2009-04-29

Pressgrannar

Skånska Dagbladet anser den 24/4 att "USA bör åtala sina krigsförbrytare".
Det är självklart. Och det är bra att Skånskan skriver det självklara.
Ändå bäddar skribenten in förbrytelserna: de ansvariga ska ha skapat "ett legalt ramverk kring övergreppen", som kallas "de ifrågasatta metoderna", som ska ha utförts – "helt enligt reglerna".
Men något sådant finns inte: tortyr är tortyr är tortyr.
Presidenten och hans höga tjänstemän, som formulerade regler och ramverk, må bära det tyngsta ansvaret men ingen ska komma undan med att bara lyda order. Inte heller ska någon liten tortyrdräng offras för att rädda alla presidentens män.
Skånskans slutkläm är värd att citera i sin helhet:
"Det skulle, för att uttrycka sig milt, vara intressant om USA till slut tog itu med sina egna krigsförbrytare och inte bara jagade deras motsvarighet i andra länder."
Anders Davidson

Inga kommentarer: