2010-03-18

Afghanistanmanifestation

Apropå lördagens Afghanistan-manifestation ”Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan!” på Mårtenstorget klockan 10.

Ian Buruma:
”Minska beroendet av USA”.

”Ett ändlöst krig mot talibanerna är inget europeiskt intresse.”
Socialdemokraterna i Nederländernas koalitionsregering orsakade nyligen en regeringskris genom att kräva att den nederländska truppstyrkan i Afghanistan tas hem.
En del av orsaken till beslutet var Nederländernas erfarenhet från kriget i Bosnien under 1990-talet, då landet fick ta på sig skammen för massakern i Srebrenica. Lätt beväpnade nederländska soldater befann sig då på plats men fick inte det stöd som var nödvändigt. ”Världen såg på medan olyckliga nederländska soldater tillät Mladics tungt beväpnade serber att massakrera 8000 bosniska män och pojkar.”
Buruma hävdar att européerna inte kan fortsätta att delta i militära äventyr som satts igång av USA. Han skriver: ”Demokratiska länder kan inte riskera sina soldaters liv utan medborgarnas stöd. Den enda lösningen är att Europa minskar sitt beroende av USA och i stället tar större ansvar för sin egen säkerhet.”
Detta kan inte åstadkommas på nationell nivå. Inget europeiskt land är starkt nog. Men utan en gemensam regering kan det inte finnas någon gemensam försvarspolitik.”
Buruma drar slutsatsen att ”vilka Europas intressen än är så är det osannolikt att de tas bäst tillvara genom ett till synes ändlöst krig mot talibanerna.”
Sydsvenskan 14/3

Inga kommentarer: