2011-12-15

Newt Gingrich och påhittade folk av Ulf Nymark

Newton Leroy "Newt" Gingrich, möjlig kandidat för republikanerna i nästa års presidentval i USA, har för omvärlden kungjort sina åsikter om det palestinska folket. Eller rättare sagt: han hävdar att palestinierna inte finns, de är ett ”påhittat” folk.  ”Det är i själva verket ett arabiskt folk”, säger han. Historielärare Gingrich (jo, han lär ha studerat och undervisat i historia!) påpekar också att det aldrig har funnits något Palestina som stat. Palestina ”var en del av det ottomanska riket”. Och att palestinierna skulle få en egen stat kan det för Gingrichs del inte vara tal om. De har ju haft ”chans att ge sig av till så många ställen”.

Lösryckta fakta
Visst, Gingrich har rätt så långt som att det aldrig funnits en självständig stat med namnet Palestina. Och, visst är palestinierna ett arabiskt folk. Men att utifrån dessa från sitt sammanhang lösryckta fakta förneka existensen av ett palestinskt folk är naturligtvis halsbrytande.
   Emellertid får Gingrich sätt att argumentera lika intressanta som dramatiska konsekvenser om det skulle tillämpas på andra folk och stater. Här exempel på detta.

Samma arabiska folk?

Om nu det faktum att palestinierna är ett arabiskt folk diskvalificerar dem för att bilda en egen stat gäller givetvis detsamma för alla de andra 21 medlemmar i Arabförbundet. Varför skulle t ex invånarna i de USA-allierade staterna Irak, Saudiarabien, Kuwait, Jordanien m fl utgöra egna, självständiga stater? De är ju samma arabiska folk!

Saknar existensberättigande
Större delen av den s k arabvärlden har varit delar av det ottomanska imperiet. Flera, ja många, av de nuvarande arabstaterna har inte existerat före ottomanska imperiets fall eller ens före andra världskrigets slut. Praktiskt taget alla stater i Mellersta österns skulle därmed, enligt Gingrichs sätt att betrakta historien, sakna existensberättigande.

Israel har inte funnits i historisk tid
Detta gäller också i högsta grad staten Israel. I historisk tid före 1948 har det inte existerat en israelisk stat. (I förhistorisk tid fanns en till ytan minimal stat vid namn Israel i detta område. Den upphörde att existera på 700-talet före vår tideräkning). Det som nu är staten Israel var, givetvis, också en del av det ottomanska riket. Alltså saknar, med den republikanske presidentkandidatens sätt att tänka, staten Israel existensberättigande.

Judarna – ett påhittat folk?
Israels rätt att existera kan också ifrågasättas, i enlighet med den gingrichska argumentationen, eftersom det är synnerligen diskutabelt om det verkligen finns ett judiskt folk. (Israel hävdar ju att det är en judisk stat). Före den sionistiska kolonisationen (som började på 1800-talet) av Palestina fanns några få tusen judar – förutom den arabiska majoritetsbefolkningen – i området. Den del av befolkningen i Israel som kallar sig judar (ca 20 procent av Israels befolkning är ju araber) har i själva verket invandrat från en rad väst- och östeuropeiska stater, liksom från afrikanska stater och från länder med en arabisk majoritetsbefolkning. Gingrich måste med sitt sätt att tänka rimligen komma fram till att judar är ett påhittat folk.

Andra ställen att ge sig av till …
Och varför skulle den befolkning som var spridd över större delen av världen och som betraktade sig som judar nödvändigt- vis ha en egen stat? Det fanns ju så många andra ställen att ge sig av till …
   Gingrichs resonemang ger som synes förfärande konsekvenser om de skulle tas för gott. Nu kommer naturligtvis Gingrich inte att argumentera så när det gäller andra folk. Hans uttalanden är bara ett i raden av alltför frekventa och utbredda försök från Väst att försvara den krigiskt imperialistiska israeliska staten, osynliggöra det förtryckta palestinska folket och förvägra dem sin rätt till egen stat. En rätt som har ett grundmurat stöd i FN:s ställningstaganden.
   Må världens folk förskonas från att få en gingrichs som president i Amerikas Förenta Stater.

PS. Frågan är naturligtvis också om USA:s invånare utgör ett folk. Det är ju i allt väsentligt ett hopkok av invandrare från en rad olika europeiska, afrikanska, asiatiska, och latinamerikanske länder. Nog måste detta vara ett påhittat folk? Och varför ska de ha en egen stat: historiskt sett fanns det före slutet av 1700-talet inte någon stat med namnet USA.  Möjligen kan ursprungsbefolkningen i Nordamerika, de av kolonisatörerna nästan utrotade indianerna, göra anspråk på att få bilda en egen stat på det territorium som nu utgörs av staten USA. DS

Inga kommentarer: