2012-03-29

Lagstifta om mindre skolklasser av Gunnar Stensson

Det är Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, som ställer kravet i Svenska Dagbladet 27/3.
   Tanken att låta alla elever gå i sammanhållen klass är rätt, skriver hon, men det förutsätter mindre grupper. En klass med 25 elever ger inte lärarna reell möjlighet att individualisera.
   Elevernas resultat är bättre i mindre klasser än i större, enligt en aktuell PISA-undersökning. Skillnaden blir bestående. Elever som gått i mindre grupper får högre lön när de kommer ut på arbetsmarknaden.
   Innan skolan kommunaliserades fanns det regler för högsta tillåtna klasstorlek. Metta Fjelkner kräver att det lagstiftas om delningstal i skollagen. Staten ska reglera elevantalet i klasserna, men det ska grunda sig i forskning och lärares beprövade erfarenhet.
   ”Det krävs ett tak på låt säga 20 elever i högstadieklassen för att grundskolan ska leva upp till ambitionen i riksdagsbeslutet 1962 att ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter.”
   Drömmen om en skola med nationellt likvärdiga kunskaper ska bestå och bli verklighet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett första steg mot mindre klasser är att Vänsterpartiet håller fast vid sin gamla köpslagan om skolan.

När Göran P som skolminister beredde vägen till statsministerposten genom att kommunalisera skolan köpte han machiavelliskt grundskolefacket genom att lova dem adjunktslön.

Sedan köpte han vpk genom att fråga vad de begärde för att stödja kommunaliseringsförslaget.
-Max 25 elever per klass, sa vpk.
-Topp, sa Persson, det har ni.

Så gick kommunaliseringen igenom riksdagen 1989, infört 1991, om jag minns rätt.

1991 vann borgarna under Bildt. När Ingvar kom tillbaka med stöd av vpk 1994 så hördes inte längre ett ljud från vpk om max 25 elever per klass. Intet har hörts sen dess.

Man ska inte vara långsint. I privatlivet. Det ska man däremot vara i politiken.

För att nå målet om max 20 elever som LR begär, kunde ju Vänsterpartiet börja med att skaka liv i sitt gamla löfte om max 25 elever. Det vore ju ändå en början på en restaurering av skolan.

Skolan är ändå grundbulten i välfärden, en välfärd som absolut inte är någon naturlag. Se bara alla länder i både väst och öst som går om oss i skolkunskaper!

Håkan Olsson
Torparbron