationspolitik.
Anna Kinberg Batra: Om man inte får vara vara i Sverige ska man avvisas.
Stefan Löfven: Om man får avslag måste man åka hem.
Frågan som kräver svar är: Exakt hur illa ska staten få behandla en människa för att uppnå era mål?
Ida Ölmedal, SDS 1/12

Inga kommentarer: