2020-01-23

Veckan i riksdagen: Kärnkraft, terrorism och nordisk vänsterparti-träff av Hanna Gunnarsson

Nu har det gått en vecka sedan Jonas Sjöstedt berättade för medlemmarna att han inte kommer ställa upp till omval på kongressen i maj. Det var ett besked som gjorde mig lite ledsen, och stämningen i riksdagsgruppen var lite dämpad dagarna efter beskedet. Det är otroligt fint att se att så många medlemmar, väljare, andra politiker och journalister har uttryckt hur mycket de tycker om Jonas. Vi har alla såklart såklart full förståelse för att Jonas väljer att kliva av politiken och flytta till familjen som nu bor i Vietnam. Jonas har lett vårt parti på ett otroligt bra sätt de senaste åtta åren, vi har utvecklat vår politik och vår kommunikation, nya medlemmar har strömmat in och vi har nått väljarstöd som är bland partiets högsta någonsin. Det är stora skor som nu ska fyllas av en annan partikamrat.

I veckan har riksdagen fattat två ganska stora beslut, som båda har gått i rätt riktning ur vänsterpartiets synvinkel. I båda fallen vann S, V, Mp och C omröstningar som vi ska vinna i riksdagen, med en enda rösts majoritet som denna konstellation har mot borgarna och Sd. Det var kvittningsförbud i omröstningen igår onsdag, vilket betyder att alla måste vara på plats. Endast två personer var borta, till skillnad från en vanlig omröstning då upp emot 40 ledamöter är “utkvittade” för resor eller liknande. Omröstningen handlade om att inte stänga Ringhals två reaktorer (M, Kd, L, Sd ville tvinga Vattenfall att ha dessa igång) och att inte kriminalisera medlemskap i terroristorganisation. I det första, om kärnkraften, är Vänsterpartiets linje tydlig sedan gammalt. I den andra, om terroristorganistioner, anser Vänsterpartiet att både samröre med och medlemskap/ deltagande inte bör kriminaliseras, eftersom vi anser att gränsdragningen är svår och den grundlagsstadgade föreningsfriheten är så viktigt. Detta är såklart svåra frågor, men vi menar att vi redan har lagstiftning som kan användas bättre, utredningar måste göras snabbare och bevis samlas in, men att vi såklart måste satsa på förebyggande verksamhet mot brott. Läs Vänsterpartiets motion i frågan här.

I övrigt har det ju varit en mycket bra vecka i och med att vi, tillsammans med M och Kd, har fått igenom 7,5 miljarder till välfärden! Vi pressade först regeringen att ge 5 miljarder och sedan förhandlade Ulla Andersson fram ytterligare 2,5 miljarder med M och Kd. Detta är ett ovanligt samarbete, men det parlamentariska läget i riksdagen är ju ovanligt… Vi gör allt vi kan för just mer resurser till välfärden. Nu gäller det att kommuner och regioner använder pengarna till det som de är avsedda för: Skolan, äldreomsorgen, sjukvården och det sociala arbetet.

På försvarsområdet (mitt politikområde) har det den senaste tiden varit hektiskt. I mitten av januari var det den stora konferensen Folk- och Försvar i Sälen, tre mycket innehållsrika och bra dagar. Och just nu håller partierna och minister på att försöka lösa lite “strul” som har uppstått i försvarsbudgeten. Jag har även hunnit med ett studiebesök i Östersund.
 
 
Under helgen som kommer åker hela Vänsterpartiets riksdagsgrupp till Oslo för att träffa våra nordiska systerpartier från Norge, Finland, Danmark, Island och kanske även Färöarna. Det ska bli väldigt intressant och roligt, våra nordiska partier är ju väldigt lika och arbetar med samma frågor. Extra roligt just nu att Vänstern har statsministerposten i Danmark och utbildningsministerposten i Finland, medan vi i andra länder är i opposition. Vi har många erfarenheter att utbyta och diskutera. 

Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot (v)           

Inga kommentarer: