2009-11-26

Den nya tomten (fritt efter Viktor Rydberg)

Snön lyser vit på taken
Endast tomten är vaken,
går till visthus och redskapshus
pillar upp alla låsen
Svinen lider i månens ljus,
grymtar i alla båsen
Där är en kultings döda kropp.
Stanken får tomten att kasta opp
Midvinternattens köld är hård
Ägarn sover i enslig gård
drömmer girigt om sin profit
Svinen vältrar i blod och skit.
GS

Inga kommentarer: