2012-03-29

En dag om vänsterns syn på tillväxt

Erik Hegelund, Lina Hjort och Francisco Contreras.
   Tid Lördag 14/4 kl 9.30-16
   Plats Kvarnby Folkhögskola - Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö
   10-11 Erik Hegelund om synen på tillväxt kopplad till jobb, välfärd,  jämlikhet och miljö. Erik Hegelund är nationalekonom och aktiv i föreningen Vänsterekonomerna. För Vänsterpartiet har han bl a skrivit "Koppla alla våra förslag  till jobben", en delrapport i framtidskommissionens slutrapport till partikongressen 2012.
   11-12 Lina Hjort om synen på tillväxt kopplad till jobb, välfärd,  jämlikhet och miljö. Lina Hjort är jurist och miljöaktivist bl a aktiv i föreningen Klimataktion.
   12-13 Frågor, diskussion 
   13-14 Lunch
   14-16 Francisco Contreras: Tillväxt i nord - konsekvenserna för syd.  Francisco Contreras är ordförande i Latinamerikagrupperna och har suttit i Vänsterpartiets partistyrelse.
   Anmälan senast 6/4 på mail skane@vansterpartiet.se.

Inga kommentarer: