2010-06-17

Pensionsdebatten av Sven-Hugo Mattsson

Det finns ett stort problem, i nuläget, med vårt allmänna pensionssystem, det är inte jämställt. Detta diskuteras nästan inte alls. Man kan dela upp problemet två. Dels att vi har alldeles för låga pensioner. Det är främst kvinnor som har låga pensioner, kvinnor som inte deltagit i arbetslivet i någon högre grad. Att höja upp dessa pensioner så att den lägsta pensionen, garantipensionen till 10.000 kr i månaden mot ca 7.500 nu är faktiskt ekonomiskt fullt möjligt. Det torde kosta oss mindre än 10 miljarder och är delvis självfinansierande. Jämför detta med att alliansen har sänkt skatter med uppemot 100 miljarder under mandatperioden. Jag är själv besviken över att de rödgröna riksdagspartierna inte lägger pengar på att antingen höja garantipensionen eller höja grundavdraget i dessa inkomstlägen.
Det andra problemet är att inte ens kvinnor som varit med i arbetslivet, under lång period, når upp till männens pensioner. Det beror så klart på att kvinnor tar största ansvaret för barnen. Just detta att kvinnor tar huvuddelen av ansvaret för barn och därmed får lägre pension är paradoxallt. Det är ju barnen som är garanten för att vi skall få pensioner över huvudtaget. Hur vi skall lösa den här problematiken är svårt, men det borde åtminstone diskuteras. Det enskilt bästa förslaget är att se till att män tar sin del av föräldraledigheten. Förslaget att män erbjuds minst fyra månaders föräldraledighet är bra, det är ett positivt och framsynt. Varför man kallar detta generösa erbjudande att kvotera är för mig konstigt.

Männen
Jag skriver detta därför att det finns förslag i Lund att de som är över 65 år skall få åka gratis buss, under vissa tider, i stadstrafiken. Det är Kristdemokraterna som föreslår detta, ett parti som har infört en särskild pensionärsskatt. Förslaget är populistiskt för att få bort diskussionen om den orättvisa pensionärsskatten. KD har också varit med om att höja busstaxan taxan från 10 till 17 kronor. Att lägga ett förslag om gratis bussresor beror säkert på att det i samhället finns en syn att det är ”synd” om pensionärer, i allmänhet. Så är det inte! Förutom de problem jag tar upp ovan har de flesta bra pensioner. Låt oss se på statistiken!
2004, jag har tyvärr inte nyare siffror men relativiteten finns där, hade en man över 65 år i Lund, i genomsnitt, en inkomst på 20.000:- per månad. Skall verkligen denna grupp få subventioner på busstrafiken i Lund? Den statistik jag har skiljer på olika åldersgrupper och på kvinnor och män. Bland dessa grupper har män över 65 år näst högst inkomst. Det är bara män mellan 25-64 som har högre inkomst. Till och med kvinnor i åldersgruppen 25-64, har lägre inkomst än män över 65 år. Man skall också komma ihåg att en person över 65 år sällan har försörjningsplikt och knappast har utgifter för fackförenings- eller arbetslöshetsavgift. Man har generellt sett låga hyror, sällan lån och ofta värden i boendet. Jag vill påstå att män över 65 år är den grupp som har det ekonomiskt bäst.
Om vi skall subventionera någon grupp så är det möjligtvis pensionärer som har högst 10.000 i pension. Men jag värjer mig också mot detta. Höj, som föreslagits, de lägsta pensionerna och ta bort den särskilda pensionärsskatten så slipper någon stå med mössan i hand.

Ett problem till
Det finns faktiskt ett problem till i vårt allmänna pensionssystem. Om vi fortsätter att bli allt äldre, och det får vi hoppas, så kommer pensionerna, räknat som del av slutlön, bli allt för låga. När vi beräknas bli 85 år, i snitt, mot runt 81 nu, så kommer den allmänna pensionen att sjunka till runt eller till och med under 40 %. Det är inte bra i ett allmänt pensionssystem. Tyvärr hör jag bara gnäll om den här problematiken, aldrig hur vi skall lösa det! Lösningen är enkel! Vi måste höja avgifterna och det är faktiskt enda rimliga lösningen!

Inga kommentarer: