2012-06-14

Ett tack till Veckobladets redaktion! av Gunnar Stensson

För mig har det alltid varit skolåret som gällt. I juni är arbetet slutfört och kan utvärderas. I slutet av augusti drar det igång igen, gnisslande och mödosamt.
   Juni blir på det sättet en glädjemånad. Jag minns att jag efter en skolavslutning i tredje klass satt på pakethållaren till mammas cykel med en lappkniv i en slida vid bältet och med hög röst sjöng ”Säg vad kan mitt hjärta önska mer nu när det åter är sommar.” Det finns naturligtvis åtskilligt mer att önska och kämpa för, men den gången kunde jag inte komma på något. Och jag har ett levande minne av lyckokänslan.
   Fram till Kajsa Theanders död fungerade hon och Göran Persson som redaktion för Veckobladet. Nu är Göran ensam redaktör och ägare.
   Jag vill framföra ett varmt tack för de bådas ansträngningar under alla dessa år! Och för Görans arbete sedan han blivit ensam redaktör.
   Det kan inte överskattas att VB varje vecka ger oss möjlighet att snabbt och effektivt nå ut med aktuell information. Vi har hela tiden kunnat lita på att ett nytt Veckoblad kommer ut natten mellan torsdagen och fredag. Och VB har verkligen förnyats. Layouten har förfinats och bilder har tillkommit på redaktionens initiativ.
   VB har aldrig gett vinst. VB bygger på frivillighet och solidaritet.

Inga kommentarer: