2011-10-20

Ett förbisett perspektiv av Gunnar Stensson

Från många håll krävs utrikesminister Carl Bildts avgång på grund av hans engagemang i Lundin Oil, i vars styrelse han satt 2000 till 2006. 2005, medan han satt i Lundin Oils styrelse, förbereddes engagemanget i Etiopien. 2006 togs beslutet om oljeprospektering.
   Utredningar pågår beträffande det svenska oljebolagets inblandning i krigsförbrytelser och andra övergrepp i Sudan, Kongo och nu senast i Ogaden-provinsen i Etiopien.
   Rättegången mot de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, som gripits i Ogaden efter att illegalt ha tagit sig dit för att undersöka det svenskägda företagets agerande, riktar ett skarpt strälkastarljus mot Carl Bildt.
   Han har uttalat att UD avrådde de två journalisterna från att besöka området och att deras initiativ är olämpligt.  Men de är alltså där för att granska brott mot de mänskliga rättigheterna i det område där Carl Bildt medverkade i ett beslut om oljeprospektering.
   Hans  yttranden är kanske inte mycket värre än Juholts naiva kommentar att i Etiopien gäller Etiopiens lagar, men till skillnad från Juholt har Bildt ekonomiska intressen i Ogaden samtidigt som han företräder den svenska staten.
   Bildt anklagas för passivitet i hanteringen av  Johan Perssons och Martin Schibbyes situation, på samma sätt som när det gäller Dawit Isaac. Blir de två journalisterna fällda för terrorism i rättegången i Addis Abeba kommer kraven på Carl Bildts avgång att intensifieras.
   Ett förbisett perspektiv är möjligheten att den etiopiske diktatorn Meles Zenawi och utrikesminister Carl Bildt kommer till  insikt om deras gemensamma intresse av att den fortsatta oljeprospekteringen i Ogaden får ske utan insyn skulle skadas av en fällande dom.
   Så länge de båda journalisterna befinner sig i etiopiskt fängelse kommer världens blickar vara riktade mot Etiopien – och mot oljeprospekteringen.
   Det är därför inte uteslutet att Bildt och Zenawi enas om en gemensam linje som går ut på att diskret frige de båda journalisterna för att bilägga den mediestorm – svensk och internationell – som hotar deras gemensamma projekt.
   En sådan utgång skulle rentav kunna stärka Carl Bildts ställning i Sverige. Framgången skulle tysta kritiken mot honom.
   Mot detta kan invändas att tiden kanske löpt ut för en frigivning av de båda journalisterna. Ur Zenawis synvinkel är skadan redan skedd. När rättegången inleddes den 18 oktober var ambassadörer från ett tjog viktiga länder närvarande. Meles Zenawi kan känna sig tvingad att prioritera sin och Etiopiens prestige.
   Men skulle Etiopien välja att frige de båda journalisterna, är det viktigt att uppmärksamheten även i framtiden riktas mot Lundin Oil. Pågående utredningar om bolagets verksamhet i Sudan och Kongo måste slutföras och det som pågår i Ogaden måste granskas.
   Kritiken får inte tystna. Carl Bildt bör lämna uppdraget som utrikesminister.

Inga kommentarer: