2009-02-19

Från sjukbädden av Lucifer

Här i spalten är vi aldrig främmande för att hjälpa och ge goda råd utifrån våra egna erfarenheter. Den här gången vänder vi oss till alla hypokondriker samt till alla dem som med anledningen av årstiden m.m. är utsatta för en svår förkylning.
Vad det då gäller är att inte snyta sig på traditionellt sätt, dvs med bägge näsborrarna samtidigt. Då är det nämligen så att en kraftig fräsning tvingar upp snoret i de bakre små håligheterna, bihålorna, som finns i innanför näsan. Nu har dr Hendley vid Virginiauniversitetet kunnat påvis att när man snyter sig med kraft så skickas bakterier och virus upp i sinushåligheterna med en kraft som är likvärdig med det diastoliska blodtrycket. Det är visserligen inte fullt belagt att det leder till sinuit, bihåleinflammation, men bra kan det ju inte vara. Att hosta och nysa ger däremot inte upphov till liknande problem
Det rätta sättet att snyta sig, meddelas det, är att ta en näsborre i taget och därutöver använda sig av näsdroppar.

Inga kommentarer: