2020-10-08

Rapport från riksdagen: Lugnet efter stormen - eller? av Hanna Gunnarsson

 Det har varit en lugn vecka i riksdagen, utan voteringar och med väldigt få utskottsmöten. På tisdagseftermiddagen slutade den allmänna motionstiden, och totalt lämnades 92 motioner in från Vänsterpartiet, varav 24 budgetmotioner (en budgetmotion för varje utgiftsområde i statsbudgeten). Två motioner skrevs tillsammans med andra partier, en om utlämningsavtalet med Hong Kong och en om att införa republik (årlig motion!). I Vänsterpartiets skriver vi bara kollektiva motioner, som hela partiet står bakom, och inte enskilda motioner av bara en ledamot. Det är viktigt för oss att den politik som vi driver i riksdagen är förankrad i hela partiets politik och inte bara är en ledamots egna åsikter. Därför lägger vi ner mycket tid på våra motioner, de läses av flera ledamöter innan de lämnas in. En lista på alla vänsterpartiets motioner finns här, (alla motioner som inleds med “UO” är budgetmotioner).

 


 

Nu har vi också lämnat in vårt budgetförslag i riksdagen. Det här året fick budgeten rubriken “Vägen ut ur krisen- en plan för jämlikhet och grön omställning”, vilket tydligt säger vad det handlar om. Den kris som pandemin har orsakat är inte slut än, men vi börjar kanske se vägen ut ur den, och vi vet att det krävs rödgrön politik som satsar på jämlikhet och grön omställning. Budgeten är lång, men väldigt välskriven och med tydliga rubriker. Läs gärna det som du är extra intresserad av och titta på presskonferensen som Ulla Andersson höll. Budgeten finns här, och presskonferensen här.
 


 

Men även om det känns lugnt i riksdagen precis just nu vet vi att vi har en storm framför oss: Försämringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd. Vänsterpartiet fortsätter sätta press på regeringen och socialdemokraterna, vi står på fackföreningarnas sida och kräver att förslagen om försämringarna av LAS ska dras tillbaka. Detta är nog mandatperiodens viktigaste fråga och Vänsterpartiet är beredda att ta strid för trygga och säkra anställningar, detta är ju en av samhällets grundbultar. Läs gärna den senaste debattartikeln i frågan, i tidningen Arbetet.
   Själv försöker jag göra så många studiebesök hos försvarsmakten och länsstyrelser (som har ansvar för totalförsvarets uppbyggnad) som möjligt nu under hösten. Jag har nyligen varit i Visby, denna vecka besöker jag Halmstad, senare blir det Umeå och kanske några orter till i norra Sverige. 
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund 

Inga kommentarer: