2012-03-01

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 9 mars kl 13.00
”Kommer inte kaffet snart?
En kvinna på Sankt Lars broderade frågan på en duk som finns att se på Medicinhistoriska museet.
   Monologen med samma namn återger några samtal som Karin Stensson hade med en god vän som då och då kunde drabbas av en psykos, som ledde till att hon blev omhändertagen på Sankt Lars. I monologen ger vännen i ord uttryck för upplevelser av ensamhet, gränslöshet, ångest, osäkerhet, sorg och skuld. Ibland distanserar hon sig genom humor. Men allt är inte negativt. I psykosen bearbetar hon svåra upplevelser i sitt liv. Psykosen innebär också en förhöjd livskänsla. Det kan utmynna i en upplevelse av försoning och tröst. På det sättet blir psykosen ett drama som leder till en sorts katharsis, rening. Det blir möjligt för henne att återvända till sitt vanliga liv med dess glädjeämnen och trygghet, krav och påfrestningar. Monologen utmynnar i en sorts vila, en befrielse, en vardag. Det svåra är ännu en gång genomlevt. Nu fortsätter livet…
   Karin Stensson har under många år arbetat med kultur och teater på psykiatrin i Sankt Lars. Hon bor på Klostergården och har medverkat i flera föreställningar på Atelierteatern i Göteborg och Lilla Teatern i Lund

Torsdagskväll 8 mars i Helgeand 19.00
Samtal med Lena Sjöstrand
Vad ska man ha kroppen till när man firar gudstjänst? Den här kvällen samtalar vi om kroppen i gudstjänsten. Vad är det som sker i och mellan våra kroppar när vi firar gudstjänst? Vad betyder rum, handlingar och närvaro för vår upplevelse? Måste allt vi gör med kroppen betyda något?
   Inleder gör Lena Sjöstrand som är kaplan i Domkyrkan och teologie doktor.
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

Inga kommentarer: