2010-11-11

Anti-Greider av Gr

Förra veckan skrev sign. Lucifer, apropå Afghanistan och Vänsterpartiet, att han för en gångs skull inte höll med Göran Greider. Nu har jag motsvarande bekännelse att göra.
   Det handlar förstås om GG:s korta ledare i onsdags där han kritiserade utbildningsminister Björklunds utspel om geografiundervisningen. Björklund vill ha en återgång till namnkunskap, som gärna pluggas in med hjälp av blindkartor, medan GG förespråkar kunskap om exempelvis globala rörelser av människor och varor.
   Detsamma säger visserligen ett antal geografiprofessorer som i dagens Svenska Dagbladet också kritiserar Björklund, men det hjälper inte. Likaväl som jag menar att man i huvudet bör ha inpräglat att 7 x 6 = 42, för den händelse att man inte har mobilen till hands, tycker jag att man på ungefär bör veta var Benin, Nice, Savolax, Lycksele eller Löberöd ligger. Även ens gps kan strejka en dag.
   Jag känner kommunalt förtroendevalda som inte kan peka ut byarna Lyngby och Västra Hoby på en blindkarta över Lund. Det gör dem till en smula sämre kommunalpolitiker.

Inga kommentarer: