2012-06-07

Vandring på söndag

Sankt Lars Hospital byggdes på 1870-talet mest för sjuka som kunde betala själva. Asylen byggdes på 1890-talet mest för fattiga. Samhället betalade. Kyrkogården öppnades 1895. Där vilar 2000 döda. De flesta blev kvar på Asylen tills de dog och i en svart kista, tillverkat på asylens snickeri, forslades till en anonym grav.
   Vandring från Hospitalet via Asylen till Kyrkogården. Samling vid S:t Lars vård- central söndagen den 10 juni klockan 14.

Inga kommentarer: