2020-06-11

Tankar i kråkans tid av Ulf Nymark


Det latinska ordet corona som betyder ”krans”, ”krona” med mera kommer i sin tur från det grekiska ordet korone som egentligen betyder ”kråka”, ”krökt utsprång (som liknar kråknäbb)”. Detta enligt NE.
Pandemin kräver nytt IT-system i Lunds kommun?
Kvintetten som styr Lund anser att corona-pandemin kräver nytt IT-system. Sannolikt är det så. Men även om ett sådant system brådskar så borde väl ett beslut vila på ett gediget beslutsunderlag med redovisning av olika alternativa system. Icke så. Glatt (?) förväntar kvintetten att kommunen ska införa Microsofts ”nya framtidsorienterade IT-miljö” (M365 och Teams) utan något egentligt beslutsunderlag. Inga alternativ, ingen utvärdering av systemet fanns på styrelsens bord när beslutet skulle tas onsdag i denna vecka. Notan slutar på 4 miljoner kronor för utveckling och etablering. Hur stor driftskostnaden blir framgår inte tydligt. Men bara förvaltningen av systemet går på 2,4 miljoner per år. Känns inte särskilt betryggande att systemet anses vara ”framtidsorienterat”. Hade varit märkligt om systemet varit orienterat bakåt i tiden. Det är ännu för mej oklart hur kommunstyrelsens beslut blev i denna fråga.

Lunds partier visar i de flesta fall respekt för FHM:s rekommendationer
Lunds politiska partier visar i allmänhet respekt för folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta visas genom att partierna gått med på att under vårens möten reducera antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Det är ju ett demokratiskt underskott av stora mått som det förhoppningsvis går att komma ifrån i höst. Det måste finnas ett system för att kunna genomföra fullmäktige på distans. Respekten för restriktionerna under pandemin är dock inte hundraprocentig. Ett (och kanske också annat?) parti skickar riskgruppen 70+ att tjänstgöra i fullmäktige. Nog borde väl de förtroendevalda – oavsett partifärg – föregå med gott exempel?

Översta steget – ett litet men viktigt projekt försenas
I Renhållningsverkets regi pågår ett litet (600 000:- kr) men viktigt projekt. Det kallas ”Översta steget”. Projektet syfte är att vägleda kommunens förvaltningar att på ett strukturerat sätt arbeta för att minska sitt avfall. Inte bara matavfall, inte bara förpackningar utan all typ av avfall. (Projektet har fått sitt namn efter det översta trappsteget på den s k avfallstrappan.) Högst upp och därmed bästa steget i trappan är att förebygga och minska avfallet. Nerför trappan följer sedan i tur och ordning: återanvända, återvinna, förbränna och längst ner deponi.) Projektet kan inte arbeta för full maskin eftersom detta fordrar många mänskliga möten och sammankomster. Borgarna fördröjde projektets start och i det budgetförslag som ni ligger för kommunen vill de stoppa projektet. Detta nedskärningsförslag från kvintetten är bara ett av många exempel på den avlövning av Lunds miljöpolitik som de borgerliga, med stöd av SD, driver.

Nytt bostadspolitiskt program
Kråkans tidevarv lägger dock inte hinder i vägen för att kommunen ska ta fram ett nytt bostadspolitiskt program och en utbyggnadsplan för bostäder. Kommunstyrelsen antog i veckan direktiv för programarbetet. En punkt som garanterat vållar politiskt strid: den styrande kvintetten vill dramatiskt sänka ambitionsnivån för bostadsbyggandet. Nuvarande målnivå beslutades under förra mandatperioden. Målet är 1200 nya bostäder per år i genomsnitt. Nu vill kvintetten skära ner målet med en tredjedel till enbart 800 nya bostäder per år! Motivet för detta är oklart. Hur som helst beror det i varje fall inte på att kön av bostadssökande har minskat, eller att behovet av bostäder av sociala har blivit mindre överhängande.

Inga kommentarer: