2009-02-19

Pressgrannar

Haaretz 18/2
”Säg nej till Lieberman”
Amerikanska judar till partierna Kadima och Likud
USA-rapport från Haaretz korrespondent Natasha Mozqovaya.
Två professorer i Massachusetts, Dennis Gaitsgory, matematiker från Harvard, och MIT professor Josh Tenenbaum riktar en uppmaning till Kadima och Likud med titeln ”Ingen regering med Lieberman”.
”Som Israels vänner och understödjare av israelisk demokrati säger vi: gör det inte!”
”Genom sitt politiska program och sin retorik hotar herr Lieberman det israeliska samhället med rashatets, demagogins och ultranationalismens mörker.”
”Vi minns bara alltför väl hur demokratier under det 20:e seklet togs över av antidemokratiska ledare som kommit till makten genom val.”
”Att ge herr Lieberman ett regeringsuppdrag skulle undergräva Israels grundvalar som demokratisk stat. Israel skulle förlora sin legitimitet i världens ögon. Till och med Israels vänner skulle finna det svårt – eller rentav omöjligt – att identifiera sig med och stöda en sådan stat.”
Den California-baserade ”Jewish Voice for Peace” uppmanar president Obama att förmå Israel att upphöra med blockaden av Gaza och inleda en dialog med Hamas.
”Pressa dem att upphöra med blockaden av Gaza så att människorna där kan få mat, medicin, drivmedel och annat nödvändigt.”
”Tala med alla, också med Hamas. Israels bortgångne utrikesminister Abba Eban sa: Man skapar fred genom att tala med sina fiender. Det är fortfarande sant. En majoritet av Amerikas judar stöder förhandlingar också med Israels ”värsta fiender”.

Haaretz 19/2
Alltid på äggets sida
Den japanske författaren Haruki Murakami erhöll Israels förnämsta litterära pris. I sitt tacktal sa han att många uppmanat honom att bojkotta priset, men att han valt att resa till Israel och ta emot det. Dock ville han framföra en personlig åsikt:
”I valet mellan en hög stark mur och ett ägg som kastas mot den kommer jag alltid att stå på äggets sida.”
(Översatt av Gunnar Stensson)

Inga kommentarer: